Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-09-19 369 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2018-09-19 363 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 17.1.2.1.
2018-09-14 362 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.12.1.
2018-09-19 371 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Д 150.3.
2018-09-12 346 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Д, Л.Б, Х.Х 091.1., 145.2.
2018-09-12 345 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.1.2.1.
2018-09-12 344 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М 11.1.2.4.
2018-09-12 343 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Д 145.2.
2018-09-07 335 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т 17.1.1.
2018-09-07 334 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Э 17.2.2.
2018-09-12 320 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О 17.1.1.
2018-09-05 319 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.П 17.3.1.
2018-06-27 312 Батаагийн Батцэрэн Г.Т 148.4., 261.1.
2018-06-27 311 Батаагийн Батцэрэн Р.Б, Ө.Б 150.1., 150.2.
2018-06-27 310 Батаагийн Батцэрэн Ч.Б 23.5.2.
2018-06-27 309 Батаагийн Батцэрэн Г.Ц 10.1.1
2018-06-25 308 Батаагийн Батцэрэн Д.С, Б.Т, Б.А 11.2.1., 17.2.2.
2018-06-25 307 Батаагийн Батцэрэн С.Т 11.4.1.
2018-06-25 306 Батаагийн Батцэрэн Ц.Ц, Ц.С, Ц.Л 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-06-25 305 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 27.10.1.
2018-06-25 304 Батаагийн Батцэрэн Б.Э 10.1.1
2018-06-25 303 Батаагийн Батцэрэн Ш.Б 17.5.1.
2018-06-22 293 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.1.1
2018-06-22 292 Батаагийн Батцэрэн Ц.А 11.6.2.
2018-06-20 274 Батаагийн Батцэрэн А.А.А 18.7.2.
2018-04-02 135 Дамдины Ганзориг С.Э нарын 16 хүн 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.2.3.2., 17.3.2.2., 23.1.1
2018-05-21 232 Дамдины Ганзориг Б.Б 174.1.
2018-06-27 318 Дамдины Ганзориг Д.Э, А.Г, П.Б, Ц.Д 263.2.
2018-06-27 317 Дамдины Ганзориг Ж.Т 27.10.2.3.
2018-06-25 302 Дамдины Ганзориг Д.Ө, Г.Г 268.1.
2018-06-25 301 Дамдины Ганзориг Д.Д 091.2.12, 091.2.13, 091.2.15
2018-06-22 291 Дамдины Ганзориг М.Г, Б.Ө, Б.Ч, Ж.Е 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-06-22 290 Дамдины Ганзориг А.А 18.5.1.
2018-06-20 277 Дамдины Ганзориг Б.Д 12.1.4.
2018-06-20 273 Батаагийн Батцэрэн Ц.Н 11.6.1.
2018-06-20 272 Батаагийн Батцэрэн Д.Ц 10.2.
2018-06-20 271 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2018-06-20 270 Батаагийн Батцэрэн А.Х, М.С 27.10.3.
2018-06-15 262 Батаагийн Батцэрэн Н.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2018-06-15 261 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Ц, Б.Э 091.1., 254.1.
2018-06-13 258 Батаагийн Батцэрэн У.А 11.6.1.
2018-06-13 257 Батаагийн Батцэрэн Т.П 11.6.1., 17.8.3.1.
2018-05-30 253 Батаагийн Батцэрэн М.Б 10.1.1
2018-05-30 252 Батаагийн Батцэрэн А.О 11.3.1
2018-06-20 276 Дамдины Ганзориг Ж.Б 203.1.
2018-06-20 275 Дамдины Ганзориг Ч.Б, Н.Г 126.2.4., 126.2.6.
2018-06-15 264 Дамдины Ганзориг Д.А 091.1.
2018-06-15 263 Дамдины Ганзориг Г.Б 097.1.
2018-06-13 260 Дамдины Ганзориг Г.Ц 15.2.2.2.
2018-06-13 259 Дамдины Ганзориг Д.Б 27.10.3.
Нийт: 996 шийдвэр. ( хуудас 20 ийн 4 )