image1 image2 image3 image4 image5

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ

10 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтолцоо

10.1.Шүүхийн үндсэн тогтолцоо нь Улсын дээд шүүх /хяналтын шатны шүүх/, аймаг, нийслэлийн шүүх /давж заалдах шатны шүүх/, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх /анхан шатны шүүх/-ээс бүрдэнэ.

10.2.Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын нягтаршил, шийдвэрлэгдсэн хэрэг, маргааны тоог харгалзан засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжийг харьяалуулан эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулна.

Дэлгэрэнгүй унших

Үзэж буй хуудас: УДШ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ШҮҮГЧИЙН ТУСГАЙ САНАЛ

24
Oct
    2014-10-23

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 

/Пүрэв гараг/

1. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2460 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 778 дугаар магадлалтай С.Цэндбаатарын нэхэмжлэлтэй, Онцгой байдлын ерөнхий газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийнтөлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                     Ц.АМАРСАЙХАН

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг тус тус хэвээр үлдээсэн.

Дэлгэрэнгүй...
 
 
22
Oct
    2014-10-27

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр

09 цаг 00 минутаас

/Даваа гараг/

1. Т.Баярбаясгалангийн нэхэмжлэлтэй Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 263 дугаар шийдвэр, захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 327 дугаар магадлалтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                                     О.ЗАНДРАА

Дэлгэрэнгүй...
 
   
22
Oct
    2014.10.22

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТОЙМ

2014 оны 10 сарын 22 өдөр Лхагва гараг Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 14 дүгээр шүүхийн 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 103 дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 76 дугаар магадлалтай, Т.Отгонзулд холбогдох эрүүгийн хэргийг ялтны өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 91-р зүйлийн 91.1/

Шүүхийн тогтоолд: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээсэн.

Илтгэгч шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн

Дэлгэрэнгүй...
 
   
22
Oct
    2014-10-21

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр

/Мягмар гараг/

1.Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 05дугаар сарын 05-ны өдрийн 3155/Б дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 742 дугаар магадлалтай “Эм Эм Инженеринг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Ууганбаярт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                    А.ДОРЖГОТОВ

Шийдвэрлэсэн байдал: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хүчингүй болгож, анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
21
Oct
    2014.10.24

 ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГҮҮД

2014 оны 10 сарын 24 өдөр Баасан гараг Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 124 дүгээр шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 129 дүгээр магадлалтай, Ө.Ганзоригт холбогдох эрүүгийн хэргийг хохирогчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 1993 онд өөрчлөлт орсон 86-р зүйлийн 86.2е/

Илтгэгч шүүгч Т.Уранцэцэг

Дэлгэрэнгүй...
 
   
21
Oct
    2014-10-20

2014 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 20-НЫ

ӨДРИЙН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

1. “Хөвсгөл Далайн эзэд” ТББ, Д.Мягмарчулуун нарын 4 иргэний нэхэмжлэлтэй Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох Улсын Дээд шүүхийн захиргааны хэргийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолтой захиргааны хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянуулах тухай нэхэмжлэгч нарын хүсэлтээр

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                                     П.ЦЭЦГЭЭ 

Шийдвэрлэсэн байдал: Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай хүсэлтийг хангаагүй.

Дэлгэрэнгүй...
 
   
20
Oct
    2014.10.22

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГҮҮД

2014 оны 10 сарын 22 өдөр Лхагва гараг Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Сум дундын 14 дүгээр шүүхийн 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 103 дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүхийн 2014 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 76 дугаар магадлалтай, Т.Отгонзулд холбогдох эрүүгийн хэргийг ялтны өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 91-р зүйлийн 91.1/

Илтгэгч шүүгч  Д.Эрдэнэбалсүрэн

Дэлгэрэнгүй...
 
   
17
Oct
    2014.10.17

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТОЙМ

2014 оны 10 сарын 17 өдөр Баасан гараг Шүүх хуралдаан 08 цаг 30 минутад эхлэн

01. Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 45/А дугаар шийтгэх тогтоол, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 684 дүгээр магадлалтай, П.Батболд, Ө.Баярцогоо, З.Мөнхбаатар нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг ялтны өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ. /Эрүүгийн хуулийн 96-р зүйлийн 96.2.1/

Шүүхийн тогтоолд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт орсон.

Илтгэгч шүүгч Б.Бат-Эрдэнэ

Дэлгэрэнгүй...
 
   
16
Oct
    2014-10-23

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

/Пүрэв гараг/                                                  Эхлэх: 900 цаг

1. Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2460 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 778 дугаар магадлалтай С.Цэдэнбаатарын нэхэмжлэлтэй, Онцгой байдлын ерөнхий газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                     Ц.АМАРСАЙХАН

Дэлгэрэнгүй...
 
   
<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 98-с 1