Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-03-09 001/ХТ2018/00392 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц М ХХК Л.Э
2018-03-09 001/ХТ2018/00393 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.С ЭМТ
2018-03-09 001/ХТ2018/00391 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Н Х А З Д
2018-03-06 001/ХТ2018/00370 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.М Г.А, Ч.Б нар
2018-03-06 001/ХТ2018/00373 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.А О Т ХХК
2018-03-06 001/ХТ2018/00372 Гүррагчаа Алтанчимэг М-О Х Н У Б Т З Н Д х ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00347 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.М ШУТИС
2018-03-02 001/ХТ2018/00345 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Э Е Н ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00346 Гүррагчаа Алтанчимэг Л.Э МҮОНРТ
2018-02-05 001/ХТ2018/00193 Дашхүүгийн Цолмон "Т" ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-03-22 001/ХТ2018/00456 Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК “С” ХХК
2018-03-20 001/ХТ2018/00443 Батсүрэнгийн Ундрах М У “Е” ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00518 Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХХК Н.Э
2018-04-03 001/ХТ2018/00521 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Ц “У”
2018-04-03 001/ХТ2018/00520 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Я “С” ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00523 Батсүрэнгийн Ундрах С.Б Л.О
2018-04-03 001/ХТ2018/00522 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э Н
2018-03-30 001/ХТ2018/00505 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Б “Э” ХХК
2018-03-30 001/ХТ2018/00504 Батсүрэнгийн Ундрах А.Г “А” ХХК
2018-03-30 001/ХТ2018/00506 Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХХК Д.О
2018-03-15 001/ХТ2018/00414 Батсүрэнгийн Ундрах “Б” ХХК “Б” ХХК
2018-03-27 001/ХТ2018/00474 Батсүрэнгийн Ундрах Х.У “Д” ХХК
2018-03-27 001/ХТ2018/00475 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК “Б” ХХК-д
2018-03-20 001/ХТ2018/00447 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б Баян-Өлгий аймгийн Х
2018-03-20 001/ХТ2018/00446 Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Г “Н” ХХК
2018-03-20 001/ХТ2018/00448 Батсүрэнгийн Ундрах Х.Э З
2018-03-20 001/ХТ2018/00445 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Э “Р” ХХК
2018-03-09 001/ХТ2018/00383 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Ж О
2017-03-01 001/ХТ2018/00332 Пунцагийн Золзаяа С.Г НШГА
2018-03-06 001/ХТ2018/00371 Пунцагийн Золзаяа Д.О “О Т”ХХК
2018-03-06 001/ХТ2018/00369 Пунцагийн Золзаяа Д.П МОХННУБТЗ
2018-03-01 001/ХТ2018/00334 Пунцагийн Золзаяа Н.С Баян-Өлгий аймгийн ХХҮГ
2018-03-01 001/ХТ2018/00333 Пунцагийн Золзаяа Ч.О Ц У О Ш Г
2018-02-27 001/ХТ2018/00315 Пунцагийн Золзаяа Д.Г ЗТНОНӨААТҮГ-т
2018-02-22 001/ХТ2018/00296 Пунцагийн Золзаяа Д.Т Ч.Б
2018-02-12 001/ХТ2018/00259 Пунцагийн Золзаяа “К Б”ХХК Д.А, Л.Өнарт
2018-02-08 001/ХТ2018/00227 Пунцагийн Золзаяа Б.Ө “С А”ХХК
2018-02-12 001/ХТ2018/00258 Пунцагийн Золзаяа “Б Т В Т" ТББ Б.Б, “Ц” ХХК, “Х Г”ХХК-д
2018-02-02 001/ХТ2018/00161 Пунцагийн Золзаяа Ф И О.Н
2018-02-02 001/ХТ2018/00160 Пунцагийн Золзаяа “Т Х”ХХК ЖКЗ
2018-02-02 001/ХТ2018/00175 Пунцагийн Золзаяа Н.Д, Ч.И ЦХХК, Ц.Бнарт
2018-02-05 001/ХТ2018/00183 Пунцагийн Золзаяа Т.А Баян-Өлгий аймаг дахь МСҮТд
2018-02-06 001/ХТ2018/00203 Пунцагийн Золзаяа “Д НББСБ” ХХК Б.Б, П.Цнарт
2018-01-18 001/ХТ2018/00107 Пунцагийн Золзаяа “Н Ю” ХЗХ
2018-01-25 001/ХТ2018/00148 Пунцагийн Золзаяа Л.Б Н.М, Т.Мнарт
2018-01-23 001/ХТ2018/00130 Пунцагийн Золзаяа Я.Б Х.А
2018-01-18 001/ХТ2018/00105 Пунцагийн Золзаяа Э.Б ЗАЗДТГ
2018-01-18 001/ХТ2018/00106 Пунцагийн Золзаяа О.Л Н.Т, Д.Бнарт
2018-01-16 001/ХТ2018/00086 Пунцагийн Золзаяа Г.З МУУУХҮЯ
2018-03-09 001/ХТ2018/00390 Пунцагийн Золзаяа Ж.Б Завхан аймгийн ЗДДСХ
Нийт: 2545 шийдвэр. ( хуудас 51 ийн 1 )