Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-06-28 001/ХТ2018/01112 Хуушааны Эрдэнэсувд БНХАУ-ын иргэн Л, Д Б.Г, Т.М нар
2018-03-09 001/ХТ2018/00377 Дашхүүгийн Цолмон У.О, Д.Ц, Г.Ц нар Худалдаа үйлдвэрлэлийн Их сургууль
2018-06-28 001/ХТ2018/01113 Хуушааны Эрдэнэсувд У.Ц, В.У нар М.Ж
2018-03-02 001/ХТ2018/00341 Дашхүүгийн Цолмон Д.Л Д.Ө
2018-06-28 001/ХТ2018/01114 Хуушааны Эрдэнэсувд “Е” ХХК Н
2018-02-27 001/ХТ2018/00311 Дашхүүгийн Цолмон Б.Э НШГА
2017-06-26 001/ХТ2018/01093 Хуушааны Эрдэнэсувд Р.А Т.Т
2018-06-26 001/ХТ2018/01094 Хуушааны Эрдэнэсувд М.Д Д.О
2018-02-22 001/ХТ2018/00294 Дашхүүгийн Цолмон С.Б Х ХХК
2018-06-26 001/ХТ2018/01095 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б И.З
2018-02-13 001/ХТ2018/00280 Дашхүүгийн Цолмон Д.Н, Д.Д Б.С
2018-06-22 001/ХТ2018/01066 Хуушааны Эрдэнэсувд Ө.С, Ж.Н нар Ч.Б
2018-06-20 001/ХТ2018/01026 Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.С Д.Б
2018-02-12 001/ХТ2018/00244 Дашхүүгийн Цолмон Г.Э НШГА
2018-05-20 001/ХТ2018/01027 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Э Д.Г
2018-02-06 001/ХТ2018/00211 Дашхүүгийн Цолмон Б.Г ГХЯ
2018-06-20 001/ХТ2018/01028 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Т Ц.Ц
2017-06-20 001/ХТ2018/01029 Хуушааны Эрдэнэсувд “Ү” ХХК Ц.Б
2018-02-05 001/ХТ2018/00193 Дашхүүгийн Цолмон Т ХХК НШГА
2018-06-20 001/ХТ2018/01030 Хуушааны Эрдэнэсувд Ё.Ж, Ш.Д нар Д хоршоо
2018-01-23 001/ХТ2018/00128 Дашхүүгийн Цолмон Э ХХК НШГА
2018-06-20 001/ХТ2018/01031 Хуушааны Эрдэнэсувд Ч.О, П.Б нар Н
2018-01-23 001/ХТ2018/00126 Дашхүүгийн Цолмон О.Д О ХХК
2018-06-20 001/ХТ2018/01032 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Э Н
2018-06-19 001/ХТ2018/01023 Хуушааны Эрдэнэсувд С.С Я.Л
2018-01-16 001/ХТ2018/00083 Дашхүүгийн Цолмон Г.С Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-06-19 001/ХТ2018/01024 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Р.Г
2018-05-10 001/ХТ2018/00752 Дашхүүгийн Цолмон Ж.Ч Б.Д
2018-06-19 001/ХТ2018/01025 Хуушааны Эрдэнэсувд “Х” ХХК-ийн Дархан салбар Б.О
2018-06-18 001/ХТ2018/00994 Хуушааны Эрдэнэсувд Я.Н “Ш” сууц өмчлөгчдийн холбоо
2018-05-03 001/ХТ2018/00709 Дашхүүгийн Цолмон Ж.С Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургууль
2018-06-17 001/ХТ2018/00995 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г П.Э, Д.Б нар
2018-06-18 001/ХТ2018/00997 Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Д Ш
2018-03-09 001/ХТ2018/00379 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК А ХХК
2018-06-18 001/ХТ2018/00998 Хуушааны Эрдэнэсувд “Х” ХХК-ийн Багануур салбар Б.Э, Д.Г нар
2018-02-27 001/ХТ2018/00310 Дашхүүгийн Цолмон Я.Ц, Б.Б Д.Ц, Б.П
2018-06-18 001/ХТ2018/01000 Хуушааны Эрдэнэсувд “С” ХХК Д.Г
2018-06-18 001/ХТ2018/01002 Хуушааны Эрдэнэсувд З.Т О.О, О.О нар
2018-01-18 001/ХТ2018/00103 Дашхүүгийн Цолмон О.Т Э.Э
2018-06-15 001/ХТ2018/00971 Хуушааны Эрдэнэсувд “Ө” ХХК “Б” ХХК
2018-06-15 001/ХТ2018/00972 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК, Д.Ц, Т.Э, Т.Э нар “Г” ХХК
2018-06-15 001/ХТ2018/00966 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Ц.Б
2018-06-14 001/ХТ2018/00944 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК Д.О
2017-06-15 001/ХТ2018/00973 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Э “Э” ХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00947 Хуушааны Эрдэнэсувд “М” ХК Ө.С
2018-06-12 001/ХТ2018/00935 Дашхүүгийн Цолмон Ц ХХК Баянзүрх дүүргийн Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
2018-06-14 001/ХТ2018/00950 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.С-, Т.О- нар П.У
2018-05-31 001/ХТ2018/00911 Дашхүүгийн Цолмон А ХХК, С.Г В ХХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00951 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК Н
2018-05-29 001/ХТ2018/00874 Дашхүүгийн Цолмон Л.Б Д.Э
Нийт: 3468 шийдвэр. ( хуудас 70 ийн 2 )