Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-10-24 459 Дамдины Ганзориг Д.Б 17.3.1.
2018-10-19 458 Дамдины Ганзориг Б.П 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 12.1.2.3.
2018-10-10 422 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Жа, Г.И, Г.Хү 17.2.1.
2018-10-19 457 Дамдины Ганзориг Б.Х 10.1.2
2018-10-10 421 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Но, Б.А, Б.Мө 11.6.1., 11.6.2., 27.10.3.
2018-10-17 448 Дамдины Ганзориг З.Г 145.2.
2018-10-17 447 Дамдины Ганзориг Л.Ё 12.1.2.1.
2018-10-12 437 Дамдины Ганзориг О.Э 27.10.1.
2018-10-12 436 Дамдины Ганзориг C 148.4., 261.1.
2018-10-12 435 Дамдины Ганзориг Д.Б 12.1.4.
2018-10-10 429 Дамдины Ганзориг Ж.Б 215.4.
2018-10-10 428 Дамдины Ганзориг Б.А 11.1.2.1., 11.1.2.4.
2018-10-10 427 Дамдины Ганзориг Б.И 17.2.2.
2018-09-28 417 Дамдины Ганзориг Ж.Б 17.1.2.1.
2018-09-27 404 Дамдины Ганзориг А.Ц 11.1.2.4.
2018-09-27 403 Дамдины Ганзориг Б.Б, О.Б нар 17.1.2.1.
2018-09-27 402 Дамдины Ганзориг Э.М, Л.Ш нар 20.7.2.
2018-09-26 393 Дамдины Ганзориг Т.Г 27.10.4.1.
2018-09-26 392 Дамдины Ганзориг Х.Д 11.6.2.
2018-09-26 391 Дамдины Ганзориг Т.Г 27.10.2.3.
2018-09-21 382 Дамдины Ганзориг Д.А, Г.Б, Ц.Т нар 11.3.1
2018-09-21 381 Дамдины Ганзориг Д.Ө 10.1.1
2018-09-21 380 Дамдины Ганзориг Г.Б 12.1.1.
2018-09-21 379 Дамдины Ганзориг Н.Ч, Ц.П нар 145.2.
2018-09-19 374 Дамдины Ганзориг Б.А 11.6.1.
2018-09-19 373 Дамдины Ганзориг Ж.Б 11.7.2.1., 12.2.1., 10.1.2
2018-09-19 372 Дамдины Ганзориг Д.Т 27.10.3.
2018-09-14 360 Дамдины Ганзориг Б.А 17.1.2.1.
2018-09-14 359 Дамдины Ганзориг Ч.Д 145.2.
2018-09-28 416 Дамдины Ганзориг М.Т 10.1.1
2018-09-28 415 Дамдины Ганзориг С.Б 10.1.2
2018-09-12 349 Дамдины Ганзориг Д.М 091.2.12, 11.6.1.
2018-09-12 348 Дамдины Ганзориг В.Б 27.10.1.
2019-12-19 562 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц 27.10.1.
2018-12-19 561 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц, Г.Б, Ц.Т 150.3., 263.2.
2018-12-19 560 Чагдаагийн Хосбаяр Л.О 12.1.4.
2018-12-14 553 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.6.1.
2018-12-14 552 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Э 11.6.2.
2018-12-14 551 Чагдаагийн Хосбаяр С.П 17.3.1.
2018-12-14 550 Чагдаагийн Хосбаяр Б.П 10.1.1
2018-12-12 538 Чагдаагийн Хосбаяр Д.С, А.О 220.2.
2018-12-12 537 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Ү 11.6.1.
2018-12-12 536 Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Б.Б, Б.Х 10.1.1
2018-12-12 535 Чагдаагийн Хосбаяр З.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2018-12-07 530 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ч 17.1.2.1.
2018-12-07 529 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э, Д.М 11.1.1, 11.6.1.
2018-12-07 528 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М, Д.Э 23.5.1.
2018-12-05 524 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г, Д.О, Ж.Ө 253.1., 17.3.1.
2018-12-05 523 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Э 11.6.1.
2018-12-05 522 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Ш.Ч 11.6.1.
Нийт: 1073 шийдвэр. ( хуудас 22 ийн 3 )