Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-01-11 15 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Д, А.А, Л.Г, Б.Д 17.1.1., 18.6.1.
2019-01-09 11 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б. Б.Х 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2019-01-09 10 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.С 12.1.2.1.
2018-01-19 29 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М Р А, Ц.Ц, Б.Б, Л.Б 17.3.2.2.
2018-12-14 555 Батаагийн Батцэрэн Л.Ж.Ё, Г.Д.Х нар 17.3.2.1., 17.3.2.2., 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018-09-07 336 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Г, У.Н, Б.М 17.3.1., 17.3.2.2.
2018-09-28 414 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.М 27.10.4.1.
2018-09-19 371 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн К.С-, К.Ө 11.4.1., 11.6.2.
2018-12-12 546 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.У, М.Б 27.10.3.
2018-12-19 570 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А, Б.Н, Л.А, М.А, Д.А, Н.Б, С.Г 11.1.2.4., 17.2.3.2.
2018-12-19 567 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Б, Б.П 11.6.1.
2018-12-19 568 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ө.Б 21.1.2.
2018-12-19 566 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 27.10.1.
2018-12-14 549 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 27.10.2.3.
2018-12-12 548 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д 11.6.1.
2018-12-12 547 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т 27.10.2.3.
2018-12-07 534 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ш 12.1.3.
2018-12-05 515 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.В /eruu/view?id=1370
2018-12-05 514 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Л 11.1.1
2018-12-05 513 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г 11.6.1.
2018-11-30 503 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б, Н.М, Н.Х 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-12-07 533 Дамдины Ганзориг Х.Х 21.7.1.
2018-12-07 532 Дамдины Ганзориг Ц.Б 11.6.1.
2018-12-07 531 Дамдины Ганзориг Х.Б 19.14.1.
2018-11-30 494 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Ц 12.1.4.
2018-11-28 492 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ө 12.1.2.1.
2018-11-30 502 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.О 17.1.1.
2018-11-30 501 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г, Д.Б 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018-11-28 493 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Д 11.6.1.
2018-11-07 484 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.М 24.2.1.
2018-11-07 483 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.1.2.1.
2018-11-07 482 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.Э 11.4.1.
2018-10-31 478 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 091.1.
2018-10-31 477 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.А 11.1.1
2018-10-31 476 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Г 091.2.12, 091.2.15
2018-10-26 471 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О 17.1.2.1., 21.11.1., 10.1.2
2018-10-26 470 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.4.1.
2018-10-26 469 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Э 27.10.3.
2018-10-24 465 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М, В.Б 22.1.2.
2018-10-24 464 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Д-, Г.Г-, М.А- 17.1.2.1.
2018-10-24 463 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Н 18.5.1.
2018-10-19 456 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Б 094.1.
2018-11-28 497 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 27.10.4.1.
2018-12-19 562 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ц 27.10.1.
2018-10-17 455 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Т 10.1.2
2018-10-17 451 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.У, Г.О 268.1., 269.1.
2018-10-12 440 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Ч, Я.А 22.1.1.
2018-10-17 450 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б, Б.Б 12.1.1., 12.1.2.1.
2018-10-17 449 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.М 17.4.2.1.
2018-10-12 439 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А, Н.В 10.1.1
Нийт: 1227 шийдвэр. ( хуудас 25 ийн 4 )