Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-09-13 001/ХТ2017/00946 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б Б.Ф ХХК
2017-09-15 001/ХТ2017/00962 Пунцагийн Золзаяа Б.Г “Э Т Т” ХК
2017-09-21 001/ХТ2017/00992 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Б Р.А
2017-09-14 001/ХТ2017/00942 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б Б.М
2017-09-22 001/ХТ2017/00999 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.О Төрийн банк ХХК
2017-09-17 001/ХТ2017/00963 Пунцагийн Золзаяа Б.З “Х Р”
2017-09-14 001/ХТ2017/00943 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н Х.С ХХК
2017-09-21 001/ХТ2017/00990 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Х Монгол Улсын Хөгжлийн банк
2017-09-15 001/ХТ2017/00960 Пунцагийн Золзаяа Н.Э-О “У Ц Т С”ТӨХК
2017-10-10 001/ХТ2017/01135 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Л.М ХХК К.Т ХХК, Д.Э нар
2017-09-21 001/ХТ2017/00993 Готовдоржийн Цагаанцоож Х.Э нар Ц.О
2017-10-05 001/ХТ2017/01103 Гүррагчаа Алтанчимэг О.Э Ц.З
2017-09-22 001/ХТ2017/01016 Готовдоржийн Цагаанцоож Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Г.У
2017-09-15 001/ХТ2017/00967 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Б ХХК Г.Г
2017-09-26 001/ХТ207/01029 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.А аймгийн Засаг дарга Ш.А ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01078 Готовдоржийн Цагаанцоож Д ХХК Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-09-14 001/ХТ2017/00944 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Ц.Ш ХХК Н.Х.О.Г
2017-10-05 001/ХТ2017/01102 Гүррагчаа Алтанчимэг Т.А Ц.Д.Ү.С ТӨХК
2016-09-15 001/ХТ2017/06398/и Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК “У Т З”
2017-10-06 001/ХТ2017/01113 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.Э.Ж.Ю ХХК НШГА
2017-09-28 001/ХТ2017/01046 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Б Б.Ш
2017-09-29 001/ХТ2017/01057 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О ШШГА
2017-09-15 001/ХТ2017/00961 Пунцагийн Золзаяа Г.А Г Х Я,БНХАУ-ын Э Х С Кнарт
2017-09-15 001/ХТ2017/00965 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Б НШГА
2017-09-22 001/ХТ2017/01002 Готовдоржийн Цагаанцоож Ч ХХК Ж ХХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00981 Пунцагийн Золзаяа О, Ж.Б, Б.Н Б.П, Л.Б нарт
2017-09-28 001/ХТ2017/01048 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.С 11-р цэцэрлэг
2017-09-21 001/ХТ2017/00989 Готовдоржийн Цагаанцоож Э ХХК М ХХК
2017-09-14 001/ХТ2017/00945 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Г Ж.Э.П ХХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00979 Пунцагийн Золзаяа Ж.М “УБТЗ"
2017-10-05 001/ХТ2017/01091/и Дашхүүгийн Цолмон С.Б Х
2017-09-15 001/ХТ2017/00968 Гүррагчаа Алтанчимэг Э ББСБ ХХК Ө.О
2017-09-19 001/ХТ2017/00982 Пунцагийн Золзаяа “ Л Ф “ХХК Х.Ч
2017-09-28 001/ХТ2017/01044 Готовдоржийн Цагаанцоож П.Э А СӨХ
2017-10-03 001/ХТ2017/01088 Гүррагчаа Алтанчимэг И.З М.Г, Д.Ц нар
2017-09-19 001/ХТ2017/00998 Пунцагийн Золзаяа “МАК”ХХК “Т Ц”ХХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00972 Готовдоржийн Цагаанцоож Г.О Э ХХК
2017-10-06 001/ХТ2017/01115 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т. ХХК ШШГА, Д.В.А ХХК
2017-10-06 001/ХТ2017/01114 Гүррагчаа Алтанчимэг П.Х НШГА
2017-09-19 001/ХТ2017/0001061 Пунцагийн Золзаяа С.Э, Д.А “Х Б”ны Чойр салбар, Я.П нарт
2017-09-19 001/ХТ2017/00970 Готовдоржийн Цагаанцоож Э ТӨХК С аудит ХХК
2017-09-29 001/ХТ2017/01069 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Г А.У
2017-09-19 001/ХТ2017/00971 Готовдоржийн Цагаанцоож А.С З эмнэлэг
2017-09-28 001/ХТ2017/01225 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.Д ХХК Б ХХК
2017-09-21 001/ХТ2017/00997 Пунцагийн Золзаяа Б.Ш “Т Б” ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01090 Гүррагчаа Алтанчимэг Х.Х.А.А.Я-ны Т.Э.Д.С Д.Г.Т ХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00973 Готовдоржийн Цагаанцоож Ө ХХК Н.Ц
2017-09-21 001/ХТ2017/00998 Пунцагийн Золзаяа Ж.С ДГА-ийн ЗД
2017-10-05 001/ХТ2017/01092 Дашхүүгийн Цолмон “А” ХХК Д.С
2017-09-29 001/ХТ2017/01068 Гүррагчаа Алтанчимэг С.З НШГА
Нийт: 3714 шийдвэр. ( хуудас 75 ийн 41 )