Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-11-07 001/ХТ2017/01355 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК Г.Т
2017-11-07 001/ХТ2017/01354 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б Г.О Б.Г
2017-11-10 001/ХТ2017/01375 Батсүрэнгийн Ундрах Г.И “М” ХХК
2017-11-10 001/ХТ2017/01376 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.М Э ХХК
2017-11-10 001/ХТ2017/01375 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.М Э ХХК
2017-11-16 001/ХТ2017/01418 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Н Г.А
2017-11-10 001/ХТ2017/01379 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Н А.Л
2017-11-10 001/ХТ2017/01378 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Ю ХХК
2016-11-07 001/ХТ2017/01163 Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Л С.О
2017-11-07 001/ХТ2017/01362 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.О С ХХК
2017-10-26 001/ХТ2017/01264 Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК С.И,
2017-10-26 001/ХТ2017/01270 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Г, Б.Х М.Н,
2017-10-26 001/ХТ2017/01272 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б “Э” ХХК
2017-10-26 001/ХТ2017/01265 Батсүрэнгийн Ундрах С.С Д.Э
2017-10-26 001/ХТ2017/01271 Батсүрэнгийн Ундрах С.Г “Т” ХХК
2017-10-24 001/Хт2017/01252 Батсүрэнгийн Ундрах “А” ХХК М
2017-10-24 001/ХТ2017/01250 Батсүрэнгийн Ундрах “В” ХХК Э.О
2017-11-03 001/ХТ2017/01339 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.К БАБСХЦ
2017-11-03 001/ХТ2017/01338 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Э “Ш” ХХК
2017-11-03 001/ХТ2017/01340 Батсүрэнгийн Ундрах Т.Ж Р.Г
2017-10-26 001/ХТ2017/01267 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.У Ш.Г
2017-10-26 001/ХТ2016/01266 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.З Монголбанкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар болон ХААН банкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар
2017-11-14 001/ХТ2017/01409 Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК С
2017-11-13 001/ХТ2017/01353 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б Ж.Н
2017-11-03 001/ХТ2017/01352 Хуушааны Эрдэнэсувд “Т” ХХК “С” ХХК
2017-11-10 001/ХТ2017/01380 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б “Т” ХХК, Ж.Ч
2017-11-02 001/ХТ2017/01334 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Б М ХХК
2017-10-24 001/ХТ2017/01251 Батсүрэнгийн Ундрах Н.О “МИАТ” ХК
2017-10-24 001/ХТ2017/01248 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Т Б.С,
2017-11-02 001/ХТ2017/01133 Хуушааны Эрдэнэсувд В.Э, Я.С “М” ХХК
2017-10-24 001/ХТ2017/01247 Батсүрэнгийн Ундрах “Ц” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-11-02 001/ХТ2017/01332 Хуушааны Эрдэнэсувд О ХХК С.Б
2017-10-24 001/ХТ2017/01249 Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК П.О
2017-10-31 001/ХТ2017/01306 Хуушааны Эрдэнэсувд Н.С Р.О, О.А
2017-11-10 001/ХТ2017/01377 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Б Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын дунд сургууль
2017-11-10 001/ХТ2017/01377 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Б Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын дунд сургууль
2017-10-31 001/ХТ2017/01304 Хуушааны Эрдэнэсувд "А" ХХК "П" ХХК
2017-10-31 001/ХТ2017/01309 Батсүрэнгийн Ундрах Л.А О.Н Ч.Н
2017-10-27 001/ХТ2017/01297 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М "Ц" ХХК
2017-11-02 001/ХТ2017/01322 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Г “Б”БХН
2017-10-27 001/ХТ2017/01296 Хуушааны Эрдэнэсувд С ХХК У ХХК
2017-10-31 001/ХТ2017/01307 Батсүрэнгийн Ундрах “С” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-10-27 001/ХТ2017/01295 Хуушааны Эрдэнэсувд К ХХК Л.Э
2017-10-31 001/ХТ2017/01308 Батсүрэнгийн Ундрах О ХХК “Т” ХХК
2017-11-02 001/ХТ2017/01323 Батсүрэнгийн Ундрах ШХХК НХХК
2017-11-07 001/ХТ2017/01356 Батсүрэнгийн Ундрах А.О Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачуурт тосгоны захирагч
2017-10-20 001/ХТ2017/01228 Батсүрэнгийн Ундрах “У” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-10-20 001/ХТ2017/01227 Батсүрэнгийн Ундрах “Э” ХХК Т.О
2017-10-20 001/ХТ2017/01225 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Х Л.А
2017-10-12 001/ХТ2017/01154 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Г Г
Нийт: 1968 шийдвэр. ( хуудас 40 ийн 1 )