Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-06-12 001/ХТ2018/00928 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК Н.Б-, Г.Н-, Ц.М- нар
2018-06-12 001/ХТ2018/00929 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Н
2018-05-24 001/ХТ2018/00847 Дашхүүгийн Цолмон Н.Д С.А, Г.Г
2018-05-03 001/ХТ2018/00708 Дашхүүгийн Цолмон С.Ч С ХХК
2018-05-31 001/ХТ2018/00905 Хуушааны Эрдэнэсувд М.Г Б.Б
2018-05-30 001/ХТ2018/00906 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Ч Н
2018-05-01 001/ХТ2018/00689 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-05-31 001/ХТ2018/00907 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Б.Ө
2018-04-17 001/ХТ2018/00615 Дашхүүгийн Цолмон Б.Н Г.Ж
2018-05-31 001/ХТ2018/00908 Хуушааны Эрдэнэсувд Ж.М С.Э
2018-05-29 001/ХТ2018/00875 Хуушааны Эрдэнэсувд “И” ХХК О.Ч
2018-04-13 001/ХТ2018/00591 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Б.О, Б.Т, Ц.Н
2017-05-29 001/ХТ2018/00876 Хуушааны Эрдэнэсувд А.М Ү ХХК
2018-04-13 001/ХТ2018/00590 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Ү ХХК, Б.Б, Т.Б
2018-05-29 001/ХТ2018/00877 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Т Ц.Э
2018-05-25 001/ХТ2018/00864 Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Б Л.Э
2018-04-12 001/ХТ2018/00578 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Г.А, Ж.Б
2018-05-25 001/ХТ2018/00865 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Ш, Н
2018-05-24 001/ХТ2018/00840 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б “Ю” ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00841 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК “М” ХХК
2018-03-27 001/ХТ2018/00478 Дашхүүгийн Цолмон Б ХХК Ш.Б
2018-05-24 001/ХТ2018/00842 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.А М
2018-05-24 001/ХТ2018/00843 Хуушааны Эрдэнэсувд В.Ү Х
2018-03-05 001/ХТ2018/00367 Дашхүүгийн Цолмон Н.Т Ш.Л, Л.Э
2018-05-22 001/ХТ2018/00817 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Н.Н-, Н.С
2018-05-22 001/ХТ2018/00818 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.П “Д” ХХК
2018-05-10 001/ХТ2018/00753 Хуушааны Эрдэнэсувд БНХАУ-ын иргэн Ж “Х” ХХК, Д.Э
2018-05-22 001/ХТ2018/00821 Пунцагийн Золзаяа “Ч Л С М”ТБАГУТҮГ Ш.Б
2018-05-10 001/ХТ2018/00754 Хуушааны Эрдэнэсувд Ж.Н Н
2018-05-10 001/ХТ2018/00755 Хуушааны Эрдэнэсувд В.С, Н.Н С.Ж, С.А
2018-05-03 001/ХТ2018/00696 Пунцагийн Золзаяа С.А “М Т Ү П”ТӨҮГ
2018-05-10 001/ХТ2018/00756 Хуушааны Эрдэнэсувд “О” ХХК “В” ХХК, “Э” ХХК
2018-02-22 001/ХТ2018/00295 Пунцагийн Золзаяа ХУД-ийн ТХ “ММ”ХХК
2018-05-10 001/ХТ2018/00757 Хуушааны Эрдэнэсувд М “Ф” ХХК
2018-02-05 001/ХТ2018/00185 Пунцагийн Золзаяа И.Б Б.Н
2018-05-04 001/ХТ2018/00718 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.О, О.С Н
2018-05-04 001/ХТ2018/00719 Хуушааны Эрдэнэсувд П.Т Т
2018-05-04 001/ХТ2018/00720 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Б Х ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагч
2018-05-04 001/ХТ2018/00721 Хуушааны Эрдэнэсувд БНХАУ-ын иргэн Ч Т.Э
2018-05-03 001/ХТ2018/00705 Хуушааны Эрдэнэсувд Ч.Б Б.А
2018-05-03 001/ХТ2018/00701 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.А Нийслэлийн засаг дарга, Нийслэлийн боловсролын газар
2018-06-29 001/ХТ2018/01128 Готовдоржийн Цагаанцоож “Т” ХХК М ТӨХК, МУХБ
2018-06-29 001/ХТ2018/01127 Готовдоржийн Цагаанцоож Ж.У К, М ХХК
2018-06-28 001/ХТ2018/01121 Готовдоржийн Цагаанцоож О.Ю Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2018-06-28 001/ХТ2018/01122 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Г Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний алба
2018-06-26 001/ХТ2018/01101 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Д Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2018-06-26 001/ХТ2018/001103 Готовдоржийн Цагаанцоож Ө.А Б
2018-06-26 001/ХТ2018/001102 Готовдоржийн Цагаанцоож И” ХХК “И” ХХК
2018-03-02 001/ХТ2018/00342 Дашхүүгийн Цолмон А.Г Б.А
2018-06-22 001/ХТ2018/01084 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Э В
Нийт: 3468 шийдвэр. ( хуудас 70 ийн 3 )