Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-10-12 001/ХТ2017/01162 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Т Т ХХК
2017-10-10 001/ХТ2017/01143 Дашхүүгийн Цолмон Х-ны Дорнод салбар Г.Г, Г.С нар
2017-10-06 001/ХТ2017/01122 Дашхүүгийн Цолмон Б.Ү “С” ХХК
2017-10-12 001/ХТ2017/01159 Дашхүүгийн Цолмон Н.О “О”ОНӨААТҮГ, “А” ХХК
2017-10-10 001/ХТ2017/01129 Батсүрэнгийн Ундрах Б.С Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
2017-10-17 001/ХТ2017/01201 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.А.Ц ХХК Ч.Э
2017-10-10 001/ХТ2017/01130 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК “О” ХХК
2017-10-10 001/ХТ2017/011134 Гүррагчаа Алтанчимэг АОЖ ХХК Б.Х ХХК
2017-10-05 001/ХТ201701093 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газарт
2017-10-13 001/ХТ2017/01130 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Ц Н.Н
2017-10-10 001/ХТ201/01139 Батсүрэнгийн Ундрах “З” ХХК Ж.А
2017-10-06 001/ХТ2017/01123 Дашхүүгийн Цолмон “О” ХХК “Х” ХХК
2017-10-13 001/ХТ2017/01164 Батсүрэнгийн Ундрах А.Г, Г.Н Т.Б, Т.Н
2017-10-03 001/ХТ2017/01089 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Б Г.У, Н.М нар
2017-10-13 001/ХТ2017/01164 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Н Ө.О
2017-10-17 001/ХТ2017/01182 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Д “М” ХК
2017-10-17 001/ХТ2017/01183 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Т “С” ХХК
2017-10-17 001/ХТ2017/01184 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.М “Ө” ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01095 Батсүрэнгийн Ундрах Б.М Ц.М, Д.Г нарт
2017-10-06 001/ХТ2017/01121 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Б Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газар
2017-10-30 001/ХТ2017/01119 Готовдоржийн Цагаанцоож С.У Р ХХК
2017-10-10 001/ХТ2017/01141 Готовдоржийн Цагаанцоож Т СӨХ Л.Т
2017-10-10 001/ХТ2017/01140 Готовдоржийн Цагаанцоож Г.Н Т.Э
2017-10-06 001/ХТ2017/01120 Готовдоржийн Цагаанцоож Н.Д нар Б.Я
2017-10-17 001/ХТ2017/01196 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.М НШГА
2017-10-10 001/ХТ2017/01137 Пунцагийн Золзаяа Т.Н ЗГХЭГ
2017-10-06 001/ХТ2017/01125 Пунцагийн Золзаяа “И Т Э”ХХК С.Ч, Г.С нарт
2017-10-03 001/ХТ2017/01082 Пунцагийн Золзаяа С.Х Б.Б-д
2017-09-15 001/ХТ2017/00964 Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК “У Б Т З”
2017-10-03 001/ХТ2017/01085 Пунцагийн Золзаяа Л.Н “З Т Н”ОНӨААТҮГ
2017-10-03 001/ХТ2017/01081 Пунцагийн Золзаяа “Ж К”ХХК Х.Ө
2017-10-03 001/ХТ2017/01083 Пунцагийн Золзаяа Б.Т-О ГЕГ-т
2017-10-03 001/ХТ2017/0001080 Пунцагийн Золзаяа Б.Б З Ө С Т
2017-09-28 001/ХТ2017/01067 Пунцагийн Золзаяа Ы.А Б.Г
2017-09-28 001/ХТ2017/01064 Пунцагийн Золзаяа Ж.Г “Х Т”ХХК, Д.Д, “Э У Д Т С”ОНӨХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01063 Пунцагийн Золзаяа Б.Э А.Б
2017-09-26 001/ХТ2017/01062 Пунцагийн Золзаяа Л С Н Б.Ү болон БЗД-ийн Б Х-т
2017-09-26 001/ХТ2017/01060 Пунцагийн Золзаяа “Д Ф ББСБ”ХХК М.Г, М.Бнарт
2017-09-26 001/ХТ2017/01059 Пунцагийн Золзаяа “Г” ХХК “Х К”ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01118 Готовдоржийн Цагаанцоож А.Ж Н ХХК
2017-09-29 001/ХТ2017/01225 Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.У НШГА
2017-10-10 001/ХТ2017/01142 Дашхүүгийн Цолмон Ц.М Г ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01077 Готовдоржийн Цагаанцоож Г.Б О.Т
2017-10-03 001/ХТ2017/01077 Готовдоржийн Цагаанцоож Г.Б О.Т
2017-09-14 001/ХТ2017/00953 Пунцагийн Золзаяа “Б С Ө” СӨХ Т.О
2017-09-14 001/ХТ2017/00952 Пунцагийн Золзаяа Д.Б, О.Д нарын “Э Б Ц Т С” ТӨХК-нд
2017-10-03 001/ХТ2017/01079 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Д.Ш
2017-09-14 001/ХТ2017/00954 Пунцагийн Золзаяа “ Ц Ш ББСБ” ХХК-ийн Л.Б
2017-09-28 001/ХТ2017/01045 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Э С.Н
2017-09-26 001/ХТ2017/01025 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.М Ц.О
Нийт: 1835 шийдвэр. ( хуудас 37 ийн 2 )