Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2018-06-20 279 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.О 12.1.4.
2018-06-20 278 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Х, О.И, Н.Б, Б.Э, Б.Б 11.1.1, 17.1.2.1., 17.12.2.
2018-05-30 249 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 270.2.
2018-05-30 248 Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 11.1.1
2018-05-30 247 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 17.1.2.1.
2018-05-28 237 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 17.3.2.2.
2018-05-28 236 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Л 11.6.2.
2018-05-28 235 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т 24.8.1.
2018-05-21 229 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Л 215.3.
2018-05-21 228 Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Т.А, Б.М нар 17.1.2.4.
2018-05-18 224 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Б 11.1.1
2018-05-18 223 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б, Х.Ц нар 268.1., 269.1.
2018-05-18 222 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 17.3.2.2.
2018-05-16 217 Чагдаагийн Хосбаяр Б.У 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.3.
2018-05-16 216 Чагдаагийн Хосбаяр М.Э 17.3.2.1.
2018-05-16 215 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Г 10.1.1
2018-05-04 201 Чагдаагийн Хосбаяр О.Г 11.1.2.1., 10.1.2
2018-05-02 197 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ж, Б.Э 11.6.1.
2018-05-02 196 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Д 11.6.2.
2018-04-20 173 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 27.10.3.
2018-04-20 174 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Ө 10.6.
2018-03-14 122 Чагдаагийн Хосбаяр М.И.М 148.4.
2018-04-13 159 Чагдаагийн Хосбаяр П.Ө 215.4.
2018-04-06 150 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Тү-, Д.Га-, Н.Эр-, С.Эн-, З.Эн- нар 091.2.2, 181.1., 181.2.1, 254.2.
2018-04-04 143 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Эн- 17.4.2.1.
2018-04-04 142 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Уу-, Н.Аз- нар 17.1.2.1.
2018-04-02 130 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Га-, Т.Од-, С.Тө- нар 145.2.
2018-04-02 129 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ер- 10.6.
2018-04-27 185 Чагдаагийн Хосбаяр А.А 11.6.1., 23.1.1
2018-04-25 179 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 27.10.3.
2018-04-18 172 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Б 145.2.
2018-04-18 171 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д 17.1.2.1.
2018-04-13 160 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.4.2.1.
2018-04-11 155 Чагдаагийн Хосбаяр Э.Б 11.6.1.
2018-04-11 154 Чагдаагийн Хосбаяр О.А 125.2.
2018-04-06 144 Чагдаагийн Хосбаяр О.А 24.2.1.
2018-04-04 139 Чагдаагийн Хосбаяр Д.С, А.О 27.10.3.
2018-04-04 138 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Б 15.1.1.
2018-04-02 133 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Г 12.1.4.
2018-03-16 123 Чагдаагийн Хосбаяр Г.М 17.1.2.1.
2018-03-14 121 Чагдаагийн Хосбаяр У.Б 11.6.2.
2018-03-14 120 Чагдаагийн Хосбаяр О.Г 12.1.4.
2018-03-09 112 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г, Д.Б 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2018-03-09 111 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 148.2.
2018-03-02 91 Чагдаагийн Хосбаяр Д.А, С.Э 21.2.1., 10.1.1
2018-02-28 83 Чагдаагийн Хосбаяр Н.А 11.6.1.
2018-02-28 82 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 10.1.1
2018-03-16 126 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Цо- 125.2.
2018-03-14 116 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Ба-, Б.Өн- нар 091.2.2, 091.2.10, 091.2.11, 091.2.12, 098.2.
2018-03-14 115 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Га- 11.1.2.4.
Нийт: 892 шийдвэр. ( хуудас 18 ийн 6 )