Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-10-10 001/ХТ2017/01132 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Ж-ийн Ж.А-т
2017-10-10 001/ХТ2017/01131 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.С Х.Э
2017-10-06 001/ХТ2017/01110 Хуушааны Эрдэнэсувд Э СӨХ Д.Б
2017-10-03 001/ХТ2017/01073 Хуушааны Эрдэнэсувд Ө ХХК Ж ХХК
2017-10-06 001/ХТ2017/01111 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Н Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-10-05 001/ХТ2017/01106 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.О, П.З "Ю" ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01104 Хуушааны Эрдэнэсувд Ж ХХК Д.Г
2017-10-03 001/ХТ2017/01071 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б "Ю" ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01072 Хуушааны Эрдэнэсувд Г ХХК Т.Н
2017-09-29 001/ХТ2017/01050 Хуушааны Эрдэнэсувд М ББСБ ХХК Ч.Т, Ж.С
2017-09-28 001/ХТ2017/01033 Хуушааны Эрдэнэсувд П.Б М" ХХК, Х.Д
2017-09-28 001/ХТ2017/01035 Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Г П.С
2017-09-29 001/ХТ2017/01022 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А нар "Э" ХХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01036 Хуушааны Эрдэнэсувд С Л ХХК
2017-09-26 001/ХТ2017/01023 Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Х Ж.Ш
2017-09-14 001/ХТ2017/00941 Хуушааны Эрдэнэсувд Х ХХК Т.Х
2017-09-15 001/ХТ2017/00957 Хуушааны Эрдэнэсувд А компани Б.М
2017-09-15 001/ХТ2017/00959 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б, Э.Э Ц,О
2017-09-15 001/ХТ2017/00956 Хуушааны Эрдэнэсувд Ө.Д, Ц.Н П.У
2017-09-15 001/ХТ2017/00958 Хуушааны Эрдэнэсувд Ч. Ж Л.Г
2017-09-14 001/ХТ2017/00939 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.О Ц.Н
2017-09-14 001/ХТ2017/00937 Хуушааны Эрдэнэсувд “У” ТӨХК “Ч” ОНӨААТҮГ, “Т” ХХК
2017-09-14 001/ХТ2017/00940 Хуушааны Эрдэнэсувд Ё компани Э.Ө
2017-09-14 001/ХТ2017/00938 Хуушааны Эрдэнэсувд Г.С УБТЗ
2017-09-12 001/ХТ2017/00929 Хуушааны Эрдэнэсувд Т ББСБ ХХК Т.Т
2017-09-12 001/ХТ2017/00928 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Б-ын нэхэмжлэлтэй Х-д
2017-09-12 001/ХТ2017/00926 Хуушааны Эрдэнэсувд Ц.А П.Т
2017-09-12 001/ХТ2017/00927 Хуушааны Эрдэнэсувд “Б” ХХК-ийн “П” ХХК
2017-10-27 001/ХТ2017/01299 Готовдоржийн Цагаанцоож А ХХК Х.О
2017-10-27 001/ХТ2017/01298 Готовдоржийн Цагаанцоож Т ББСБ Б.У
2017-10-27 001/ХТ2017/01288 Готовдоржийн Цагаанцоож Х ХХК Б.О
2017-10-26 001/ХТ2017/01275 Готовдоржийн Цагаанцоож Н.Г Ц.А
2017-10-26 001/ХТ2017/01273 Готовдоржийн Цагаанцоож Х.Т К.Б
2017-10-26 001/ХТ2017/01274 Готовдоржийн Цагаанцоож Л.О Л.Э
2017-10-24 001/ХТ2017/01258 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Л Б.А
2017-10-24 001/ХТ2017/01259 Готовдоржийн Цагаанцоож Г.Н “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ
2017-10-24 001/ХТ2017/01260 Готовдоржийн Цагаанцоож А ХХК НШГА
2017-10-20 001/ХТ2017/01234 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.М Э.Б
2017-10-20 001/ХТ2017/01232 Готовдоржийн Цагаанцоож Н ХХК Г.Х
2017-10-19 001/ХТ2017/01223 Готовдоржийн Цагаанцоож З.Т Иргэний Нийсэхийн ерөнхий газар
2017-10-20 001/ХТ2017/01235 Дашхүүгийн Цолмон О Б
2017-10-13 001/ХТ2017/01177 Дашхүүгийн Цолмон "С" ХХК С
2017-10-20 001/ХТ2017/01238 Дашхүүгийн Цолмон "С" ХХК Д
2017-10-17 001/ХТ2017/01185 Дашхүүгийн Цолмон В "Э" ХХК
2017-10-20 001/ХТ2017/01240 Дашхүүгийн Цолмон Л С, А
2017-06-20 001/ХТ2017/00840 Батсүрэнгийн Ундрах А.Нуржан Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газар,
2017-06-15 001/ХТ2017/00792 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Адьяа, Жи Пи Эф ХХК,
2017-06-20 001/ХТ2017/00843 Батсүрэнгийн Ундрах Гео-Орон ХХК, Өндөрбуянт холдинг ХХК,
2017-06-20 001/ХТ2017/00844 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Цэндсүрэн, “Цэгцүүлэн дом” Өрхийн эрүүл мэндийн төв Хэнтий аймгийн Эрүүл
2017-06-29 001/ХТ2017/00908 Батсүрэнгийн Ундрах Вагнер ази автомотив ХХК, А.Түмэндэмбэрэл
Нийт: 4225 шийдвэр. ( хуудас 85 ийн 48 )