Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-12-01 001/ХТ2017/01501 Пунцагийн Золзаяа “М П Э И ББСБ”ХХК Д.П
2017-11-30 001/ХТ2017/01506 Пунцагийн Золзаяа М.Г “Х Х З Х”
2017-11-30 001/ХТ2017/01507 Пунцагийн Золзаяа Н.Г “Э Б Ц Т С” ТӨХК
2017-11-30 001/ХТ2017/01505 Пунцагийн Золзаяа Ж.П “О Т”ХХК
2017-11-30 001/ХТ2017/01504 Пунцагийн Золзаяа Н.Б “Т Б” ХХК
2017-12-05 001/ХТ2017/01546 Пунцагийн Золзаяа С.Б, С.Ө нарын М.М, М.А, М.А нарт
2017-12-01 001/ХТ2017/01518 Пунцагийн Золзаяа Д.Ч “М Ц Х”ХК
2017-11-22 001/ХТ2017/01478 Пунцагийн Золзаяа Д.Э “Ж Г Г”ХХК
2017-11-30 001/ХТ2017/01508 Пунцагийн Золзаяа Б.Д “З Т Н” ОНӨААТҮГ-т
2017-11-22 001/ХТ2017/01479 Пунцагийн Золзаяа “Г”ХХК “ Б Х А Ү Н”ТӨААТҮГ-т
2017-11-21 001/ХТ2017/01460 Пунцагийн Золзаяа Э-57 СӨХ Б.Т, Т.Ө нарт
2017-11-21 001/ХТ2017/01462 Пунцагийн Золзаяа “Ш И” Д С “А Н” ХХК
2017-11-21 001/ХТ2017/01463 Пунцагийн Золзаяа Э-3 СӨХ А цэцэрлэг, Ц.Т нарт
2017-11-21 001/ХТ2017/01459 Пунцагийн Золзаяа “Г” ХХК “Ө Х”ХХК
2017-11-22 001/ХТ2017/01477 Пунцагийн Золзаяа “П Р”ХХК “И” ХХК
2017-11-22 001/ХТ2017/01476 Пунцагийн Золзаяа Д.Т Л.Б
2017-11-21 001/ХТ2017/01458 Пунцагийн Золзаяа И.Г Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын “С Т
2017-11-21 001/ХТ2017/01461 Пунцагийн Золзаяа А.Д УБТЗ
2017-11-22 001/ХТ2017/01481 Пунцагийн Золзаяа Г.А “У У Г”ХХК, Х.Т нарт
2017-12-07 001/ХТ2017/01562 Пунцагийн Золзаяа “М К К”ХХК “Т Ө Б З Г”, “Э Ү”ХХК, “О Ө, У Б Е Г”т
2017-11-03 001/ХТ2017/01341 Пунцагийн Золзаяа ““М”” ХХК ““Ж”” ХХК
2017-10-27 001/ХТ2017/01291 Пунцагийн Золзаяа Т.Б “Г М”ХХК, М.Б нарт
2017-10-31 001/ХТ2017/01302 Пунцагийн Золзаяа А.А Увс аймгийн ЗДТГ
2017-11-03 001/ХТ2017/01343 Пунцагийн Золзаяа “Т И Т” “Х Т Х”
2017-11-03 001/ХТ2017/01342 Пунцагийн Золзаяа Г.Т Т.Н, Т.О нарт
2017-10-12 001/ХТ2017/01151 Пунцагийн Золзаяа Б.Н Ж.Э
2017-10-27 001/ХТ2017/01292 Пунцагийн Золзаяа Ө.Г Б, С, Ш, У, С Я
2017-11-02 001/ХТ2017/01327 Пунцагийн Золзаяа “К М ББСБ” ХХК У.Э
2017-10-12 001/ХТ2017/01156 Пунцагийн Золзаяа “Н Л И”ХХК Ш.Э
2017-10-27 001/ХТ2017/01293 Пунцагийн Золзаяа Г.А А Т Ү ТТӨҮГазарт
2017-12-14 001/ХТ2017/01618 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.Э Д.Х ХК
2017-12-21 001/ХТ2017/01684 Гүррагчаа Алтанчимэг И.Н.Е.Г Д.Д
2017-12-05 001/ХТ2017/01540 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Т Ю.Б.К.К ББСБ ХХК
2017-12-21 001/ХТ2017/01688 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.П Э.Б ХХК
2017-12-15 001/ХТ2017/01649 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н Н.Э
2017-12-15 001/ХТ2017/01649 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н Н.Э
2017-12-12 001/ХТ2016/001608 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш.Б Ц.Б
2017-12-12 001/ХТ2017/01609 Гүррагчаа Алтанчимэг С.С Э.Ү ХХК
2017-12-12 001/ХТ2017/01610 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.А Т.А. ХХК
2017-12-14 001/ХТ2017/01617 Гүррагчаа Алтанчимэг К.Б ХХК М.Д ХХК
2017-12-14 001/ХТ2017/01622 Гүррагчаа Алтанчимэг И.Э.Э.П ББН Б.Э. ХХК
2017-12-07 001/ХТ2017/01566 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.Ц, Ц.Э нар Б.Б
2017-12-22 001/ХТ2017/01713 Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.Жанаргүл М.С.Ү.Т
2017-12-22 001/ХТ2017/01712 Гүррагчаа Алтанчимэг П.Д М.С.Ү.Т
2017-12-08 001/ХТ2017/01572 Гүррагчаа Алтанчимэг Ү.Ө Т.Б ХХК
2017-12-08 001/ХТ2017/01571 Гүррагчаа Алтанчимэг П.Ц Ц.Т.С ТӨХК
2017-12-08 001/ХТ2017/01537 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б Ш.У.А
2017-12-07 001/ХТ2017/01657 Гүррагчаа Алтанчимэг П.Б М.Ц.Х ХК
2017-12-07 001/ХТ2017/01565 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б Л.О
2017-11-30 001/ХТ2017/01502 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Н Б.Б
Нийт: 2373 шийдвэр. ( хуудас 48 ийн 3 )