Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-10-07 468 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.А, Ж.С нар 17.1.1., 17.3.2.2.
2019-10-09 474 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г-, Б.Т-, Х.Б-, Б.Г-, Б.Т- нар 106.2., 11.1.2.1.
2019-10-02 449 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Я.У 10.1
2019-10-09 473 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.С-, С.М-, С.Т-, Т.О-, Д.Д-, Э.Ө-, Ц.Б- нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-10-14 496 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 11.6.1.
2019-10-07 467 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Б 12.1.4., 15.6.2.2.
2019-10-09 472 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Э.Д 17.1.2.1.
2019-09-30 441 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Т 11.1.2.1.
2019-10-07 469 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019-09-30 442 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 10.1
2019-09-17 409 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Т 17.3.1.
2019-10-02 450 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Н 17.3.1.
2019-09-17 407 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 22.1.1.
2019-09-23 425 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.М 11.6.1.
2019-10-09 474 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Т, Д.Г, Х.Б, Б.Г-, Б.Т- нар 106.2., 11.1.2.1.
2019-09-13 388 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н 12.1.4.
2019-10-14 488 Чагдаагийн Хосбаяр Э.Э 11.6.1.
2019-10-07 469 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц 11.4.2.1., 12.1.4.
2019-10-09 483 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Д 27.10.3.
2019-10-09 482 Чагдаагийн Хосбаяр П.М 27.10.1.
2019-10-09 481 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Г 11.1.1
2019-10-07 462 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.2.4.
2019-10-07 461 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ч 11.6.1.
2019-10-07 460 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Ц, Л.М 24.5.1.
2019-10-02 453 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ө 12.1.4.
2019-10-02 452 Чагдаагийн Хосбаяр П.О 17.1.2.1.
2019-10-02 451 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.С 17.1.2.4.
2019-09-30 448 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 10.1.1
2019-09-30 447 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.12.2.
2019-09-30 446 Чагдаагийн Хосбаяр Э.А 17.4.1.
2019-09-25 430 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.3.1.
2019-09-25 429 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М, Ц.Э, А.Б 11.1.2.1.
2019-09-25 428 Чагдаагийн Хосбаяр Т.М 21.2.1.
2019-09-23 422 Чагдаагийн Хосбаяр Р.С 12.1.1.
2019-09-23 421 Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 27.10.2.1., 27.11.1.
2019-09-17 405 Чагдаагийн Хосбаяр Н.Г 16.8.1.
2019-09-17 404 Чагдаагийн Хосбаяр Э.А, Н.Б 17.1.2.1., 17.1.3.1.
2019-09-16 393 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 17.1.2.1.
2019-09-16 392 Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2019-10-21 515 Дамдины Ганзориг Ж.Э 22.12.1.
2019-10-23 536 Дамдины Ганзориг С.Б 22.12.1.
2019-10-21 513 Дамдины Ганзориг И.Б 10.1.1
2019-10-21 514 Дамдины Ганзориг Ч.Н, Ч.Х 21.2.1., 10.1.2
2019-10-14 492 Дамдины Ганзориг Д.О 17.1.2.1.
2019-10-14 489 Дамдины Ганзориг Б.Э 27.10.3.
2019-10-16 509 Дамдины Ганзориг П.Э 12.1.2.1.
2019-10-23 537 Дамдины Ганзориг Н.Д 17.4.1., 17.8.1.
2019-10-16 508 Дамдины Ганзориг С.Д, Б.Б 17.1.2.1., 21.1.1.
2019-10-16 510 Дамдины Ганзориг А.Д, Д.Х, С.М, А.Э, Ц.Г 24.6.2.2.
2019-10-16 507 Дамдины Ганзориг Б.Ц, Б.А 17.2.2.
Нийт: 1561 шийдвэр. ( хуудас 32 ийн 1 )