Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг