Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-01-11 001/ХТ2018/00060 Дашхүүгийн Цолмон Х.Ч НЗД
2018-07-05 001/ХТ2018/01130 Дашхүүгийн Цолмон О.Д, Ч.Т Э ХХК
2018-06-15 001/ХТ2018/00964 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Ж.Ц
2018-05-25 001/ХТ2018/00860 Дашхүүгийн Цолмон Э ХХК Д.Б
2018-05-25 001/ХТ2018/00859 Дашхүүгийн Цолмон Д.Н М.С
2018-05-22 001/ХТ2018/00810 Дашхүүгийн Цолмон Ж.У З ОНӨААТҮГ
2018-05-15 001/ХТ2018/00769 Дашхүүгийн Цолмон Б ХХК Н ХХК
2018-05-04 001/ХТ2018/00715 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК Я ХХК
2018-04-17 001/ХТ2018/00616 Дашхүүгийн Цолмон Э.С Х ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00529 Дашхүүгийн Цолмон Ц.О З ОНӨААТҮГ
2018-03-27 001/ХТ2018/00481 Дашхүүгийн Цолмон Х.Б Э.Г
2018-02-02 001/ХТ2018/00182 Дашхүүгийн Цолмон “М”, иргэн Д.Г,Ч.Н нар В ХХК
2018-01-11 001/ХТ2018/00062 Дашхүүгийн Цолмон Г.Д “Монгол Солонгосын политехникийн коллеж” УТҮГ
2018-01-11 001/ХТ2018/00063 Дашхүүгийн Цолмон Ч.Г З ОНӨААТҮГ
2018-06-21 001/ХТ2018/01061 Дашхүүгийн Цолмон Д.Б Б ХХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00955 Дашхүүгийн Цолмон Ж ХХК Х ХХК
2018-06-12 001/ХТ2018/00926 Дашхүүгийн Цолмон Ж.Э НШГА
2018-05-29 001/ХТ2018/00872 Дашхүүгийн Цолмон Д.Б И ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00846 Дашхүүгийн Цолмон Т.Ц НШГА
2018-05-22 001/ХТ2018/00811 Дашхүүгийн Цолмон Б.Г С.Н, Т ХХК
2018-05-22 001/ХТ2018/00809 Дашхүүгийн Цолмон Д.Б Э ХХК
2018-05-17 001/ХТ2018/00797 Дашхүүгийн Цолмон Ж.Д НШГА
2018-05-17 001/ХТ2018/00795 Дашхүүгийн Цолмон А ХХК Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
2018-05-08 001/ХТ2018/00738 Дашхүүгийн Цолмон Э ХХК МУ-ын ЗГ
2018-05-08 001/ХТ2018/00736 Дашхүүгийн Цолмон Х.Б Н.Б
2018-05-01 001/ХТ2018/00680 Дашхүүгийн Цолмон К ХХК А ХХК
2018-04-13 001/ХТ2018/00592 Дашхүүгийн Цолмон Г.Б С ХХК
2018-04-12 001/ХТ2018/00577 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б НШГА
2018-04-05 001/ХТ2018/00545 Дашхүүгийн Цолмон Н.Г НШГА
2018-03-27 001/ХТ2018/00479 Дашхүүгийн Цолмон Д.У НШГА
2018-06-28 001/ХТ2018/01112 Хуушааны Эрдэнэсувд БНХАУ-ын иргэн Л, Д Б.Г, Т.М нар
2018-03-09 001/ХТ2018/00377 Дашхүүгийн Цолмон У.О, Д.Ц, Г.Ц нар Худалдаа үйлдвэрлэлийн Их сургууль
2018-06-28 001/ХТ2018/01113 Хуушааны Эрдэнэсувд У.Ц, В.У нар М.Ж
2018-03-02 001/ХТ2018/00341 Дашхүүгийн Цолмон Д.Л Д.Ө
2018-06-28 001/ХТ2018/01114 Хуушааны Эрдэнэсувд “Е” ХХК Н
2018-02-27 001/ХТ2018/00311 Дашхүүгийн Цолмон Б.Э НШГА
2017-06-26 001/ХТ2018/01093 Хуушааны Эрдэнэсувд Р.А Т.Т
2018-06-26 001/ХТ2018/01094 Хуушааны Эрдэнэсувд М.Д Д.О
2018-02-22 001/ХТ2018/00294 Дашхүүгийн Цолмон С.Б Х ХХК
2018-06-26 001/ХТ2018/01095 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б И.З
2018-02-13 001/ХТ2018/00280 Дашхүүгийн Цолмон Д.Н, Д.Д Б.С
2018-06-22 001/ХТ2018/01066 Хуушааны Эрдэнэсувд Ө.С, Ж.Н нар Ч.Б
2018-06-20 001/ХТ2018/01026 Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.С Д.Б
2018-02-12 001/ХТ2018/00244 Дашхүүгийн Цолмон Г.Э НШГА
2018-05-20 001/ХТ2018/01027 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Э Д.Г
2018-02-06 001/ХТ2018/00211 Дашхүүгийн Цолмон Б.Г ГХЯ
2018-06-20 001/ХТ2018/01028 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Т Ц.Ц
2017-06-20 001/ХТ2018/01029 Хуушааны Эрдэнэсувд “Ү” ХХК Ц.Б
2018-02-05 001/ХТ2018/00193 Дашхүүгийн Цолмон Т ХХК НШГА
2018-06-20 001/ХТ2018/01030 Хуушааны Эрдэнэсувд Ё.Ж, Ш.Д нар Д хоршоо
Нийт: 3498 шийдвэр. ( хуудас 70 ийн 2 )