Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2017-10-04 222 Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017-10-04 221 Баттогоогийн Цогт Д.У, Ч.О, Ө.Г 150.3., 268.2.
2017-09-15 204 Дамдины Ганзориг С.М 091.2.2
2017-09-27 213 Баттогоогийн Цогт Ц.М, Д.Г, Д.Т 096.1., 181.2.1, 181.2.5.
2017-09-27 214 Баттогоогийн Цогт Б.Д 096.2.1
2017-09-13 198 Дамдины Ганзориг Х.Б, М.Б, С.Т 096.2.1, 181.2.1, 181.2.5.
2017-09-27 211 Баттогоогийн Цогт С.Б 091.1.
2017-09-08 193 Дамдины Ганзориг П.Б 148.2.
2017-09-08 192 Дамдины Ганзориг С.М 096.1.
2017-09-06 187 Дамдины Ганзориг Р.Б 126.1.
2017-09-06 186 Дамдины Ганзориг Г.Т 215.1.
2017-10-09 230 Батаагийн Батцэрэн Д.М 091.2.2, 091.2.12, 091.2.15
2017-10-06 226 Батаагийн Батцэрэн Т.Б 091.2.2, 181.3.
2017-09-20 209 Батаагийн Батцэрэн Д.З 126.3.
2017-09-15 203 Батаагийн Батцэрэн Ө.М 099.1., 153.1.
2017-09-13 194 Батаагийн Батцэрэн Б.С, Г.Х 153.1., 181.2.1, 181.2.5., 230.1.
2017-09-06 223 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ба- 091.1.
2017-10-04 219 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.От- 150.3.
2017-09-27 216 Батаагийн Батцэрэн С.Г, Л.Б, Б.Г 145.2.
2017-10-04 218 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Оч- 096.2.6, 098.1., 100.1.
2017-09-27 212 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Бя 098.1.
2017-09-15 202 Батаагийн Батцэрэн Э.С 153.1., 181.3., 261.1.
2017-09-13 195 Батаагийн Батцэрэн Т.Т 096.1.
2017-09-15 208 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ба-, Б.Ба- нар 098.2.
2017-09-13 201 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Бо 148.3.
2017-09-13 200 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.Ба-, Г.Цэ-, Б.Мя- нар 181.2.1, 181.2.4., 181.2.5.
2017-10-27 239 Чагдаагийн Хосбаяр Г.З, Д.А 215.3., 222.2.
2017-09-08 191 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ба- 098.1.
2017-09-08 190 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Ба- 091.1.
2017-09-06 189 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.От- 215.4.
2017-09-06 188 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Га- 091.2.1
2017-09-15 207 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Д 099.1.
2017-10-09 229 Чагдаагийн Хосбаяр Н.Б 145.2.
2017-10-06 224 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Ө 145.4.
2017-10-04 217 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.М, Ж.Ц 091.2.10, 107.3.
2017-09-15 206 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 126.3.
2017-09-13 197 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Д.Б 215.1., 215.2.
2017-09-13 196 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 181.2.1
2017-06-07 161 Батаагийн Батцэрэн Н.Алтанзул 150.2.
2017-04-10 85 Батаагийн Батцэрэн Н.Хишигмаа 150.3.
2017-06-28 172 Баттогоогийн Цогт Б.Батсүрэн 268.2.
2017-07-04 184 Батаагийн Батцэрэн Ч.Санжаа 216.2.
2017-07-04 183 Батаагийн Батцэрэн Н.Батцэнгэл, Ц.Батдэлгэр, О.Доржсүрэн, Ө.Батбилэг, В.Тэрбиш, Д.Төгсболд 145.2., 145.4., 246.1., 261.1.
2017-07-04 182 Батаагийн Батцэрэн М.Ариунбаатар, Б.Даваасүрэн 188.3., 192.3.5.
2017-07-04 181 Батаагийн Батцэрэн Т.Ган-Эрдэнэ 148.3.
2017-06-30 177 Батаагийн Батцэрэн Уткин Дмитрий Николаевич 192.3.4., 240.1.
2017-07-04 180 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Сэрээнэндорж 266.2.
2017-07-04 179 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Цэнгүүнбилэг 091.2.2
2017-06-30 178 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.Алтанжаргал, Н.Ганболд, Ч.Баттогтох, П.Ганзориг нар 153.1., 181.1., 215.3.
2017-06-28 174 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Дашмягмар, Л.Оюунтуяа нар 148.4.
Нийт: 701 шийдвэр. ( хуудас 15 ийн 7 )