Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-04-03 001/ХТ2018/00526 Пунцагийн Золзаяа Б.О “С С Т”ХХК
2018-04-03 001/ХТ2018/00524 Пунцагийн Золзаяа Э.О НШГА
2018-03-30 001/ХТ2018/00503 Пунцагийн Золзаяа Ц.О “Н Ө” СӨХ
2018-03-30 001/ХТ2018/00502 Пунцагийн Золзаяа “Э Ү”ХХК С.Сд
2018-03-22 001/ХТ2018/00464 Пунцагийн Золзаяа Ч.Ө “Р”, НВЦ ХХК, Ц.Б, Ц.Лнарт
2018-03-15 001/ХТ2018/00426 Пунцагийн Золзаяа “Б А Э”ХХК “А Э У”ХХК
2018-03-22 001/ХТ2018/00463 Пунцагийн Золзаяа Б.Э С.Т
2018-03-27 001/ХТ2018/00487 Пунцагийн Золзаяа Б.Э Г.Б
2018-03-15 001/ХТ2018/00427 Пунцагийн Золзаяа Д.Б “Т” ХК, Б.Д, В.Ёнарт
2018-03-27 001/ХТ2018/00489 Пунцагийн Золзаяа Д.О ХӨСҮТд
2018-03-22 001/ХТ2018/00462 Пунцагийн Золзаяа С.Г “И Э А С” ХХК, Ө.Б, Ч.Г, Б.Д, Б.Д, А.О, А.Снарт
2018-03-22 001/ХТ2018/00465 Пунцагийн Золзаяа Б.П О.Г
2018-03-22 001/ХТ2018/00467 Пунцагийн Золзаяа “Э Ч”ХХК ЗАУС ЗДТГт
2018-03-20 001/ХТ2018/00442 Пунцагийн Золзаяа С.Л Д.Х
2018-03-20 001/ХТ2018/00441 Пунцагийн Золзаяа С.О Ж.П
2018-03-13 001/ХТ2018/00406 Пунцагийн Золзаяа “БГУНЧ” ХХК “СК”ХХК
2018-03-15 001/ХТ2018/00428 Пунцагийн Золзаяа П.С Г.Э
2018-03-13 001/ХТ2018/00404 Пунцагийн Золзаяа Н.С, Д.Д Ц.Г, Р.Т
2018-03-13 001/ХТ2018/00405 Пунцагийн Золзаяа Р.О “М К”ХХК
2018-03-22 001/ХТ2018/00466 Пунцагийн Золзаяа О.Б МЭТХГЗ-нд
2018-03-20 001/ХТ2018/00440 Пунцагийн Золзаяа “Х-Ю”ХХК Ховд аймгийн ШШГА-нд
2018-03-13 001/ХТ2018/00407 Пунцагийн Золзаяа П.Д
2018-03-02 001/ХТ2018/00356 Пунцагийн Золзаяа Ж.З Ө.С
2018-02-27 001/ХТ2018/00313 Пунцагийн Золзаяа “ГФ ББСБ”ХХК Н.Д, М.Х нарт
2018-02-27 001/ХТ2018/00314 Пунцагийн Золзаяа Б.А “З Т Н”ОНӨААТҮГ-т
2018-05-10 001/ХТ2018/00749 Цэндийн Амарсайхан К ХХК Б ХХК
2018-05-08 001/ХТ2018/00729 Цэндийн Амарсайхан Ц ХХК, Д.Ц Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-05-08 001/ХТ2018/00731 Цэндийн Амарсайхан Х ОНӨААТҮГ М.С
2018-05-08 001/ХТ2018/00733 Цэндийн Амарсайхан О ХХК Ч.Б
2018-05-08 001/ХТ2018/00735 Цэндийн Амарсайхан М ХХК Ш ХХК
2018-05-08 001/ХТ2018/00732 Цэндийн Амарсайхан М.Б, М.Г Ж.Ц
2018-05-08 001/ХТ2018/00734 Цэндийн Амарсайхан Б.О Т ХХК
2018-05-08 001/ХТ2018/00730 Цэндийн Амарсайхан А.Г А.Гэ
2018-05-04 001/ХТ2018/00722 Цэндийн Амарсайхан А ГХОХХК А.П-, Б.Г
2018-05-04 001/ХТ2018/00723 Цэндийн Амарсайхан А.У Э.Ц
2018-05-03 001/ХТ2018/00693 Цэндийн Амарсайхан Э ХХК Т ХХК
2018-05-03 001/ХТ2018/00692 Цэндийн Амарсайхан Э.М Ч ХХК
2018-05-03 001/ХТ2018/00690 Цэндийн Амарсайхан Ц.А С
2018-05-03 001/ХТ2018/00691 Цэндийн Амарсайхан Б.Б С ХХК
2018-05-01 001/ХТ2018/00672 Цэндийн Амарсайхан П ХХК, Н.Н У ТӨХК
2018-05-01 001/ХТ2018/00673 Цэндийн Амарсайхан П.С Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2018-05-01 001/ХТ2018/00671 Цэндийн Амарсайхан Г.Г Ш ХХК
2018-05-01 001/ХТ2018/00675 Цэндийн Амарсайхан Б.Ө Х ХХК
2018-04-20 001/ХТ2018/00649 Цэндийн Амарсайхан Х.Т Т ХХК
2018-04-20 001/ХТ2018/00648 Цэндийн Амарсайхан Б.С Э.Г
2018-04-20 001/ХТ2018/00647 Цэндийн Амарсайхан Б.Б М
2018-04-19 001/ХТ2018/00632 Цэндийн Амарсайхан Ц.Ч Ж.Э
2018-04-19 001/ХТ2018/00637 Цэндийн Амарсайхан Ц.О С ХХК
2018-04-19 001/ХТ2018/00639 Цэндийн Амарсайхан Ц.Д А.А-, Б.С-, А.Д-, Ү ХХК
2018-04-19 001/ХТ2018/00638 Цэндийн Амарсайхан Х ХХК Э ХХК
Нийт: 2816 шийдвэр. ( хуудас 57 ийн 1 )