Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-09-12 001/ХТ2017/00947 Пунцагийн Золзаяа В.Ч Т.Т
2017-09-26 001/ХТ2017/01026 Готовдоржийн Цагаанцоож П ХХК Ц.Б
2017-10-13 001/ХТ2017/01178 Дашхүүгийн Цолмон “Г” ТӨҮГ “Б” ХХК
2017-09-29 001/ХТ2017/01058 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.А Ю ХХК
2017-09-12 001/ХТ2017/00950 Пунцагийн Золзаяа Г.Б Б.Х.З.Х.Б.А.А
2017-09-21 001/ХТ2017/00991 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.А НШГА
2017-09-12 001/ХТ2017/00932 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Г Ө.М
2017-09-12 001/ХТ2017/00948 Пунцагийн Золзаяа “М Х Ч” ХХК “Э Ү” ХХК
2017-09-22 001/ХТ2017/01018 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.У С.М
2017-09-12 001/ХТ2017/00931 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Г С.Я
2017-09-22 001/ХТ2017/01017 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Д Г ТББ
2017-09-12 001/ХТ2017/00933 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.А ШШГА, ШШЕГ
2017-09-26 001/ХТ2017/01024 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Б нар В ХХК
2017-09-14 001/ХТ2017/00951 Пунцагийн Золзаяа “ С М Г” ХХК “ Ш Г” ХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01086 Дашхүүгийн Цолмон Б.Б Т.Т
2017-10-05 001/ХТ2017/01117 Готовдоржийн Цагаанцоож А.О Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017-09-12 001/ХТ2017/00934 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н, П.Б Э.Х ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01116 Готовдоржийн Цагаанцоож О.А Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017-09-12 001/ХТ2017/00930 Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.Б Н.Я.Х.П ХХК
2017-09-12 001/ХТ2017/00949 Пунцагийн Золзаяа “Ц Э Ц”ХХК “Н К”ХХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01043 Готовдоржийн Цагаанцоож Л.Б Д.М
2017-09-13 001/ХТ2017/00946 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б Б.Ф ХХК
2017-09-15 001/ХТ2017/00962 Пунцагийн Золзаяа Б.Г “Э Т Т” ХК
2017-09-21 001/ХТ2017/00992 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Б Р.А
2017-09-14 001/ХТ2017/00942 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б Б.М
2017-09-22 001/ХТ2017/00999 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.О Төрийн банк ХХК
2017-09-17 001/ХТ2017/00963 Пунцагийн Золзаяа Б.З “Х Р”
2017-09-14 001/ХТ2017/00943 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н Х.С ХХК
2017-09-21 001/ХТ2017/00990 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Х Монгол Улсын Хөгжлийн банк
2017-09-15 001/ХТ2017/00960 Пунцагийн Золзаяа Н.Э-О “У Ц Т С”ТӨХК
2017-10-10 001/ХТ2017/01135 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Л.М ХХК К.Т ХХК, Д.Э нар
2017-09-21 001/ХТ2017/00993 Готовдоржийн Цагаанцоож Х.Э нар Ц.О
2017-10-05 001/ХТ2017/01103 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Э Ц.З
2017-09-22 001/ХТ2017/01016 Готовдоржийн Цагаанцоож Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Г.У
2017-09-15 001/ХТ2017/00967 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Б ХХК Г.Г
2017-09-26 001/ХТ207/01029 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.А аймгийн Засаг дарга Ш.А ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01078 Готовдоржийн Цагаанцоож Д ХХК Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-09-14 001/ХТ2017/00944 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Ц.Ш ХХК Н.Х.О.Г
2017-10-05 001/ХТ2017/01102 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.А Ц.Д.Ү.С ТӨХК
2016-09-15 001/ХТ2017/06398/и Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК “У Т З”
2017-10-06 001/ХТ2017/01113 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.Э.Ж.Ю ХХК НШГА
2017-09-28 001/ХТ2017/01046 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Б Б.Ш
2017-09-29 001/ХТ2017/01057 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О ШШГА
2017-09-15 001/ХТ2017/00961 Пунцагийн Золзаяа Г.А Г Х Я,БНХАУ-ын Э Х С Кнарт
2017-09-15 001/ХТ2017/00965 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Б НШГА
2017-09-22 001/ХТ2017/01002 Готовдоржийн Цагаанцоож Ч ХХК Ж ХХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00981 Пунцагийн Золзаяа О, Ж.Б, Б.Н Б.П, Л.Б нарт
2017-09-28 001/ХТ2017/01048 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.С 11-р цэцэрлэг
2017-09-21 001/ХТ2017/00989 Готовдоржийн Цагаанцоож Э ХХК М ХХК
2017-09-14 001/ХТ2017/00945 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Г Ж.Э.П ХХК
Нийт: 1835 шийдвэр. ( хуудас 37 ийн 3 )