Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-10-12 001/ХТ2018/01378 Батсүрэнгийн Ундрах Н.О ХХҮГ
2018-10-12 001/ХТ2018/01377 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Н К.А
2018-10-12 001/ХТ2018/01379 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Н Ж.Ц А.Б нарт
2018-10-11 001/ХТ2018/01363 Батсүрэнгийн Ундрах Э.С “А” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
2018-09-28 001/ХТ2018/01280 Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХЗХ “М” ХХК
2018-09-27 001/ХТ2018/01265 Батсүрэнгийн Ундрах С.М МСҮТ
2018-10-05 001/ХТ2018/01325 Батсүрэнгийн Ундрах Х.Ж Б.М
2018-10-05 001/ХТ2018/01324 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Э Ю.П
2018-10-09 001/ХТ2018/01351 Батсүрэнгийн Ундрах П.Б У
2018-10-04 001/ХТ2018/01321 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Б “С” ХХК
2018-10-04 001/ХТ2018/01320 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Н С.Ж
2018-10-04 001/ХТ2018/01322 Батсүрэнгийн Ундрах “Г” ХХК Бт
2018-09-28 001/ХТ2018/01281 Батсүрэнгийн Ундрах Э.З,Г.Д Ч.М
2018-09-28 001/ХТ2018/01278 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Б Н
2018-09-28 001/ХТ2018/01282 Батсүрэнгийн Ундрах У.Н “Т” ХХК
2018-09-27 001/ХТ2018/01264 Батсүрэнгийн Ундрах “Н” ХХК, С.Т Ж.Б нарт
2018-09-27 001/ХТ2018/01266 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Б “Э” ХК
2018-09-27 001/ХТ2018/01263 Батсүрэнгийн Ундрах ӨМӨЗО-ны “Ш” ХХК “Г” ХХК
2018-09-27 001/ХТ2018/01267 Батсүрэнгийн Ундрах “Т” ХХК Т.С, Б.Ц нарт
2018-09-28 001/ХТ2018/01279 Батсүрэнгийн Ундрах “Э” ХХК Б.Т
2018-10-05 001/ХТ2018/01323 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Н Ж.О
2018-09-21 001/ХТ2018/01234 Батсүрэнгийн Ундрах “Б” ХХК “О” ХХК
2018-09-21 001/ХТ2018/01233 Батсүрэнгийн Ундрах Б.О Т.Х
2018-09-21 001/ХТ2018/01232 Батсүрэнгийн Ундрах “А” ХХК Х.О
2018-09-20 001/ХТ2018/01214 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Б Ж.Э
2018-09-20 001/ХТ2018/01207 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Б “Э” ХХК
2018-09-20 001/ХТ2018/01215 Батсүрэнгийн Ундрах С.Б “Д” ТӨХК
2018-09-18 001/ХТ2018/01178 Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК “У” ХХК
2018-09-18 001/ХТ2018/01180 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Т М.Э
2018-09-18 001/ХТ2018/01179 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК “Д” ХК
2018-06-21 001/ХТ2018/01060 Дашхүүгийн Цолмон П.Э Т ХХК, Т.Э
2018-06-19 001/ХТ2018/01008 Дашхүүгийн Цолмон У ХХК Б ХХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00956 Дашхүүгийн Цолмон А.Б Чингэлтэй дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
2018-06-13 001/ХТ2018/00934 Дашхүүгийн Цолмон С.О Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
2018-05-31 001/ХТ2018/00912 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2018-05-25 001/ХТ2018/00858 Дашхүүгийн Цолмон Д Р ХХК
2018-05-22 001/ХТ2018/00808 Дашхүүгийн Цолмон М.Х К ХХК
2018-05-08 001/ХТ2018/00737 Дашхүүгийн Цолмон Э.Т М ХХК
2018-05-04 001/ХТ2018/00716 Дашхүүгийн Цолмон М.О Н ХХК, Б.Г
2018-04-19 001/ХТ2018/00630 Дашхүүгийн Цолмон Т.Б Б.Ү
2018-04-17 001/ХТ2018/00612 Дашхүүгийн Цолмон Г.М Т ХХК
2018-04-05 001/ХТ2018/00546 Дашхүүгийн Цолмон Б.С Т ХХК
2018-03-15 001/ХТ2018/00415 Дашхүүгийн Цолмон Д.П Үндэсний аудитын газар
2018-03-15 001/ХТ2018/00416 Дашхүүгийн Цолмон А.Б НЗД-ын ТГ
2018-03-09 001/ХТ2018/00378 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Ш ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00340 Дашхүүгийн Цолмон С.О Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
2018-03-01 001/ХТ2018/00322 Дашхүүгийн Цолмон Ө.Б Т ХХК
2018-02-08 001/ХТ2018/00242 Дашхүүгийн Цолмон Т.А Б ТӨААТҮГ
2018-01-25 001/ХТ2018/00144 Дашхүүгийн Цолмон Д.Д Монгол банк
2018-01-16 001/ХТ2018/00081 Дашхүүгийн Цолмон Г.Ч НЗД
Нийт: 3498 шийдвэр. ( хуудас 70 ийн 1 )