Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба

2021 оны 03 сарын 04 11075
Д/Д Овог нэр                               Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Т.Уранцэцэг Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга 407  
2 М.Дамирансүрэн Эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх 112 267843
3 Н.Отгончимэг Захиргааны хэргийн шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх 113 261086
4 Д.Тунгалаг Иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Б/315  
5 Г.Баттуяа Ерөнхий шүүгчийн туслах-референт 311 263516
6 Х.Бадамжаргал Дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч Б/313 261097
7 Г.Соронзонболд Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба-шинжээч 305 261566