Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-06-22 292 Батаагийн Батцэрэн Ц.А 11.6.2.
2018-06-20 274 Батаагийн Батцэрэн А.А.А 18.7.2.
2018-04-02 135 Дамдины Ганзориг С.Э нарын 16 хүн 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.2.3.2., 17.3.2.2., 23.1.1
2018-05-21 232 Дамдины Ганзориг Б.Б 174.1.
2018-06-27 318 Дамдины Ганзориг Д.Э, А.Г, П.Б, Ц.Д 263.2.
2018-06-27 317 Дамдины Ганзориг Ж.Т 27.10.2.3.
2018-06-25 302 Дамдины Ганзориг Д.Ө, Г.Г 268.1.
2018-06-25 301 Дамдины Ганзориг Д.Д 091.2.12, 091.2.13, 091.2.15
2018-06-22 291 Дамдины Ганзориг М.Г, Б.Ө, Б.Ч, Ж.Е 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2018-06-22 290 Дамдины Ганзориг А.А 18.5.1.
2018-06-20 277 Дамдины Ганзориг Б.Д 12.1.4.
2018-06-20 273 Батаагийн Батцэрэн Ц.Н 11.6.1.
2018-06-20 272 Батаагийн Батцэрэн Д.Ц 10.2.
2018-06-20 271 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2018-06-20 270 Батаагийн Батцэрэн А.Х, М.С 27.10.3.
2018-06-15 262 Батаагийн Батцэрэн Н.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2018-06-15 261 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Ц, Б.Э 091.1., 254.1.
2018-06-13 258 Батаагийн Батцэрэн У.А 11.6.1.
2018-06-13 257 Батаагийн Батцэрэн Т.П 11.6.1., 17.8.3.1.
2018-05-30 253 Батаагийн Батцэрэн М.Б 10.1.1
2018-05-30 252 Батаагийн Батцэрэн А.О 11.3.1
2018-06-20 276 Дамдины Ганзориг Ж.Б 203.1.
2018-06-20 275 Дамдины Ганзориг Ч.Б, Н.Г 126.2.4., 126.2.6.
2018-06-15 264 Дамдины Ганзориг Д.А 091.1.
2018-06-15 263 Дамдины Ганзориг Г.Б 097.1.
2018-06-13 260 Дамдины Ганзориг Г.Ц 15.2.2.2.
2018-06-13 259 Дамдины Ганзориг Д.Б 27.10.3.
2018-05-30 250 Дамдины Ганзориг А.Б, Э.Э, З.С, Ц.Т 27.3.1.
2018-05-30 251 Батаагийн Батцэрэн Н.Б, А.Б 148.4.
2018-05-28 244 Батаагийн Батцэрэн Б.Г 10.1
2018-05-28 243 Батаагийн Батцэрэн Б.Г 11.6.1.
2018-05-28 242 Батаагийн Батцэрэн Н.Ж, С.Б 11.4.1., 11.6.1.
2018-05-28 241 Батаагийн Батцэрэн Э.А, М.М 17.3.1., 17.3.2.2.
2018-05-11 214 Батаагийн Батцэрэн Э.Н 091.2.2
2018-05-11 213 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 12.1.4.
2018-05-09 209 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 091.2.1
2018-05-09 208 Батаагийн Батцэрэн Х.С 27.10.1.
2018-05-04 200 Батаагийн Батцэрэн М.О, М.Е, Б.О 148.4.
2018-05-02 193 Батаагийн Батцэрэн Х.Д 091.1.
2018-05-02 192 Батаагийн Батцэрэн Э.Э, Л.А, Ж.Б 091.1., 11.6.2., 20.16.1.
2018-05-28 240 Дамдины Ганзориг Ц.Ц 091.1.
2018-05-28 239 Дамдины Ганзориг Д.О 27.10.1.
2018-05-28 238 Дамдины Ганзориг Н.М, Б.Д 17.3.2.2.
2018-05-21 231 Дамдины Ганзориг Б.Н 12.1.4.
2018-05-18 227 Дамдины Ганзориг Б.Ц 215.4.
2018-05-16 219 Дамдины Ганзориг В.Д 091.1.
2018-05-16 218 Дамдины Ганзориг Ц.Г 12.1.4.
2018-05-11 212 Дамдины Ганзориг Н.Г 18.5.1., 24.8.1.
2018-05-09 207 Дамдины Ганзориг Б.Р 27.10.4.1., 27.10.4.2.
2018-05-09 206 Дамдины Ганзориг Д.Т 11.6.1.
Нийт: 1073 шийдвэр. ( хуудас 22 ийн 6 )