Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2017-12-08 302 Баттогоогийн Цогт Д.Г 145.2.
2017-12-04 293 Баттогоогийн Цогт Б.Н, Б.Н 126.2.3., 126.2.4., 126.3.
2017-12-08 306 Баттогоогийн Цогт Ю.М 148.2.
2017-11-29 291 Баттогоогийн Цогт Ш.Д 181.2.1
2017-11-24 285 Баттогоогийн Цогт Э.А 148.4.
2017-11-24 284 Баттогоогийн Цогт Д.А 099.1.
2017-11-29 287 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Эн- 091.2.2
2017-11-29 286 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.Тэ-, П.Да-, Б.Ба- нар 147.2.
2017-11-22 276 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.На- 12.5.1.
2017-11-17 271 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Чо- 096.1.
2017-12-20 334 Чагдаагийн Хосбаяр А.М, Б.Б 272.2.
2017-12-27 07 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Н., Н.М 175.3.
2017-11-15 266 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ад- 098.1.
2017-11-10 261 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Бу- 091.1.
2017-11-17 273 Баттогоогийн Цогт Ц.Б, М.Г 114.1., 147.2.
2017-11-15 265 Баттогоогийн Цогт О.Д 126.3., 147.1., 261.1.
2017-11-10 263 Баттогоогийн Цогт Б.Б 096.1., 100.1.
2017-11-08 252 Баттогоогийн Цогт А.Э, Г.Б 094.1.
2017-11-08 251 Баттогоогийн Цогт Б.Э, О.Г 126.2.1., 126.2.6., 145.2.
2017-11-01 243 Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017-12-22 314 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б нар 126.2.4., 126.2.6.
2017-12-22 340 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.3.
2017-12-20 333 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.О 091.2.2, 091.2.15, 181.2.1
2017-12-13 321 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 091.2.12
2017-12-13 320 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.З 091.2.2, 091.2.12
2017-12-13 319 Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11
2017-12-27 06 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.У, Ц.Б нар 126.3.
2017-12-15 326 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 099.1.
2017-12-15 325 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.А 148.2.
2017-12-13 318 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 091.1.
2017-12-13 317 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Ц 091.2.2, 091.2.12, 091.2.15
2017-12-27 05 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Т 091.1.
2017-11-03 245 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Н, Ц.С 270.2.
2017-11-03 248 Чагдаагийн Хосбаяр Э.М 147.1.
2017-11-03 247 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.А 148.4.
2017-10-27 238 Чагдаагийн Хосбаяр Г.М, Т.Ц 091.2.11, 091.2.12, 091.2.15, 100.1.
2017-12-20 329 Содномдаржаагийн Батдэлгэр М.Б 215.1.
2017-12-20 328 Содномдаржаагийн Батдэлгэр А.С 145.4.
2017-12-13 308 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Л.Б, Б.М, Б.П, Б.А нар 098.1.
2017-12-13 307 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 181.2.5.
2017-12-06 295 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Ч 091.2.12
2017-11-29 289 Содномдаржаагийн Батдэлгэр С.Н 148.4.
2017-11-29 288 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.А 233.1.
2017-10-11 233 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М 148.4.
2017-11-03 246 Дамдины Ганзориг Б.Х 148.4.
2017-11-03 244 Дамдины Ганзориг О.Д, Ю.С 091.2.15, 098.1.
2017-11-01 242 Дамдины Ганзориг Ч.О 091.1.
2017-10-11 236 Дамдины Ганзориг Б.Б 091.2.2, 091.2.12
2017-10-09 232 Дамдины Ганзориг Г.Г 11.4.1.
2017-10-06 225 Дамдины Ганзориг Б.У, У.Г, О.А, Г.У, М.Б, Г.Б, Б.Б 126.2.4., 126.2.6., 145.2.
Нийт: 1073 шийдвэр. ( хуудас 22 ийн 13 )