Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-01-23 001/ХТ2018/00128 Дашхүүгийн Цолмон Э ХХК НШГА
2018-06-20 001/ХТ2018/01031 Хуушааны Эрдэнэсувд Ч.О, П.Б нар Н
2018-01-23 001/ХТ2018/00126 Дашхүүгийн Цолмон О.Д О ХХК
2018-06-20 001/ХТ2018/01032 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Э Н
2018-06-19 001/ХТ2018/01023 Хуушааны Эрдэнэсувд С.С Я.Л
2018-01-16 001/ХТ2018/00083 Дашхүүгийн Цолмон Г.С Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-06-19 001/ХТ2018/01024 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Р.Г
2018-05-10 001/ХТ2018/00752 Дашхүүгийн Цолмон Ж.Ч Б.Д
2018-06-19 001/ХТ2018/01025 Хуушааны Эрдэнэсувд “Х” ХХК-ийн Дархан салбар Б.О
2018-06-18 001/ХТ2018/00994 Хуушааны Эрдэнэсувд Я.Н “Ш” сууц өмчлөгчдийн холбоо
2018-05-03 001/ХТ2018/00709 Дашхүүгийн Цолмон Ж.С Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургууль
2018-06-17 001/ХТ2018/00995 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Г П.Э, Д.Б нар
2018-06-18 001/ХТ2018/00997 Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Д Ш
2018-03-09 001/ХТ2018/00379 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК А ХХК
2018-06-18 001/ХТ2018/00998 Хуушааны Эрдэнэсувд “Х” ХХК-ийн Багануур салбар Б.Э, Д.Г нар
2018-02-27 001/ХТ2018/00310 Дашхүүгийн Цолмон Я.Ц, Б.Б Д.Ц, Б.П
2018-06-18 001/ХТ2018/01000 Хуушааны Эрдэнэсувд “С” ХХК Д.Г
2018-06-18 001/ХТ2018/01002 Хуушааны Эрдэнэсувд З.Т О.О, О.О нар
2018-01-18 001/ХТ2018/00103 Дашхүүгийн Цолмон О.Т Э.Э
2018-06-15 001/ХТ2018/00971 Хуушааны Эрдэнэсувд “Ө” ХХК “Б” ХХК
2018-06-15 001/ХТ2018/00972 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК, Д.Ц, Т.Э, Т.Э нар “Г” ХХК
2018-06-15 001/ХТ2018/00966 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Ц.Б
2018-06-14 001/ХТ2018/00944 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК Д.О
2017-06-15 001/ХТ2018/00973 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Э “Э” ХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00947 Хуушааны Эрдэнэсувд “М” ХК Ө.С
2018-06-12 001/ХТ2018/00935 Дашхүүгийн Цолмон Ц ХХК Баянзүрх дүүргийн Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
2018-06-14 001/ХТ2018/00950 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.С-, Т.О- нар П.У
2018-05-31 001/ХТ2018/00911 Дашхүүгийн Цолмон А ХХК, С.Г В ХХК
2018-06-14 001/ХТ2018/00951 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК Н
2018-05-29 001/ХТ2018/00874 Дашхүүгийн Цолмон Л.Б Д.Э
2018-06-12 001/ХТ2018/00928 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК Н.Б-, Г.Н-, Ц.М- нар
2018-06-12 001/ХТ2018/00929 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Н
2018-05-24 001/ХТ2018/00847 Дашхүүгийн Цолмон Н.Д С.А, Г.Г
2018-05-03 001/ХТ2018/00708 Дашхүүгийн Цолмон С.Ч С ХХК
2018-05-31 001/ХТ2018/00905 Хуушааны Эрдэнэсувд М.Г Б.Б
2018-05-30 001/ХТ2018/00906 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Ч Н
2018-05-01 001/ХТ2018/00689 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-05-31 001/ХТ2018/00907 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Б.Ө
2018-04-17 001/ХТ2018/00615 Дашхүүгийн Цолмон Б.Н Г.Ж
2018-05-31 001/ХТ2018/00908 Хуушааны Эрдэнэсувд Ж.М С.Э
2018-05-29 001/ХТ2018/00875 Хуушааны Эрдэнэсувд “И” ХХК О.Ч
2018-04-13 001/ХТ2018/00591 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Б.О, Б.Т, Ц.Н
2017-05-29 001/ХТ2018/00876 Хуушааны Эрдэнэсувд А.М Ү ХХК
2018-04-13 001/ХТ2018/00590 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Ү ХХК, Б.Б, Т.Б
2018-05-29 001/ХТ2018/00877 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Т Ц.Э
2018-05-25 001/ХТ2018/00864 Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Б Л.Э
2018-04-12 001/ХТ2018/00578 Дашхүүгийн Цолмон Х ХХК Г.А, Ж.Б
2018-05-25 001/ХТ2018/00865 Хуушааны Эрдэнэсувд “А” ХХК Ш, Н
2018-05-24 001/ХТ2018/00840 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б “Ю” ХХК
2018-05-24 001/ХТ2018/00841 Хуушааны Эрдэнэсувд “Н” ХХК “М” ХХК
Нийт: 3498 шийдвэр. ( хуудас 70 ийн 3 )