Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-05-02 198 Дамдины Ганзориг Б.Г 099.1.
2018-04-27 191 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 091.2.1
2018-04-27 190 Батаагийн Батцэрэн С.Э 215.4.
2018-04-27 189 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Ц 145.2.
2018-04-18 167 Батаагийн Батцэрэн Ц.У 11.6.1.
2018-04-18 166 Батаагийн Батцэрэн Д.С 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-04-06 149 Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2018-04-06 148 Батаагийн Батцэрэн О.Б нарын 12 хүн 145.1., 145.2., 145.3., 145.4.
2018-04-04 137 Батаагийн Батцэрэн Э.У, Ч.И 11.6.1., 20.16.1.
2018-04-04 136 Батаагийн Батцэрэн Д.Э 17.3.3.1.
2018-04-02 132 Батаагийн Батцэрэн Т.Ш, Э.Г 17.1.1., 20.16.1.
2018-04-02 131 Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 091.2.1, 091.2.2, 091.2.11
2018-03-16 128 Батаагийн Батцэрэн О.У 17.3.1.
2018-03-16 127 Батаагийн Батцэрэн Д.Ж 181.2.1
2018-03-14 119 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.7.1.
2018-03-09 113 Батаагийн Батцэрэн Д.Т, С.О, Д.Б 18.5.1., 18.5.2.1.
2018-03-07 99 Батаагийн Батцэрэн С.О, Т.О, Ж.Э 145.2.
2018-03-07 98 Батаагийн Батцэрэн Х.О 11.4.1.
2018-03-02 97 Батаагийн Батцэрэн Р.О, Э.О, Н.О 091.2.2, 091.2.11
2018-02-28 90 Батаагийн Батцэрэн О.Л 17.1.2.4.
2018-02-28 89 Батаагийн Батцэрэн Г.С 12.1.1.
2018-02-23 78 Батаагийн Батцэрэн Ц.М 18.5.3., 20.7.1.
2018-02-23 77 Батаагийн Батцэрэн Ч.Б 11.4.1.
2018-02-14 59 Батаагийн Батцэрэн Д.Г 11.1.2.1.
2018-02-09 58 Батаагийн Батцэрэн Г.Ш, О.Д, Э.Г, Г.Г 268.1., 268.2., 269.1.
2018-02-07 49 Батаагийн Батцэрэн Б.А 126.3.
2018-01-26 44 Батаагийн Батцэрэн Л.С 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2018-01-26 43 Батаагийн Батцэрэн Д.Б 148.3.
2018-01-24 36 Батаагийн Батцэрэн Т.Ц 11.1.1
2018-04-27 188 Дамдины Ганзориг Н.Ц, Д.О 091.1., 11.6.1.
2018-04-27 187 Дамдины Ганзориг Г.Б, Б.Э, Ж.Д, Б.Э, Б.Б, Э.М, Б.Б, Ү.Б, О.Н 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.4.
2018-04-27 186 Дамдины Ганзориг Б.А 125.2.
2018-04-25 183 Дамдины Ганзориг Г.Э 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018-04-25 182 Дамдины Ганзориг И.Г 152.1.
2018-04-20 178 Дамдины Ганзориг Г.Д 094.1.
2018-04-18 170 Дамдины Ганзориг Д.А 17.1.2.1.
2018-04-13 163 Дамдины Ганзориг Ж.А 17.3.2.2.
2018-04-13 162 Дамдины Ганзориг С.М 094.1.
2018-04-13 161 Дамдины Ганзориг Ж.Т 12.1.1.
2018-04-11 158 Дамдины Ганзориг М.У 17.3.2.2.
2018-04-11 157 Дамдины Ганзориг Х.П, Ц.З 22.4.4., 22.5.1.
2018-04-11 156 Дамдины Ганзориг С.О 11.2.1.
2018-04-06 147 Дамдины Ганзориг Д.Э 11.6.1.
2018-04-06 146 Дамдины Ганзориг Ч.Д 27.10.4.2.
2018-01-25 37 Баттогоогийн Цогт Б.Ц нарын 34 хүн 22.1.1., 22.1.2., 22.1.3.
2018-04-04 141 Дамдины Ганзориг Г.Ц, Г.Б, Ц.Т 150.3., 22.1.1.
2017-12-27 03 Баттогоогийн Цогт Ж.Д 10.2.
2017-12-27 02 Баттогоогийн Цогт С.Б 10.1, 10.1.1
2017-12-27 01 Баттогоогийн Цогт Э.У, Э.Б 263.2.
2018-01-19 27 Батаагийн Батцэрэн Б.В 11.6.1., 11.7.2.1.
Нийт: 821 шийдвэр. ( хуудас 17 ийн 2 )