Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-05-30 250 Дамдины Ганзориг А.Б, Э.Э, З.С, Ц.Т 27.3.1.
2018-05-30 251 Батаагийн Батцэрэн Н.Б, А.Б 148.4.
2018-05-28 244 Батаагийн Батцэрэн Б.Г 10.1
2018-05-28 243 Батаагийн Батцэрэн Б.Г 11.6.1.
2018-05-28 242 Батаагийн Батцэрэн Н.Ж, С.Б 11.4.1., 11.6.1.
2018-05-28 241 Батаагийн Батцэрэн Э.А, М.М 17.3.1., 17.3.2.2.
2018-05-11 214 Батаагийн Батцэрэн Э.Н 091.2.2
2018-05-11 213 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 12.1.4.
2018-05-09 209 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 091.2.1
2018-05-09 208 Батаагийн Батцэрэн Х.С 27.10.1.
2018-05-04 200 Батаагийн Батцэрэн М.О, М.Е, Б.О 148.4.
2018-05-02 193 Батаагийн Батцэрэн Х.Д 091.1.
2018-05-02 192 Батаагийн Батцэрэн Э.Э, Л.А, Ж.Б 091.1., 11.6.2., 20.16.1.
2018-05-28 240 Дамдины Ганзориг Ц.Ц 091.1.
2018-05-28 239 Дамдины Ганзориг Д.О 27.10.1.
2018-05-28 238 Дамдины Ганзориг Н.М, Б.Д 17.3.2.2.
2018-05-21 231 Дамдины Ганзориг Б.Н 12.1.4.
2018-05-18 227 Дамдины Ганзориг Б.Ц 215.4.
2018-05-16 219 Дамдины Ганзориг В.Д 091.1.
2018-05-16 218 Дамдины Ганзориг Ц.Г 12.1.4.
2018-05-11 212 Дамдины Ганзориг Н.Г 18.5.1., 24.8.1.
2018-05-09 207 Дамдины Ганзориг Б.Р 27.10.4.1., 27.10.4.2.
2018-05-09 206 Дамдины Ганзориг Д.Т 11.6.1.
2018-05-04 202 Дамдины Ганзориг Я.А, Т.Э 17.3.2.2., 21.2.1.
2018-05-02 199 Дамдины Ганзориг О.М 145.2.
2018-05-02 198 Дамдины Ганзориг Б.Г 099.1.
2018-04-27 191 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 091.2.1
2018-04-27 190 Батаагийн Батцэрэн С.Э 215.4.
2018-04-27 189 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Ц 145.2.
2018-04-18 167 Батаагийн Батцэрэн Ц.У 11.6.1.
2018-04-18 166 Батаагийн Батцэрэн Д.С 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-04-06 149 Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2018-04-06 148 Батаагийн Батцэрэн О.Б нарын 12 хүн 145.1., 145.2., 145.3., 145.4.
2018-04-04 137 Батаагийн Батцэрэн Э.У, Ч.И 11.6.1., 20.16.1.
2018-04-04 136 Батаагийн Батцэрэн Д.Э 17.3.3.1.
2018-04-02 132 Батаагийн Батцэрэн Т.Ш, Э.Г 17.1.1., 20.16.1.
2018-04-02 131 Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 091.2.1, 091.2.2, 091.2.11
2018-03-16 128 Батаагийн Батцэрэн О.У 17.3.1.
2018-03-16 127 Батаагийн Батцэрэн Д.Ж 181.2.1
2018-03-14 119 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.7.1.
2018-03-09 113 Батаагийн Батцэрэн Д.Т, С.О, Д.Б 18.5.1., 18.5.2.1.
2018-03-07 99 Батаагийн Батцэрэн С.О, Т.О, Ж.Э 145.2.
2018-03-07 98 Батаагийн Батцэрэн Х.О 11.4.1.
2018-03-02 97 Батаагийн Батцэрэн Р.О, Э.О, Н.О 091.2.2, 091.2.11
2018-02-28 90 Батаагийн Батцэрэн О.Л 17.1.2.4.
2018-02-28 89 Батаагийн Батцэрэн Г.С 12.1.1.
2018-02-23 78 Батаагийн Батцэрэн Ц.М 18.5.3., 20.7.1.
2018-02-23 77 Батаагийн Батцэрэн Ч.Б 11.4.1.
2018-02-14 59 Батаагийн Батцэрэн Д.Г 11.1.2.1.
2018-02-09 58 Батаагийн Батцэрэн Г.Ш, О.Д, Э.Г, Г.Г 268.1., 268.2., 269.1.
Нийт: 996 шийдвэр. ( хуудас 20 ийн 5 )