Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2017-12-13 307 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 181.2.5.
2017-12-06 295 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Ч 091.2.12
2017-11-29 289 Содномдаржаагийн Батдэлгэр С.Н 148.4.
2017-11-29 288 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.А 233.1.
2017-10-11 233 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М 148.4.
2017-11-03 246 Дамдины Ганзориг Б.Х 148.4.
2017-11-03 244 Дамдины Ганзориг О.Д, Ю.С 091.2.15, 098.1.
2017-11-01 242 Дамдины Ганзориг Ч.О 091.1.
2017-10-11 236 Дамдины Ганзориг Б.Б 091.2.2, 091.2.12
2017-10-09 232 Дамдины Ганзориг Г.Г 11.4.1.
2017-10-06 225 Дамдины Ганзориг Б.У, У.Г, О.А, Г.У, М.Б, Г.Б, Б.Б 126.2.4., 126.2.6., 145.2.
2017-11-08 254 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Се 17.6.1.
2017-09-27 215 Дамдины Ганзориг Б.С, Б.Э, С.О 272.2.
2017-11-08 253 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Чи- 153.1.
2017-11-01 241 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ба- 17.3.1.
2017-10-13 237 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Дэ-, Я.Ба-, Г.Тү-, Т.Тө-, Д.Ба- нарт 150.3., 263.2.
2017-09-20 210 Дамдины Ганзориг Б.О, Н.А 091.2.1, 091.2.7, 091.2.11, 091.2.12
2017-09-13 199 Дамдины Ганзориг Ц.О 181.2.1, 181.2.4.
2017-11-22 277 Содномдаржаагийн Батдэлгэр О.Б, Ж.Э 094.1.
2017-11-22 278 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 091.2.2, 091.2.10, 091.2.12, 091.2.15, 125.2.
2017-11-15 268 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.А 11.1.1
2017-11-15 267 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Ц.Н 215.4.
2017-11-08 259 Содномдаржаагийн Батдэлгэр М.Б 126.3.
2017-11-08 258 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Э.Ө 181.3.
2017-11-08 257 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Б 091.1.
2017-11-08 256 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.Ө 091.1.
2017-10-27 240 Баттогоогийн Цогт Э.Б 091.1.
2017-10-11 235 Баттогоогийн Цогт Н.Ц, Б.С, Х.М 181.2.1, 181.2.5.
2017-10-09 231 Баттогоогийн Цогт М.П 145.2.
2017-10-04 220 Дамдины Ганзориг Э.М, Н.С 145.1., 253.2.
2017-10-06 228 Баттогоогийн Цогт С.Б 096.1.
2017-10-06 227 Баттогоогийн Цогт М.Ц, Н.Х, З.Т, М.Э 214.2.
2017-09-15 205 Дамдины Ганзориг Д.Х 12.1.4.
2017-10-04 222 Баттогоогийн Цогт Б.С 091.1.
2017-10-04 221 Баттогоогийн Цогт Д.У, Ч.О, Ө.Г 150.3., 268.2.
2017-09-15 204 Дамдины Ганзориг С.М 091.2.2
2017-09-27 213 Баттогоогийн Цогт Ц.М, Д.Г, Д.Т 096.1., 181.2.1, 181.2.5.
2017-09-27 214 Баттогоогийн Цогт Б.Д 096.2.1
2017-09-13 198 Дамдины Ганзориг Х.Б, М.Б, С.Т 096.2.1, 181.2.1, 181.2.5.
2017-09-27 211 Баттогоогийн Цогт С.Б 091.1.
2017-09-08 193 Дамдины Ганзориг П.Б 148.2.
2017-09-08 192 Дамдины Ганзориг С.М 096.1.
2017-09-06 187 Дамдины Ганзориг Р.Б 126.1.
2017-09-06 186 Дамдины Ганзориг Г.Т 215.1.
2017-10-09 230 Батаагийн Батцэрэн Д.М 091.2.2, 091.2.12, 091.2.15
2017-10-06 226 Батаагийн Батцэрэн Т.Б 091.2.2, 181.3.
2017-09-20 209 Батаагийн Батцэрэн Д.З 126.3.
2017-09-15 203 Батаагийн Батцэрэн Ө.М 099.1., 153.1.
2017-09-13 194 Батаагийн Батцэрэн Б.С, Г.Х 153.1., 181.2.1, 181.2.5., 230.1.
2017-09-06 223 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Ба- 091.1.
Нийт: 834 шийдвэр. ( хуудас 17 ийн 9 )