Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-02-22 84 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.1.1
2019-02-20 83 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б, Н.А 17.4.1.
2019-02-20 82 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.П 24.6.3.
2019-02-20 81 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Ж 17.1.2.1.
2019-02-18 65 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.3.1.
2019-02-13 61 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Н 215.3.
2019-06-21 337 Чагдаагийн Хосбаяр О.Ц 10.1.1
2019-02-13 59 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 17.1.1.
2019-06-21 336 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б 11.6.1.
2019-06-21 335 Чагдаагийн Хосбаяр Н.Н 11.4.1., 11.6.1., 17.2.2.
2019-01-25 49 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Ж 27.10.3.
2019-06-19 330 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Э 17.1.1.
2019-06-19 329 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Э, Ц.Б, Б.А, С.Б 17.1.2.1.
2019-01-23 42 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 11.6.2.
2019-06-21 338 Чагдаагийн Хосбаяр А.У 17.3.2.2.
2019-06-19 328 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 12.1.2.1.
2019-06-19 327 Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1.
2019-06-19 326 Чагдаагийн Хосбаяр Г.А, Б.С, Э.У 11.1.1, 20.16.1.
2019-06-14 301 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О 11.6.1.
2019-06-14 300 Чагдаагийн Хосбаяр Д.П 24.2.1.
2019-06-14 299 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М, Б.Х 11.6.1., 17.2.2.
2019-06-12 294 Чагдаагийн Хосбаяр С.М 17.3.3.1.
2019-06-12 293 Чагдаагийн Хосбаяр М.Р 12.1.4.
2019-06-12 292 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.О 17.1.2.1.
2019-06-12 291 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.А, П.Б 11.6.1.
2019-06-07 280 Чагдаагийн Хосбаяр Д.Б, Ц.Б 17.3.2.2.
2019-06-07 279 Чагдаагийн Хосбаяр З.А 27.10.4.1., 27.11.1.
2019-06-07 278 Чагдаагийн Хосбаяр Л.А 24.6.2.4.
2019-06-07 277 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.М 11.6.1.
2019-06-07 276 Чагдаагийн Хосбаяр С.А, З.Б, Т.А 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.3.1.
2019-06-05 261 Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1., 10.1.1
2019-06-05 260 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Б, Б.А 145.2., 11.6.1., 17.2.1., 17.7.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019-06-05 259 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Д 27.10.4.2., 27.11.1.
2019-06-05 258 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Г 17.3.2.2.
2019-06-05 257 Чагдаагийн Хосбаяр Д.О, С.Б 17.3.3.1.
2019-05-31 249 Чагдаагийн Хосбаяр Ө.Б 10.1.1
2019-05-31 248 Чагдаагийн Хосбаяр Д.О 11.6.1.
2019-05-31 247 Чагдаагийн Хосбаяр Б.П, Б.М 17.3.1., 21.2.1.
2019-05-31 246 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Т 11.5.1.
2019-05-24 229 Чагдаагийн Хосбаяр М.Г, Б.Ө, Б.Ч 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-05-24 228 Чагдаагийн Хосбаяр А.А, О.М 20.7.1.
2019-05-24 227 Чагдаагийн Хосбаяр О.Ж 17.1.2.4.
2019-05-24 226 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, С.Ц 11.6.1.
2019-05-17 214 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М 11.1.1
2019-05-05 213 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 21.2.1.
2019-05-17 212 Чагдаагийн Хосбаяр Г.А 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2019-05-10 198 Чагдаагийн Хосбаяр Г.З 12.1.4., 17.1.2.1.
2019-05-10 197 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Э 10.1.1
2019-05-10 196 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 12.1.1.
2019-05-03 195 Чагдаагийн Хосбаяр М.А 11.6.1.
Нийт: 1228 шийдвэр. ( хуудас 25 ийн 1 )