Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-09-07 331 Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.1.
2018-09-05 323 Дамдины Ганзориг Д.О 12.1.4.
2018-09-05 322 Дамдины Ганзориг А.О 11.1.2.1.
2018-09-05 321 Дамдины Ганзориг Г.Ө 13.1.2.2., 13.1.2.3.
2018-09-05 327 Батаагийн Батцэрэн Л.Б, Э.М 11.6.2.
2018-09-05 326 Батаагийн Батцэрэн Б.Э 12.1.4.
2018-09-05 325 Батаагийн Батцэрэн В.Г 21.7.1.
2018-09-28 413 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Ө 27.10.1.
2018-09-28 412 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 145.2.
2018-09-26 387 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 11.4.1.
2018-09-21 378 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Х 11.6.1., 10.1.1
2018-09-21 377 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 12.1.4.
2018-09-21 376 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Э 17.3.3.1.
2018-09-19 366 Чагдаагийн Хосбаяр Г.М 10.1.2
2018-09-19 365 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 10.1.2
2018-09-19 364 Чагдаагийн Хосбаяр Д.А 17.1.2.1.
2018-09-14 358 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Б, Г.Э, Я.Х, Ш.Т, Г.Г, Б.Ш 17.3.1., 17.3.2.2.
2018-09-14 357 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Э 27.10.3., 27.11.1.
2018-09-13 356 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О, Я.П 11.1.1, 11.6.1.
2018-09-12 352 Чагдаагийн Хосбаяр С.Э 10.1.1
2018-09-09 351 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 17.1.2.1.
2018-09-12 350 Чагдаагийн Хосбаяр Л, М, Г.Б 11.1.2.1.
2018-09-07 339 Чагдаагийн Хосбаяр А.Т 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2018-09-07 338 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.1
2018-09-07 337 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б 10.1.1
2018-09-05 324 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Ш.Т, Л.М 11.6.2.
2018-09-27 401 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ч 27.10.1.
2018-09-26 390 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.У 17.3.2.2.
2018-09-26 389 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Д 12.1.4.
2018-09-26 388 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Г 12.1.4.
2018-09-21 384 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б /eruu/view?id=1158
2018-09-21 383 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Н 10.1.1
2018-09-19 370 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.М, О.Ө, Б.Л нар 11.1.1, 12.1.2.2.
2018-09-19 369 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2018-09-19 363 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 17.1.2.1.
2018-09-14 362 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.12.1.
2018-09-14 361 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Д 150.3.
2018-09-12 346 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Д, Л.Б, Х.Х 091.1., 145.2.
2018-09-12 345 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.1.2.1.
2018-09-12 344 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М 11.1.2.4.
2018-09-12 343 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Д 145.2.
2018-09-07 335 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т 17.1.1.
2018-09-07 334 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Э 17.2.2.
2018-09-05 320 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О 17.1.1.
2018-09-05 319 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.П 17.3.1.
2018-06-27 312 Батаагийн Батцэрэн Г.Т 148.4., 261.1.
2018-06-27 311 Батаагийн Батцэрэн Р.Б, Ө.Б 150.1., 150.2.
2018-06-27 310 Батаагийн Батцэрэн Ч.Б 23.5.2.
2018-06-27 309 Батаагийн Батцэрэн Г.Ц 10.1.1
2018-06-25 308 Батаагийн Батцэрэн Д.С, Б.Т, Б.А 11.2.1., 17.2.2.
Нийт: 1129 шийдвэр. ( хуудас 23 ийн 6 )