Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-03-01 001/ХТ2018/00336 Батсүрэнгийн Ундрах Т.З Б.Э
2018-02-27 001/ХТ2018/00301 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Э У т з
2018-03-02 001/ХТ2018/00348 Батсүрэнгийн Ундрах Д.О НШГА
2018-03-01 001/ХТ2018/00335 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Х С.Г
2018-03-01 001/ХТ2018/00335 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Х С.Г
2018-02-27 001/ХТ2018/00300 Батсүрэнгийн Ундрах Ү “У” ХХК
2018-02-22 001/ХТ2018/00290 Батсүрэнгийн Ундрах Д.М “М” ХХК
2018-02-08 001/ХТ2018/00228 Батсүрэнгийн Ундрах “Э” ХХК “Б” ХХК
2018-02-08 001/ХТ2018/00232 Батсүрэнгийн Ундрах Т.М Б
2018-02-08 001/ХТ2018/00230 Батсүрэнгийн Ундрах “М” ХХК Х” ХХК
2018-02-08 001/ХТ2018/00231 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.А Н.З
2018-02-05 001/ХТ2018/00190 Батсүрэнгийн Ундрах У.А Д.Б
2018-02-12 001/ХТ2018/00246 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б Э.У
2016-02-05 001/ХТ2018/00188 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.О, Г.Н нар Б.Г, Д.А нар
2017-02-05 001/ХТ2018/00189 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б Х Б ХХК
2018-02-04 001/ХТ2018/00187 Гүррагчаа Алтанчимэг К.С Ц сумын 3-р Ц
2017-01-02 001/ХТ2018/00174 Гүррагчаа Алтанчимэг "Г" ХХК, "Б У" ХХК, "С А Г" ХХК "Х Г" ХХК
2016-02-02 001/ХТ2018/00171 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.М Д.Э
2018-02-12 001/ХТ2018/00247 Батсүрэнгийн Ундрах “Э” ХХК “А” ХХК-д
2018-02-13 001/ХТ2018/00263 Батсүрэнгийн Ундрах “Х” ХХК А.Ж
2018-02-13 001/ХТ2018/00264 Батсүрэнгийн Ундрах С.Г Б”
2018-02-13 001/ХТ2018/00262 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Ц А.Э
2018-02-05 001/ХТ2018/00191 Батсүрэнгийн Ундрах Э.А Г.Х
2018-02-02 001/ХТ2018/00166 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Н “М” ХХК
2018-02-02 001/ХТ2018/00165 Батсүрэнгийн Ундрах Б.М “С” ХХК
2018-02-02 001/ХТ2018/00167 Батсүрэнгийн Ундрах Г” ХХК “Л” ХХК
2018-01-16 001/ХТ2018/00082 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Д М.О
2018-02-06 001/ХТ2018/00212 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Э “У” ОНӨААТҮГ
2018-02-06 001/ХТ2018/00214 Батсүрэнгийн Ундрах С.Т Д
2018-02-06 001/ХТ2018/00213 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Э Ж.Б
2018-01-25 001/ХТ2018/00159 Батсүрэнгийн Ундрах “Б” ХХК М.М нарт
2018-01-25 001/ХТ2018/00157 Батсүрэнгийн Ундрах Б.А Ж.О
2018-01-25 001/ХТ2018/00158 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Ц Т ХХК
2018-01-18 001/ХТ2018/00101 Батсүрэнгийн Ундрах К ЭХХК
2018-01-09 001/ХТ2018/00049 Батсүрэнгийн Ундрах С.Г “Т” ХХК
2018-01-23 001/ХТ2018/00124 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.М “Д” ХХК-
2018-01-23 001/ХТ2018/00123 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.М “Т” ХХК
2018-01-23 001/ХТ2018/00122 Батсүрэнгийн Ундрах Д.О Г.М
2018-01-18 001/ХТ2018/00099 Батсүрэнгийн Ундрах Т.Г З.О
2018-01-18 001/ХТ2018/00100 Батсүрэнгийн Ундрах Р.Х Н.Б
2018-01-16 001/ХТ2018/00092 Батсүрэнгийн Ундрах Д.М З
2018-01-16 001/ХТ2018/00093 Батсүрэнгийн Ундрах О.Ө “О” ХХК
2018-01-11 001/ХТ2018/00069 Батсүрэнгийн Ундрах ТХ “Б” ХХК
2017-11-10 001/ХТ2017/01397 Дашхүүгийн Цолмон А Б, Л
2017-11-10 001/ХТ2017/01396 Дашхүүгийн Цолмон "М" ХХК "Ө" ХХК
2017-11-10 001/ХТ2017/01394 Дашхүүгийн Цолмон Э Эрчим хүчний хөгжлийн төв
2017-11-10 001/ХТ2017/01395 Дашхүүгийн Цолмон "Ю" ХХК "Э" ХХК, "Э" ХХК
2017-11-07 001/ХТ2017/01358 Дашхүүгийн Цолмон Н Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачуурт тосгоны захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгчид
2017-11-14 001/ХТ2017/01408 Дашхүүгийн Цолмон "М" ХХК "А" ХХК
2017-11-03 001/ХТ2017/01345 Дашхүүгийн Цолмон Хас банкны Баян-Өлгий салбар Б, Б
Нийт: 2428 шийдвэр. ( хуудас 49 ийн 1 )