image1 image2 image3 image4 image5

ДӨРӨВ . ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ
Дөчин
долдугаар зүйл

1. Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ .
2. Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах , шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно .
З . Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль , бусад хуулийн дагуу байгуулна .

Дөчин наймдугаар зүйл

1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын Дээд шүүх , аймаг , нийслэлийн шүүх , сум буюу сум

Дэлгэрэнгүй унших

Үзэж буй хуудас: УДШ Иргэний хэргийн танхим ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ШҮҮГЧИЙН ТУСГАЙ САНАЛ

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ PDF Хэвлэх И-мэйл
2014 оны 3-р сарын 11, Мягмар гариг, 09:15

2014 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр                                                                          /Мягмар гараг/

1. Баянгол дүүргийн шүүхийн 2013 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1805 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр магадлалтай, Д.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Д.Цэндэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          А.ДОРЖГОТОВ

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэл, сөрөг нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон.

2. Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2067 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 79 дүгээр магадлалтай, “Танил энержи” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Увс Хүдэр” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          А.ДОРЖГОТОВ

Шийдвэрлэсэн байдал: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд өөрчлөлт оруулсан.  

3. Баянгол дүүргийн шүүхийн 2013 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1565 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 797 дугаар магадлал, Улсын Дээд шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 15 дугаар тогтоолтой, “Янгирт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Кей Ти Эл” ХХК, Ч.Хонгор нарт холбогдох иргэний хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдалд тооцуулах тухай нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гаргасан хүсэлтээр

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          А.ДОРЖГОТОВ

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангаагүй.

4. Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2096 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 35 дугаар магадлалтай, К.Мөнхтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Д.Ганбаатар, Г.Тамир нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч Д.Ганбаатарын гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          Г.ЦАГААНЦООЖ

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаан хойшилсон.

5. Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1663 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 63 дугаар магадлалтай, Д.Ундармаагийн нэхэмжлэлтэй, “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          Г.ЦАГААНЦООЖ

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг тус тус хэвээр үлдээсэн.  

6. Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 729 дүгээр шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 4 дүгээр магадлалтай, Х.Жексенбай, Т.Манкей, М.Азатхан нарын нэхэмжлэлтэй, “Оюуны Гэгээ сан” ТББ-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч нарын гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          Ц.АМАРСАЙХАН

Шийдвэрлэсэн байдал: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хэвээр үлдээсэн.  

7. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 95А дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2 дугаар магадлалтай, Ч.Доржпаламын нэхэмжлэлтэй, А.Баасанжавд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          Д.ЦОЛМОН

Шийдвэрлэсэн байдал: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд өөрчлөлт оруулсан.  

8. Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2158 дугаар шийдвэр, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 58 дугаар магадлалтай, Г.Алтнаагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан гомдлоор

ИЛТГЭГЧ ШҮҮГЧ                                                          Д.ЦОЛМОН

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг тус тус хэвээр үлдээсэн.