Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-12-04 631 Чагдаагийн Хосбаяр А.О 11.4.1.
2019-12-02 629 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 12.1.4.
2019-12-02 628 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Я 17.3.1.
2019-11-29 611 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Д 11.1.1
2020-11-29 610 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Б 11.4.1.
2019-11-25 609 Чагдаагийн Хосбаяр Э.О 091.2.2
2019-11-25 607 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Д 12.1.2.10., 17.3.1.
2019-11-20 591 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Ц, О.М, А.Т 11.6.1., 12.1.2.2., 12.1.2.5., 12.1.2.7., 12.1.2.10.
2019-11-25 608 Чагдаагийн Хосбаяр О.Д 27.10.3.
2019-11-20 590 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ц 24.2.1.
2019-11-18 584 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Б 12.1.3.
2019-11-18 583 Чагдаагийн Хосбаяр А.Н 11.6.2.
2019-11-18 582 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Д 10.1.1
2019-10-30 570 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Н 17.2.1.
2019-10-30 568 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, Г.Т 20.7.1., 20.7.2.
2019-10-23 533 Чагдаагийн Хосбаяр Э.Э, И.Т 20.7.1.
2019-10-23 531 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Д, Д.И, Б.М, М.А 17.3.2.2.
2019-10-21 518 Батаагийн Батцэрэн Т.Б 11.4.1.
2019-11-20 595 Батаагийн Батцэрэн С.М 17.3.3.1.
2019-11-18 577 Батаагийн Батцэрэн Ц.С, Н.Н, М.Б, Д.М, Э.Б, Б.Б, Д.Х 17.1.2.1., 17.1.2.2.
2019-10-18 576 Батаагийн Батцэрэн , Б.М, Б.Б, М.Н 18.5.3., 20.7.2.
2019-11-18 575 Батаагийн Батцэрэн Ц.Э 11.6.2.
2019-10-30 567 Батаагийн Батцэрэн С.Э 17.3.1.
2019-09-30 566 Батаагийн Батцэрэн Х.Э нар 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-10-30 565 Батаагийн Батцэрэн Б.Н 17.2.1.
2019-10-30 564 Батаагийн Батцэрэн Т.С 10.1.2
2019-10-28 547 Батаагийн Батцэрэн Э.Э 12.1.4.
2019-10-28 546 Батаагийн Батцэрэн Д.Д 12.1.4.
2019-10-28 545 Батаагийн Батцэрэн Б.Э 17.1.2.1.
2019-10-28 543 Батаагийн Батцэрэн С.О 27.10.1.
2019-10-23 542 Батаагийн Батцэрэн Р.Э 12.1.4.
2019-10-23 541 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Б.Э 11.1.2.1.
2019-10-23 540 Батаагийн Батцэрэн Э.Б, О.М, Г.З 11.6.2., 18.6.1.
2019-10-23 539 Батаагийн Батцэрэн З.Б 12.1.3.
2019-10-23 538 Батаагийн Батцэрэн Э.М, Б.М 17.3.1.
2019-10-21 520 Батаагийн Батцэрэн Г.А 17.3.3.1.
2019-10-21 519 Батаагийн Батцэрэн Т.С 17.3.2.2.
2019-10-21 517 Батаагийн Батцэрэн , А.Б, А.Б, С.Б 17.1.2.2.
2019-10-21 516 Батаагийн Батцэрэн А.Б, А.Б 11.6.2., 20.16.1.
2019-10-16 502 Батаагийн Батцэрэн Б.Т 27.10.3.
2019-10-16 501 Батаагийн Батцэрэн Ц.Н 145.2., 10.1.2
2019-10-16 500 Батаагийн Батцэрэн Б.Г 17.2.2., 17.5.1.
2019-11-18 581 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.А 233.2.
2019-11-18 581 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.А 233.2.
2019-10-30 569 Чагдаагийн Хосбаяр С.Э 17.3.2.2.
2019-10-23 535 Чагдаагийн Хосбаяр А.Г 11.6.1.
2019-10-23 534 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Ж 17.3.1.
2019-10-23 532 Чагдаагийн Хосбаяр С.М, С.М 17.2.1.
2019-10-16 512 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Т, Д.Э 12.5.2.1
2019-10-30 563 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Н 17.3.2.2.
Нийт: 1670 шийдвэр. ( хуудас 34 ийн 1 )