image1 image2 image3 image4 image5

ДӨРӨВ . ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ
Дөчин
долдугаар зүйл

1. Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ .
2. Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах , шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно .
З . Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль , бусад хуулийн дагуу байгуулна .

Дөчин наймдугаар зүйл

1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын Дээд шүүх , аймаг , нийслэлийн шүүх , сум буюу сум

Дэлгэрэнгүй унших

Үзэж буй хуудас: УДШ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ШҮҮГЧИЙН ТУСГАЙ САНАЛ

29
Oct
    2014-10-28

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр

/Мягмар гараг/

1. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 3000/Б дугаар шийдвэртэй, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 738 дугаар магадлалтай, Д.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Л.Батдорж, В.Самданцоодол, Д.Намжилсүрэн, Б.Баянжаргал, Л.Лувсанцэнд нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                           Г.ЦАГААНЦООЖ

Шийдвэрлэсэн байдал: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хэвээр үлдээсэн.

Дэлгэрэнгүй...
 
 
28
Oct
    2014-11-03

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр

09 цаг 00 минутаас

/Даваа гараг/

1. Б.Энхбаатарын нэхэмжлэлтэй Сүхбаатар дүүргийн сонгуулийн хороо, Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 31 дүгээр шийдвэр, захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2014 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 136 дугаар магадлал, Улсын Дээд Шүүхийн захиргааны хэргийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны 2014 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 112 дугаар тогтоолтой захиргааны хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянуулах тухай гуравдагч этгээдийн гаргасан хүсэлтээр

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                                     Ч.ТУНГАЛАГ

Дэлгэрэнгүй...
 
   
28
Oct
    2014.10.31
ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГҮҮД

2014 оны 10 сарын 31 өдөр Баасан гараг Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ний өдрийн 108 дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 20-ний өдрийн 133 дугаар магадлалтай, Б.Бум-Эрдэнэ нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг ялтны өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 145-р зүйлийн 145.4/

Илтгэгч шүүгч Т.Уранцэцэг

Дэлгэрэнгүй...
 
   
28
Oct
    2014-10-27

2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийнхяналтын шатны захиргааны хэргийн

шүүххуралдааны тойм

1. Т.Баярбаясгалангийн нэхэмжлэлтэй Байглаь орчин ногоон хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 263 дугаар шийдвэр, захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 327 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                       О.ЗАНДРАА

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлал тус тус хэвээр.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
27
Oct
    2014.10.29

 ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГҮҮД

2014 оны 10 сарын 29 өдөр Лхагва гараг Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 28 дугаар шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 48 дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 134 дүгээр магадлалтай, Ө.Төмөрбаатарт холбогдох эрүүгийн хэргийг ялтны өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 181-р зүйлийн 181.3/

Илтгэгч шүүгч  Т.Уранцэцэг

Дэлгэрэнгүй...
 
   
27
Oct
    2014-10-24

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр

Баасан гараг

01. Сум дундын 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 124 дүгээр шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 129 дүгээр магадлалтай, Ө.Ганзоригт холбогдох эрүүгийн хэргийг хохирогчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 1993 онд өөрчлөлт орсон 86-р зүйлийн 86.2/

Шүүхийн тогтоолд: Хэргийг мөрдөн байцаалтад буцаасан

Илтгэгч шүүгч Т.Уранцэцэг

Дэлгэрэнгүй...
 
   
24
Oct
    2014-10-30

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр

/Пүрэв гараг/                                                         Эхлэх: 900 цаг

1. Сум дундын 9 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 99 дүгээр шийдвэртэй, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 24 дүгээр магадлалтай, С.Мэндсайханы нэхэмжлэлтэй, Б.Бумхоролд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                     Х.ЭРДЭНЭСУВД

Дэлгэрэнгүй...
 
   
24
Oct
    2014-10-28

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

2014 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр

/Мягмар гараг/                                                         Эхлэх: 900 цаг

1. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2014 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 3000/Б дугаар шийдвэртэй, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 738 дугаар магадлалтай, Д.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Л.Батдорж, В.Самданцоодол, Д.Намжилсүрэн, Б.Баянжаргал, Л.Лувсанцэнд нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                        Г.ЦАГААНЦООЖ

Дэлгэрэнгүй...
 
   
24
Oct
    2014-10-23

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 

/Пүрэв гараг/

1. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2460 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 778 дугаар магадлалтай С.Цэндбаатарын нэхэмжлэлтэй, Онцгой байдлын ерөнхий газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийнтөлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                     Ц.АМАРСАЙХАН

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг тус тус хэвээр үлдээсэн.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 99-с 1