Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-02-06 001/ХТ2018/00215 Цэндийн Амарсайхан Т ХХК Х ХХК
2018-02-06 001/ХТ2018/00217 Цэндийн Амарсайхан И.М Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-02-05 001/ХТ2018/00178 Цэндийн Амарсайхан О.С Г ХХК
2018-02-05 001/ХТ2018/00176 Цэндийн Амарсайхан Ж ХХК А ХХК
2018-02-05 001/ХТ2018/00177 Цэндийн Амарсайхан Б.О Э ХХК
2018-02-02 001/ХТ2018/00168 Цэндийн Амарсайхан У.Б М.Б
2018-02-02 001/ХТ2018/00170 Цэндийн Амарсайхан В ХХК Ч ХХК болон Ө.Г нар
2018-05-01 001/ХТ2018/00667 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК-ийн Увс салбар Ж.Т
2018-04-13 001/ХТ2018/00608 Батсүрэнгийн Ундрах О.Б “Т” ХХК
2018-02-02 001/ХТ2018/00169 Цэндийн Амарсайхан Д.И, Б.Э нар Монгол Улсын төр
2018-04-19 001/ХТ2018/00640 Батсүрэнгийн Ундрах “В” ХХК “Э” ХХК
2018-04-19 001/ХТ2018/00641 Батсүрэнгийн Ундрах Т.Х “Ш” олон улсын лаборатори сургуульд
2018-04-19 001/ХТ2018/00642 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Ч Бнд
2017-03-20 001/ХТ2018/00433 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Е БӨХ Х Д Т
2017-03-20 001/ХТ2018/00431 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.П Ч.С
2018-03-20 001/ХТ2018/00432 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Г Н ХХК
2018-03-15 001/ХТ2018/00418 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Ж Г С ХХК
2018-03-15 001/ХТ2018/00417 Гүррагчаа Алтанчимэг Г Б ХХК И М ХХК З Б Д С Б. Б нар
2018-03-13 001/ХТ2018/00401 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш ХХК Ү Т ХХК
2018-03-13 001/ХТ2018/00403 Гүррагчаа Алтанчимэг П.С ** цэцэрлэг
2018-04-19 001/ХТ2018/00643 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Р НШГА
2018-04-17 001/ХТ2018/00624 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Х М НӨБТ
2018-04-17 001/ХТ2018/00625 Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК “Ш” ХК
2018-04-13 001/ХТ2018/00607 Батсүрэнгийн Ундрах Б.З, П.Б “В” ХХК
2018-04-05 001/ХТ2018/00541 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б Б.Х
2018-04-05 001/ХТ2018/00543 Батсүрэнгийн Ундрах УБТЗ Б.Н
2018-04-05 001/ХТ2018/00542 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Ч Бт
2018-03-13 001/ХТ2018/00402 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш З Б ХХК М П Д ХХК
2018-03-09 001/ХТ2018/00392 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц М ХХК Л.Э
2018-03-09 001/ХТ2018/00393 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.С ЭМТ
2018-03-09 001/ХТ2018/00391 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Н Х А З Д
2018-03-06 001/ХТ2018/00370 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.М Г.А, Ч.Б нар
2018-03-06 001/ХТ2018/00373 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.А О Т ХХК
2018-03-06 001/ХТ2018/00372 Гүррагчаа Алтанчимэг М-О Х Н У Б Т З Н Д х ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00347 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.М ШУТИС
2018-03-02 001/ХТ2018/00345 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Э Е Н ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00346 Гүррагчаа Алтанчимэг Л.Э МҮОНРТ
2018-02-05 001/ХТ2018/00193 Дашхүүгийн Цолмон "Т" ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-03-22 001/ХТ2018/00456 Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК “С” ХХК
2018-03-20 001/ХТ2018/00443 Батсүрэнгийн Ундрах М У “Е” ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00518 Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХХК Н.Э
2018-04-03 001/ХТ2018/00521 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Ц “У”
2018-04-03 001/ХТ2018/00520 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Я “С” ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00523 Батсүрэнгийн Ундрах С.Б Л.О
2018-04-03 001/ХТ2018/00522 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э Н
2018-03-30 001/ХТ2018/00505 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Б “Э” ХХК
2018-03-30 001/ХТ2018/00504 Батсүрэнгийн Ундрах А.Г “А” ХХК
2018-03-30 001/ХТ2018/00506 Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХХК Д.О
2018-03-15 001/ХТ2018/00414 Батсүрэнгийн Ундрах “Б” ХХК “Б” ХХК
2018-03-27 001/ХТ2018/00474 Батсүрэнгийн Ундрах Х.У “Д” ХХК
Нийт: 2623 шийдвэр. ( хуудас 53 ийн 2 )