image1 image2 image3 image4 image5

ДӨРӨВ . ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ
Дөчин
долдугаар зүйл

1. Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ .
2. Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах , шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно .
З . Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль , бусад хуулийн дагуу байгуулна .

Дөчин наймдугаар зүйл

1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын Дээд шүүх , аймаг , нийслэлийн шүүх , сум буюу сум

Дэлгэрэнгүй унших

Үзэж буй хуудас: УДШ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ШҮҮГЧИЙН ТУСГАЙ САНАЛ

19
Dec
    2014-12-23

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр

/Мягмар гараг/                                                  Эхлэх: 900 цаг

1. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 3769 дүгээр шийдвэртэй, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1000 дугаар магадлалтай, Ё.Эрдэнэбатын нэхэмжлэлтэй, Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                           Д.ЦОЛМОН

Дэлгэрэнгүй...
 
 
18
Dec
    2014-12-18

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр

/Пүрэв гараг/

1. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 3772 дугаар шийдвэртэй, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1042 дугаар магадлалтай, Д.Уламсайханы нэхэмжлэлтэй, А.Батбаярт холбогдох хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                          Д.ТУНГАЛАГ

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаан хойшилсон.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
17
Dec
    2014-12-12

 ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР

ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТОЙМ

2014 оны 12 сарын 12 өдөр                                                                                                                                                                                Баасан гараг

Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 20-ны 28/А дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 78 дугаар магадлалтай Б.Найданд холбогдох хэргийг ялтны өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 211-р зүйлийн 211.1/

Шүүхийн тогтоолд: Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 20-ны 28/А дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 78 дугаар магадлалыг хэвээр үлдээв.

Илтгэгч шүүгч                                        Б.Бат-Эрдэнэ

Дэлгэрэнгүй...
 
   
17
Dec
    2014-12-10

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР

ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТОЙМ

2014 оны 12 сарын 10 өдөр 

 Лхагва гараг


01. Сум дундын 7-р шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-ны 195 дүгээр шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 09 дүгээр шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 121 дүгээр магадлалтай Ц.Баатархүүд холбогдох хэргийг ялтны өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 181-р зүйлийн 181.3/

Шүүхийн тогтоолд: Сум дундын 7-р шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-ны 195 дүгээр шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 09 дүгээр шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 121 дүгээр магадлалыг хэвээр үлдээв.

Илтгэгч шүүгч                                        Б.Батцэрэн

Дэлгэрэнгүй...
 
   
17
Dec
    2014-12-03

  ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР

ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТОЙМ

2014 оны 12 сарын 03 өдөр                                                                                                                                                                                Лхагва гараг

Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 91 дүгээр шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 829 дүгээр магадлалтай, А.Мэндбаярт холбогдох эрүүгийн хэргийг хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч, түүний өмгөөлөгчид, ялтны өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 91-р зүйлийн 91.2.3, 91.2.12, 185-р зүйлийн 185.1/

Шүүхийн тогтоолд: Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 91 дүгээр шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 829 дүгээр магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.


Илтгэгч шүүгч                                        Б.Бат-Эрдэнэ

Дэлгэрэнгүй...
 
   
17
Dec
    2014-11-28

  ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР

ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТОЙМ

2014 оны 11 сарын 28 өдөр                                                                                                                                                                                Баасан гараг

Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 52 дугаар цагаатгах тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 90 дүгээр магадлалтай, Т.Хажиханд холбогдох эрүүгийн хэргийг хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 91-р зүйлийн 91.1/

Шүүхийн тогтоолд: Сум дундын 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 52 дугаар цагаатгах тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 90 дүгээр магадлалыг хүчингүй болгож хэргийг мөрдөн байцаалтад буцаав.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
17
Dec
    2014-12-16

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр

/Мягмар гараг/

1. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 3038/Б дугаар шийдвэртэй, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1032 дугаар магадлалтай, “Жи Эс Топ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                          Д.ТУНГАЛАГ

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг тус тус хэвээр үлдээсэн.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
16
Dec
    2014-12-19

 ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР

ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГҮҮД

2014 оны 12 сарын 19 өдөр                                                                                                                                                                                 Баасан гараг


Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн


1. Хөвсгөл аймгийн сум дундын шүүхийн 2012 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 173 дугаар шийтгэх тогтоолтой Х.Бэхбат, Х.Билэгдэмбэрэл, Н.Баянмөнх нарт холбогдох хэргийг прокурорын дүгнэлтийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.2, 246.1/

Илтгэгч шүүгч                                       Б.Батцэрэн

Дэлгэрэнгүй...
 
   
16
Dec
    2014-12-22

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

2014 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

09 цаг 00 минутаас

/Даваа гараг/

  1. 1. Г.Даваасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2009 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 451 дүгээр шийдвэр, Улсын Дээд Шүүхийн захиргааны хэргийн Танхимын давж заалдах шатны шүүх хуралдааны 2010 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 75 дугаар магадлал, Улсын Дээд Шүүхийн захиргааны хэргийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны 2010 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолтой захиргааны хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан хүсэлтээр

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                                                                          Д.МӨНХТУЯА

Дэлгэрэнгүй...
 
   
<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 109-с 1