Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-10-26 001/ХТ2018/01503 Гүррагчаа Алтанчимэг С.О ТБ ХХК
2018-10-26 001/ХТ2018/01505 Гүррагчаа Алтанчимэг Р.Г ТАЗД
2018-10-26 001/ХТ2018/01504 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б ТБ ХХК
2018-10-25 001/ХТ2018/01502 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш.С Г Х ХХК
2018-10-25 001/ХТ2018/01501 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.С ЧД-ийн ГБ,Х,З,ХХ
2018-10-23 001/ХТ2018/01466 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.М Б К ХХК
2018-10-23 001/ХТ2018/01467 Гүррагчаа Алтанчимэг Г ХХК БХАҮН ТӨААТҮГ
2018-10-23 001/ХТ2018/01465 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш.Б Б.Б
2018-10-23 001/ХТ2018/01470 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.С Ю.Ч
2018-10-23 001/ХТ2018/01468 Гүррагчаа Алтанчимэг Н К ББСБ ХХК Б.Ц
2018-10-19 001/ХТ2018/01441 Гүррагчаа Алтанчимэг М.А Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын сум дундын эмнэлэгт
2018-11-27 001/ХТ2018/01696 Батсүрэнгийн Ундрах З.С Г.Ө
2018-10-19 001/ХТ2018/01440 Гүррагчаа Алтанчимэг Л.Ж НБГ
2018-11-22 001/ХТ2018/01674 Батсүрэнгийн Ундрах Т “Д” ХХК
2018-11-22 001/ХТ2018/01677 Батсүрэнгийн Ундрах М.Э “С” ХХК-
2018-11-22 001/ХТ2018/01675 Батсүрэнгийн Ундрах “У” ХХК Б.Ц Э.Т Н.Б нарт
2018-11-22 001/ХТ2018/01676 Батсүрэнгийн Ундрах Л.С В.Б Д.Ч нарт
2018-11-06 001/ХТ2018/01586 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Г Д.А Ц.С “Т” ХХК
2018-11-27 001/ХТ2018/01697 Батсүрэнгийн Ундрах Л.А Н
2018-11-20 001/ХТ2018/01658 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Г Дархан-Уул аймгийн .. дунд сургуульд
2018-11-20 001/ХТ2018/01659 Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК Т.О
2018-11-20 001/ХТ2018/01662 Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК “П” ХХК
2018-11-20 001/ХТ2018/01661 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.С Б.О
2018-11-13 001/ХТ2018/01608 Батсүрэнгийн Ундрах О.Б А” ТББ нарт
2018-11-13 001/ХТ2018/01609 Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХХК Д.Б
2018-11-20 001/ХТ2018/01660 Батсүрэнгийн Ундрах М.А Ц.М
2018-11-20 001/ХТ2018/01660 Батсүрэнгийн Ундрах М.А Ц.М
2018-11-13 001/ХТ2018/01610 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Б НШШГГ
2018-11-15 001/ХТ2018/01631 Батсүрэнгийн Ундрах У.Г Э.Э
2018-11-15 001/ХТ2018/01634 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Э “Д” ХХК
2018-11-15 001/ХТ2018/01630 Батсүрэнгийн Ундрах Д.М Ч.Н
2018-11-15 001/ХТ2018/01632 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Н “С” ХХК
2018-11-15 001/ХТ2018/01633 Батсүрэнгийн Ундрах Р.С Г.А
2018-11-05 001/ХТ2018/01567 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.О А.Б
2018-11-02 001/ХТ2018/01561 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б ШШГГ
2018-11-02 001/ХТ2018/01560 Батсүрэнгийн Ундрах “Н” ХХК М.Ж
2018-11-02 001/ХТ2018/01555 Батсүрэнгийн Ундрах Ү.З А.Б
2018-11-02 001/ХТ2018/01556 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б И.Ч
2018-11-01 001/ХТ2018/01540 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК П нарт
2018-11-05 001/ХТ2018/01566 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Х “Н” ХХК
2018-11-05 001/ХТ2018/01568 Батсүрэнгийн Ундрах С.М Ж.Б
2018-11-01 001/ХТ2018/01539 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Н “А” ХХК
2018-11-01 001/ХТ2018/01538 Батсүрэнгийн Ундрах Д.С Д.С
2018-11-06 001/ХТ2018/01584 Батсүрэнгийн Ундрах Д.М М
2018-11-06 001/ХТ2018/01585 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Б “Э” ХХК
2018-11-13 001/ХТ2018/01612 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Г
2018-10-19 001/ХТ2018/01439 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.О ЧХОУНБ
2018-10-18 001/ХТ2018/01422 Гүррагчаа Алтанчимэг ТШЕ ХХК Ц.Э
2018-10-18 001/ХТ2018/01421 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Г ЭТТ ХК
2018-10-18 001/ХТ2018/01423 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Нийт: 3714 шийдвэр. ( хуудас 75 ийн 2 )