Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-10-16 001/ХТ2018/01411 Гүррагчаа Алтанчимэг Х М ХХК Ж К ХХК
2018-10-16 001/ХТ2018/01410 Гүррагчаа Алтанчимэг И.Б Д.Э
2018-10-16 001/ХТ2018/01409 Гүррагчаа Алтанчимэг Г ХХК Ц.Г
2018-10-11 001/ХТ2018/01364 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Н Ж Т ХХК
2018-10-11 001/ХТ2018/01366 Гүррагчаа Алтанчимэг Л ХХК Д.Б
2018-10-09 001/ХТ2018/01348 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш П ХХК Э Х ХХК
2018-10-09 001/ХТ2018/01346 Гүррагчаа Алтанчимэг С ХХК Г.Б
2018-10-09 001/ХТ2018/01347 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.О НШШГГ
2018-10-05 001/ХТ2018/01334 Гүррагчаа Алтанчимэг Я.Н Дорнод аймгийн Засаг дарга
2018-10-05 001/ХТ2018/01333 Гүррагчаа Алтанчимэг З.Э, Ч.Я нар Д.М, Д.О нар
2018-10-05 001/ХТ2018/01332 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Э Б.Б, Т.Х нар
2018-10-04 001/ХТ2018/01315 Гүррагчаа Алтанчимэг С.А, Д.Б нар Ч.М, И.А нар
2018-10-04 001/ХТ2018/01313 Гүррагчаа Алтанчимэг Г Б ХХК БСК ХХК, С ХХК, С.Б.Г нар
2018-10-04 001/ХТ2018/01314 Гүррагчаа Алтанчимэг Говь-Алтай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Л.Болормаа
2018-10-04 001/ХТ2018/01316 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Г Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт
2018-10-02 001/ХТ2018/01300 Гүррагчаа Алтанчимэг Ф Х ББСБ ХХК Ж.Ж, Л.Д нар
2018-10-02 001/ХТ2018/01302 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.А Б.А, А.Б, К Б ХХК
2018-10-02 001/ХТ2018/01298 Гүррагчаа Алтанчимэг Г-Э СӨХ Ж.Б
2018-10-02 001/ХТ2018/01301 Гүррагчаа Алтанчимэг А Т ХХК НХОГ ОНӨААТҮГ, МУ Х Б,
2018-09-28 001/ХТ2018/01285 Гүррагчаа Алтанчимэг И ББСБ ХХК Д.Э, Э.О, Д.О нар
2018-09-27 001/ХТ2018/01271 Гүррагчаа Алтанчимэг Х Б ХХК Г.О
2018-09-27 001/ХТ2018/01272 Гүррагчаа Алтанчимэг Т Б ХХК А.С
2018-09-27 001/ХТ2018/01273 Гүррагчаа Алтанчимэг В ХХК Т.О, Б.Г, Д.Д нар
2018-10-25 001/ХТ2018/01485 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Л НШГГ
2018-10-25 001/ХТ2018/01486 Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Ц НШГГ
2018-10-18 001/ХТ2018/01424 Батсүрэнгийн Ундрах Д.А “Б” ТББ
2018-10-26 001/ХТ2018/01493 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Д Г.Л
2018-10-26 001/ХТ2018/01492 Батсүрэнгийн Ундрах “Ц” ХХК Н
2018-10-26 001/ХТ2018/01494 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Н Соёл урлагийн их сургуулийн салбар З
2018-10-30 001/ХТ2018/01521 Батсүрэнгийн Ундрах С.Т Б.Г
2018-10-30 001/ХТ2018/01519 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Э А.Х
2018-10-30 001/ХТ2018/01520 Батсүрэнгийн Ундрах Н.О “З” сууц өмчлөгчдийн холбоо /СӨХ/
2018-10-30 001/ХТ2018/01523 Батсүрэнгийн Ундрах Ө.А, Ө.А нарын Ө.А, Д.О нарт
2018-10-30 001/ХТ2018/01524 Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК “Б” ХХК
2018-10-30 001/ХТ2018/01522 Батсүрэнгийн Ундрах С.П Х.Ж
2018-10-18 001/ХТ2018/01425 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.НП.О, М.Э нар М.О, Х.С, Ж.Д, Б.Ц, Н.Э, С.Э, Э.Э, Б.Б, Ц.Б, Ж.О нарт
2018-10-19 001/ХТ2018/01444 Батсүрэнгийн Ундрах “Э” ХХК Ж.Т
2018-10-19 001/ХТ2018/01443 Батсүрэнгийн Ундрах “Ш” ХХК-ийн “И” эмнэлэг “А” ХХК
2018-10-19 001/ХТ2018/01412 Батсүрэнгийн Ундрах М.Т Х
2018-10-19 001/ХТ2018/01449 Готовдоржийн Цагаанцоож Д Д
2018-10-05 001/ХТ2018/01345 Готовдоржийн Цагаанцоож Д Н
2018-10-19 001/ХТ2018/01449 Готовдоржийн Цагаанцоож Д Д
2018-10-12 001/ХТ2018/01388 Пунцагийн Золзаяа Н.Т Ц.Б
2018-09-13 001/ХТ2018/01176 Дашхүүгийн Цолмон Б ХХК Ц ХХК
2018-10-11 001/ХТ2018/01368 Пунцагийн Золзаяа Д.З “Х Н Х Я”
2018-10-11 001/ХТ2018/01367 Пунцагийн Золзаяа М.М “Х Н Х Я”, БНСУ дахь “Х Н Х Ү Т”д
2018-09-21 001/ХТ2018/01222 Пунцагийн Золзаяа “Х О” СӨХ Б.Б
2018-10-09 001/ХТ2018/01349 Пунцагийн Золзаяа “Э Г”ХХК Б.Э, Ж.Бнарт
2018-10-12 001/ХТ2018/01386 Пунцагийн Золзаяа М.С Б.Ү
2018-10-09 001/ХТ2018/01350 Пунцагийн Золзаяа Б.М “Б” ХХК
Нийт: 3714 шийдвэр. ( хуудас 75 ийн 3 )