Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-05-31 001/ХТ2019/00820 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Н ТЗ
2019-05-30 001/ХТ2019/00802 Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК Д.Ц
2019-05-30 001/ХТ2019/00801 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А “Х” ХХК, Д.Ар, С.Ц нар
2019-06-14 001/ХТ2019/00923 Батсүрэнгийн Ундрах О.Б Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
2019-05-30 001/ХТ2019/00800 Хуушааны Эрдэнэсувд У ХХК П.Б
2019-06-04 001/ХТ2019/00841 Батсүрэнгийн Ундрах “... консалтинг” ХХК Э.Ж
2019-05-28 001/ХТ2019/00791 Хуушааны Эрдэнэсувд П.Б М ХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00843 Батсүрэнгийн Ундрах З.Н М.Б
2019-05-18 001/ХТ2019/00790 Хуушааны Эрдэнэсувд И ХХК М ХХК
2019-06-20 001/ХТ2019/00973 Батсүрэнгийн Ундрах “...ТО” ХХК “...-Овоо” ТӨХК
2019-05-28 001/ХТ2019/00788 Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Эр ХХК
2019-06-20 001/ХТ2019/00972 Батсүрэнгийн Ундрах “...текс” ХХК : “...текс” ХХК Хариуцагч: “... текстайл групп” ХХК-ийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо
2019-06-20 001/ХТ2019/00970 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Д С.А, Г.Г
2019-05-23 001/ХТ2019/00749 Хуушааны Эрдэнэсувд М ХХК С.А
2019-06-20 001/ХТ2019/00971 Батсүрэнгийн Ундрах “... шанд” ХХК Я.Г, Д.Н
2019-06-20 001/ХТ2019/00969 Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Г
2019-06-20 001/ХТ2019/00968 Батсүрэнгийн Ундрах “...роуд” ХХК “...эх булаг” ХХК
2019-05-23 001/ХТ2019/00748 Хуушааны Эрдэнэсувд Ж Ш ХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00845 Батсүрэнгийн Ундрах “Б..” ХХК “Б.. дөл” ХХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00846 Батсүрэнгийн Ундрах “... банк” ХХК Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Налайх дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
2019-05-28 001/ХТ2019/00780 Батсүрэнгийн Ундрах Э.С “...групп” ХХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00844 Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал партнерс ББСБ” ХХК “...барс” ХХК
2019-06-13 001/ХТ2019/00907 Батсүрэнгийн Ундрах Т.Н О.С
2019-06-13 001/ХТ2019/00906 Батсүрэнгийн Ундрах О.А Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
2019-05-30 001/ХТ2019/00798 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Ч “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК
2019-05-30 001/ХТ2019/00797 Батсүрэнгийн Ундрах “... цамхаг констракшн” ХХК Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019-06-14 001/ХТ2019/00924 Батсүрэнгийн Ундрах Т.А Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр бүрэн дунд сургууль
2019-06-14 001/ХТ2019/00925 Батсүрэнгийн Ундрах Б.О “П..” ХХК, Татварын ерөнхий газар
2019-06-13 001/ХТ2019/00908 Батсүрэнгийн Ундрах “...минерал” ХХК А.Б
2019-06-14 001/ХТ2019/00922 Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК Ц.О, “... байшин” ХХК
2019-05-23 001/ХТ2019/00747 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М Т ХХК
2019-05-23 001/ХТ2019/00746 Хуушааны Эрдэнэсувд Х ХХК С.Б
2019-06-04 001/ХТ2019/00842 Батсүрэнгийн Ундрах Я.С ОХУ-ын “Хилийн чанадад байгаа төрийн өмч хөрөнгийг удирдах нэгдсэн газар” компанийн төлөөлөгчийн газар
2019-05-23 001/ХТ2019/00745 Хуушааны Эрдэнэсувд Е А.Б, “А” ХХК
2019-05-23 001/ХТ2019/00744 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г Ч.Ц
2019-05-21 001/ХТ2019/00730 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Н “С” ХХК, “О” ХХК
2019-05-21 001/ХТ2019/00729 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Н Б
2019-05-21 001/ХТ2019/00727 Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Г М.Т
2019-05-21 001/ХТ2019/00726 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г “Б” УТҮГ
2019-05-21 001/ХТ2019/00725 Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК Ам ХХК
2019-05-16 001/ХТ2019/00709 Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Б, Д.Б, Б.Д нар Э.Б, Д.Д нар
2019-05-16 001/ХТ2019/00708 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Т Б ХХК, Т.Б нар
2019-05-31 001/ХТ2019/00828 Батсүрэнгийн Ундрах “... финанс ББСБ” ХХК Н.А
2019-05-14 001/ХТ2019/00679 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Г.Б
2019-05-14 001/ХТ2019/00678 Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК И, Ө нар
2019-05-31 001/ХТ2019/00827 Батсүрэнгийн Ундрах Ө.А Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч
2019-05-14 001/ХТ2019/00676 Хуушааны Эрдэнэсувд Г ХХК Л ХХК
2019-05-28 001/ХТ2019/00782 Батсүрэнгийн Ундрах Э.У-, М.Т “...констракшн” ХХК
2019-05-30 001/ХТ2019/00799 Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал ББСБ” ХХК А.Б, Д.О, Ц.А, Б.Ц
2019-05-21 001/ХТ2019/00731 Батсүрэнгийн Ундрах “... хитинг энд күүлинг” ХХК “...реалтор” ХХК
Нийт: 5190 шийдвэр. ( хуудас 104 ийн 3 )