Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-12-05 522 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Ш.Ч 11.6.1.
2018-11-30 509 Чагдаагийн Хосбаяр Г.М 11.1.2.4.
2018-11-30 508 Чагдаагийн Хосбаяр Г.О, Р.З 11.1.1, 17.2.2.
2018-11-30 507 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Б 145.2., 12.1.4.
2018-11-28 499 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Х 17.1.3.1.
2018-11-28 498 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Ү 11.1.1
2019-11-28 497 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 27.10.4.1.
2018-10-26 475 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.М, Б.Д, З.Т, Н.М, Д.Б, М.Ө 145.2., 17.7.1.
2018-10-26 474 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.2.4.
2018-10-24 462 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Ц 27.10.4.1.
2018-10-24 461 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Д 12.1.4.
2018-10-19 453 Чагдаагийн Хосбаяр О.Б 27.10.2.3.
2018-10-19 452 Чагдаагийн Хосбаяр Р.А 10.1.1
2018-10-17 446 Чагдаагийн Хосбаяр Э.Б 10.6.
2018-10-17 445 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, С.Л 11.1.1, 21.2.1.
2018-10-17 444 Чагдаагийн Хосбаяр Б.С 11.6.1.
2018-10-12 434 Чагдаагийн Хосбаяр Т.О, П.Б, Д.Д, С.А, Р.Б, С.Э, Д.Т, Т.М, М.Д 096.1., 145.2., 153.1., 12.1.4., 16.2.1.
2018-10-10 433 Чагдаагийн Хосбаяр Ө.А, С.Х, Х.Х 19.14.2.1.
2018-10-12 432 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 10.1.1
2018-10-10 426 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О, Д.А 268.1., 22.5.1.
2018-10-10 425 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.П, Р.С, Ц.Н, Ч.Э, Г.З 21.2.1.
2018-10-10 424 Чагдаагийн Хосбаяр С.А 17.1.1.
2018-09-28 411 Чагдаагийн Хосбаяр Э.М 11.1.2.4.
2018-09-28 410 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д, А.А, Д.Б, Э.М, Б.Б 10.1.1
2018-09-28 409 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 27.10.2.3.
2018-09-28 408 Чагдаагийн Хосбаяр М.Э 17.7.1.
2018-09-27 400 Чагдаагийн Хосбаяр З.Б 094.1.
2018-09-27 399 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н 11.1.2.4., 11.6.1.
2018-09-27 398 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 27.10.3.
2018-09-27 397 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Ө 23.1.1
2018-09-26 386 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ц, Б.М 27.10.2.3.
2018-09-26 385 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М 17.2.2.
2018-09-19 367 Батаагийн Батцэрэн Б.С, Б.Б, Г.Б, Э.З 17.1.2.1.
2018-09-14 355 Батаагийн Батцэрэн А.А 145.2.
2018-09-14 354 Батаагийн Батцэрэн Б.С 145.2.
2018-09-14 353 Батаагийн Батцэрэн М.С 17.1.1.
2018-09-12 342 Батаагийн Батцэрэн Д.М, Ч.Д 10.1.2
2018-09-12 341 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 17.3.1.
2018-09-12 340 Батаагийн Батцэрэн Т.Б 10.1.1
2018-09-07 330 Батаагийн Батцэрэн С.Г, Б.П 27.10.3.
2018-09-07 329 Батаагийн Батцэрэн Н.Х 27.10.1.
2018-09-07 328 Батаагийн Батцэрэн А.Д, О.Б 20.16.1.
2018-09-12 347 Дамдины Ганзориг Ч.У 091.1.
2018-09-07 333 Дамдины Ганзориг Б.Б, Э.М, Ж.У, Б.Е 11.6.1., 20.16.1.
2018-09-07 332 Дамдины Ганзориг М.Б, Ц.Д, Б.Д 23.2.1.
2018-09-07 331 Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.1.
2018-09-05 323 Дамдины Ганзориг Д.О 12.1.4.
2018-09-05 322 Дамдины Ганзориг А.О 11.1.2.1.
2018-09-05 321 Дамдины Ганзориг Г.Ө 13.1.2.2., 13.1.2.3.
2018-09-05 327 Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Э.М 11.6.2.
Нийт: 1074 шийдвэр. ( хуудас 22 ийн 4 )