Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2020-04-27 201 Болдын Амарбаясгалан М.Д 11.7.2.1., 12.1.4., 10.1.2.8.
2020-04-20 196 Болдын Амарбаясгалан Э.Б 20.7.1.
2020-04-20 195 Болдын Амарбаясгалан Б.М 10.4.
2020-04-13 175 Болдын Амарбаясгалан Г.Н 11.6.1.
2020-04-06 166 Болдын Амарбаясгалан Ч.А, С.О нар 11.4.1., 11.6.1.
2020-03-30 163 Болдын Амарбаясгалан М.Т, Э.Т, Э.Э, Б.С нар 263.2.
2020-03-30 162 Болдын Амарбаясгалан Г.Н 17.1.2.1., 17.4.1.
2020-03-30 157 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Ц, Ш.Ө, Ш.О, П.С, Ж.Ц нар 17.12.1.
2020-03-25 179 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 20.7.1.
2020-03-20 156 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ж 17.3.2.1.
2020-04-06 167 Болдын Амарбаясгалан Ч.Э 11.1.1
2020-03-30 161 Болдын Амарбаясгалан Б.Б, Б.У 11.6.1.
2020-03-25 148 Болдын Амарбаясгалан Э.Н 11.1.2.4.
2020-03-25 149 Болдын Амарбаясгалан Х.Б 12.1.4.
2020-03-09 141 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Б, Д.М 21.12.1., 10.1.1
2020-03-09 142 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Э 27.10.3.
2020-03-09 128 Баттогоогийн Цогт Б.Б 17.3.1.
2020-03-02 111 Баттогоогийн Цогт Б.Б 17.1.1.
2020-02-17 98 Баттогоогийн Цогт М.С 22.4.4.
2020-02-12 80 Баттогоогийн Цогт Н.Б 12.1.4.
2020-01-29 66 Баттогоогийн Цогт Б.Б 27.10.4.1.
2020-03-09 137 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Э 17.3.2.2.
2020-03-09 136 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Л 17.3.3.1.
2020-03-09 135 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.У, Ч.Г, М.Э нар 27.10.4.2.
2020-03-02 121 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Л Г М нар 17.1.2.3., 18.7.1.
2020-03-02 120 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.А 17.1.1.
2020-03-02 119 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 17.3.1.
2020-03-02 118 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.О 12.1.2.1., 12.1.2.6., 16.8.1.
2020-03-09 140 Батаагийн Батцэрэн М.Э 10.1.1
2020-03-09 139 Батаагийн Батцэрэн Т.Д 17.1.1., 17.3.1.
2020-03-09 138 Батаагийн Батцэрэн Э.Т 20.7.1.
2020-03-02 114 Батаагийн Батцэрэн Д.Ж, Б.Н, Н.А, Н.Б нар 17.1.2.4.
2020-03-02 113 Батаагийн Батцэрэн Н.Г 20.7.1.
2020-03-02 112 Батаагийн Батцэрэн Ө.О 27.10.2.4.
2020-02-17 110 Батаагийн Батцэрэн Г.Д. Г.Б 145.2., 17.1.2.1., 17.12.1.
2020-01-13 36 Батаагийн Батцэрэн Г.О, Л.Э нар 11.6.1., 11.6.2., 17.12.1.
2020-02-17 104 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Э 17.3.1.
2020-02-17 103 Чагдаагийн Хосбаяр Э.М 12.1.4.
2020-02-17 102 Чагдаагийн Хосбаяр Н.А 11.6.1.
2020-02-17 101 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Н 12.1.2.1., 12.1.2.4.
2020-02-12 84 Чагдаагийн Хосбаяр Л.У 17.3.1.
2020-02-12 83 Чагдаагийн Хосбаяр О.Т 17.3.1., 20.7.1.
2020-02-12 82 Чагдаагийн Хосбаяр Э.А 17.1.2.1.
2020-02-12 81 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б-, Б.Х-, Б.Г-, П.П-, Б.О- нар 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 18.6.1.
2020-02-05 78 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.3.1.
2020-02-05 77 Чагдаагийн Хосбаяр В.Б 11.6.1.
2020-01-29 62 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 27.10.1.
2020-01-29 61 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 10.1.2.7.
2020-01-29 60 Чагдаагийн Хосбаяр А:Л 17.8.3.1.
2020-01-27 53 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 17.3.2.2.
Нийт: 1977 шийдвэр. ( хуудас 40 ийн 3 )