Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-12-19 565 Дамдины Ганзориг Б.М 11.1.2.1., 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2018-12-19 564 Дамдины Ганзориг Ц.Н, Б.Б, Л.Э, Ц.Н, Ө.М нар 11.6.1., 21.2.1., 10.1.2
2018-12-19 563 Дамдины Ганзориг В.Б 11.6.1.
2018-12-14 554 Дамдины Ганзориг Г.А 10.1.1
2018-12-12 541 Дамдины Ганзориг Т.Ц 10.1.1
2018-12-12 540 Дамдины Ганзориг Д.Б 215.3., 27.11.1.
2018-12-12 539 Дамдины Ганзориг Т.Б 17.3.1.
2018-12-05 521 Дамдины Ганзориг Б.Х 17.2.1.
2018-12-05 520 Дамдины Ганзориг Л.Д /eruu/view?id=1298
2018-11-30 506 Дамдины Ганзориг А.М 17.2.3.2.
2018-11-30 505 Дамдины Ганзориг Д.Х, Ц.Б нар 17.1.2.1.
2018-11-30 504 Дамдины Ганзориг Ш.Ч 11.6.1.
2018-11-28 500 Дамдины Ганзориг Б.Х 11.4.1., 10.1
2018-11-28 496 Дамдины Ганзориг Н.Э, Э.Э, Х.Н нар 17.1.2.1.
2018-11-07 491 Дамдины Ганзориг Н.Г 17.1.2.4.
2018-11-07 490 Дамдины Ганзориг Д.Д 10.1.1
2018-11-07 489 Дамдины Ганзориг Н.Л 10.1.1
2018-10-12 438 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.На 11.4.1.
2018-11-07 488 Дамдины Ганзориг Г.А 23.1.1
2018-10-31 480 Дамдины Ганзориг Л.Б 12.1.4.
2018-10-26 472 Дамдины Ганзориг З.Г, Д.А нар 148.4.
2018-10-10 423 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Жа, А.А, Н.Дэ, Т.Ба, Т.Э 20.7.1.
2018-10-24 460 Дамдины Ганзориг Ч.Б 11.6.1.
2018-10-24 459 Дамдины Ганзориг Д.Б 17.3.1.
2018-10-19 458 Дамдины Ганзориг Б.П 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 12.1.2.3.
2018-10-10 422 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Жа, Г.И, Г.Хү 17.2.1.
2018-10-19 457 Дамдины Ганзориг Б.Х 10.1.2
2018-10-10 421 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Но, Б.А, Б.Мө 11.6.1., 11.6.2., 27.10.3.
2018-10-17 448 Дамдины Ганзориг З.Г 145.2.
2018-10-17 447 Дамдины Ганзориг Л.Ё 12.1.2.1.
2018-10-12 437 Дамдины Ганзориг О.Э 27.10.1.
2018-10-12 436 Дамдины Ганзориг C 148.4., 261.1.
2018-10-12 435 Дамдины Ганзориг Д.Б 12.1.4.
2018-10-10 429 Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2018-10-10 428 Дамдины Ганзориг Б.А 11.1.2.1., 11.1.2.4.
2018-10-10 427 Дамдины Ганзориг Б.И 17.2.2.
2018-09-28 417 Дамдины Ганзориг Ж.Б 17.1.2.1.
2018-09-27 404 Дамдины Ганзориг А.Ц 11.1.2.4.
2018-09-27 403 Дамдины Ганзориг Б.Б, О.Б нар 17.1.2.1.
2018-09-27 402 Дамдины Ганзориг Э.М, Л.Ш нар 20.7.2.
2018-09-26 393 Дамдины Ганзориг Т.Г 27.10.4.1.
2018-09-26 392 Дамдины Ганзориг Х.Д 11.6.2.
2018-09-26 391 Дамдины Ганзориг Т.Г 27.10.2.3.
2018-09-21 382 Дамдины Ганзориг Д.А, Г.Б, Ц.Т нар 11.3.1
2018-09-21 381 Дамдины Ганзориг Д.Ө 10.1.1
2018-09-21 380 Дамдины Ганзориг Г.Б 12.1.1.
2018-09-21 379 Дамдины Ганзориг Н.Ч, Ц.П нар 145.2.
2018-09-19 374 Дамдины Ганзориг Б.А 11.6.1.
2018-09-19 373 Дамдины Ганзориг Ж.Б 11.7.2.1., 12.2.1., 10.1.2
2018-09-19 372 Дамдины Ганзориг Д.Т 27.10.3.
Нийт: 996 шийдвэр. ( хуудас 20 ийн 1 )