Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-09-21 001/ХТ2017/00995 Пунцагийн Золзаяа У.Н “Т Б” ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01079 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Д.Ш
2017-09-21 001/ХТ2017/00996 Пунцагийн Золзаяа “Н У”ХХК “ Э Э Э”ХХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01045 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Э С.Н
2017-10-17 001/ХТ2017/01194 Гүррагчаагийн Алтанчимэг О.И ББСБ ХХК Ч.А, Б.Б нар
2017-09-21 001/ХТ2017/00998 Пунцагийн Золзаяа Ж.С ДГА-ийн ЗД
2017-09-26 001/ХТ2017/01025 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.М Ц.О
2017-09-26 001/ХТ2017/01026 Готовдоржийн Цагаанцоож П ХХК Ц.Б
2017-09-29 001/ХТ2017/01058 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.А Ю ХХК
2017-10-13 001/ХТ2017/01181 Гүррагчаагийн Алтанчимэг К.Б ХХК С.Д, Д.С нар
2017-09-21 001/ХТ2017/00991 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.А НШГА
2016-09-22 001/ХТ2017/01018 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.У С.М
2017-09-22 001/ХТ2017/01017 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Д Г ТББ
2017-09-26 001/ХТ2017/01024 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Б нар В ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01117 Готовдоржийн Цагаанцоож А.О Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017-09-15 001/ХТ2017/00966 Гүррагчаагийн Алтанчимэг К.Э Э.Ш
2017-09-21 001/ХТ2017/00997 Пунцагийн Золзаяа Б.Ш “Т Б” ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01116 Готовдоржийн Цагаанцоож О.А Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017-09-28 001/ХТ2017/01043 Готовдоржийн Цагаанцоож Л.Б Д.М
2017-09-21 001/ХТ2017/00992 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Б Р.А
2017-09-22 001/ХТ2017/00999 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.О Төрийн банк ХХК
2017-09-21 001/ХТ2017/00990 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Х Монгол Улсын Хөгжлийн банк
2017-09-21 001/ХТ2017/00993 Готовдоржийн Цагаанцоож Х.Э нар Ц.О
2017-09-22 001/ХТ2017/01016 Готовдоржийн Цагаанцоож Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Г.У
2017-09-19 001/ХТ2017/0001061 Пунцагийн Золзаяа С.Э, Д.А “Х Б”ны Чойр салбар, Я.П нарт
2017-10-03 001/ХТ2017/01078 Готовдоржийн Цагаанцоож Д ХХК ШШАГ
2017-09-19 001/ХТ2017/00998 Пунцагийн Золзаяа “МАК”ХХК “Т Ц”ХХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00982 Пунцагийн Золзаяа “ Л Ф “ХХК Х.Ч
2017-09-29 001/ХТ2017/01057 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О ШШГА
2017-09-19 001/ХТ2017/00979 Пунцагийн Золзаяа Ж.М “УБТЗ
2017-09-19 001/ХТ2017/00981 Пунцагийн Золзаяа .О, Ж.Б, Б.Н Б.П, Л.Б нарт
2017-09-22 001/ХТ2017/01002 Готовдоржийн Цагаанцоож Ч ХХК Ж ХХК
2017-09-15 001/ХТ2017/000969 Гүррагчаагийн Алтанчимэг М.Б Б ХХК
2017-09-19 001/ХТ2017/00978 Пунцагийн Золзаяа Г.Я Д.П
2017-09-26 001/ХТ2017/01028 Гүррагчаагийн Алтанчимэг С.П. ХХК М.П.И. ХХК
2017-09-26 001/ХТ2017/01027 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Г.ХХК Ё.М, Н.Б нар
2017-09-19 001/ХТ2017/00983 Пунцагийн Золзаяа Б.М Д.Г, О.Жнарт
2017-09-29 001/ХТ2017/01068 Гүррагчаагийн Алтанчимэг С.З НШГА
2017-09-29 001/ХТ2017/01225 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Ч.У НШГА
2017-09-15 001/ХТ2017/00961 Пунцагийн Золзаяа Г.А Г Х Я,БНХАУ-ын Э Х С Кнарт
2017-10-03 001/ХТ2017/01090/ Гүррагчаагийн Алтанчимэг Х.Х.А.А.Я-ны Т.Э.Д.С Д.Г.Т ХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01225 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Н.Д ХХК Б ХХК
2017-09-29 001/ХТ2017/01069 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Б.Г А.У
2017-10-06 001/ХТ2017/01114 Гүррагчаагийн Алтанчимэг П.Х НШГА
2017-10-06 001/ХТ2017/01115 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Б.Т. ХХК ШШГА, Д.В.А ХХК
2017-09-15 001/ХТ2017/06398/и Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК “У Т З”
2017-10-03 001/ХТ2017/01088 Гүррагчаагийн Алтанчимэг И.З М.Г, Д.Ц нар
2017-09-15 001/ХТ2017/00968 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Э ББСБ ХХК Ө.О
2017-09-14 001/ХТ2017/00945 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Г.Г Ж.Э.П. ХХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01048 Гүррагчаагийн Алтанчимэг Б.С 11-р цэцэрлэг
Нийт: 1568 шийдвэр. ( хуудас 32 ийн 1 )