Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-01-17 001/ХТ2019/00092 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Ц Г.Б
2019-01-17 001/ХТ2019/00091 Готовдоржийн Цагаанцоож Ч.Л П.Г
2019-01-17 001/ХТ2019/00090 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам
2019-01-15 001/ХТ2019/00074 Готовдоржийн Цагаанцоож “Х” ХХК “Х” ХХК
2019-01-15 001/ХТ2019/00073 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Д Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв
2019-01-15 001/ХТ2019/00072 Готовдоржийн Цагаанцоож “А” ХХК Б.М
2019-01-10 001/ХТ2019/00052 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Т Татварын ерөнхий газар
2019-01-10 001/ХТ2019/00050 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О Баянзүрх дүүргийн засаг дарга
2019-01-10 001/ХТ2019/00051 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Нийслэлийн Засаг дарга
2019-01-08 001/ХТ2019/00029 Готовдоржийн Цагаанцоож “А” ХХК “М” ХХК
2019-01-08 001/ХТ2019/00028 Готовдоржийн Цагаанцоож “Д” ХХК О.Б
2019-01-19 001/ХТ2019/00027 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Ө НШШГГ
2019-04-23 001/ХТ2019/00576 Пунцагийн Золзаяа Б.А Ж.Ат
2019-04-23 001/ХТ2019/00578 Пунцагийн Золзаяа Т.Х “ШЭЛС”
2019-04-25 001/ХТ2019/00583 Пунцагийн Золзаяа “Ө” ХХК “Б Д”ХХК
2019-04-23 001/ХТ2019/00577 Пунцагийн Золзаяа Д.Б “ОСНААУГ” ОНӨААТҮГ
2019-04-23 001/ХТ2019/00579 Пунцагийн Золзаяа “К Б”ХХК “СЗ” ХХК
2019-04-16 001/ХТ2019/00530 Пунцагийн Золзаяа О.Б Ш.Б
2019-04-16 001/ХТ2019/00529 Пунцагийн Золзаяа Т.К Ц С-ын СС-ын Эт
2019-04-25 001/ХТ2019/00325 Пунцагийн Золзаяа М.Чий “Т М Г” ХХК
2019-04-01 001/ХТ2019/00496 Пунцагийн Золзаяа “ХА-54” СӨХ Л.Л
2019-04-09 001/ХТ2019/00496 Пунцагийн Золзаяа “Э Ө”ХК Ө С-ын ЕБ-ын 4-р с
2019-04-11 001/ХТ2019/00510 Пунцагийн Золзаяа Ц.Т Х.Ц
2019-04-30 001/ХТ2019/00490 Пунцагийн Золзаяа Ө.Б “М ф”ХХК
2019-04-09 001/ХТ2019/00489 Пунцагийн Золзаяа С.У Б.Д, “А Н”ХХК
2019-04-02 001/ХТ2019/00450 Пунцагийн Золзаяа Д.У “Г К” ед ХХК
2019-04-02 001/ХТ2019/00457 Пунцагийн Золзаяа Л.Б “С”ХХК
2019-04-02 001/ХТ2019/00456 Пунцагийн Золзаяа Ч.Г Б.М
2019-03-28 001/ХТ2019/00325 Пунцагийн Золзаяа “Х Б” Б.С
2019-04-04 001/ХТ2019/00482 Пунцагийн Золзаяа “В Ф” ХХК “Ю П М” ХХК
2019-04-04 001/ХТ2019/00483 Пунцагийн Золзаяа Д.Г Ш.Т, Л.Б
2019-04-04 001/ХТ2019/00481 Пунцагийн Золзаяа Б.Ч ШУТИС
2019-04-22 001/ХТ2019/00484 Пунцагийн Золзаяа Д.Т Ж.О
2019-03-28 001/ХТ2019/00432 Пунцагийн Золзаяа Л.Х О.Г
2019-03-28 001/ХТ2019/00438 Пунцагийн Золзаяа Ч.Ч НЗД
2019-03-28 001/ХТ2019/00423 Пунцагийн Золзаяа Г.Ө Г.Ц
2019-03-26 001/ХТ2019/00419 Пунцагийн Золзаяа ММС П ХХК “Д П М” ХХК
2019-03-26 001/ХТ2019/00422 Пунцагийн Золзаяа “Б” ХХК-ний АҮЭХны “Б” ХХК-д
2019-03-26 001/ХТ2019/00420 Пунцагийн Золзаяа “Ж” ХХК А.Б т
2019-03-26 001/ХТ2019/00418 Пунцагийн Золзаяа “Э Д Ц С”ТӨХК-ийн ҮЭХны “Э Д Ц С”ТӨХК-д
2019-01-17 001/ХТ2019/00075 Дашхүүгийн Цолмон С,Л Б,О
2019-01-17 001/ХТ2019/00075 Дашхүүгийн Цолмон С,Л Б,О
2019-01-17 001/ХТ2019/00075 Дашхүүгийн Цолмон С,Л Б,О
2019-01-17 001/ХТ2019/00076 Дашхүүгийн Цолмон “Монгол такси групп” ХХК, Я нар О
2019-03-26 001/ХТ2019/00421 Пунцагийн Золзаяа Х.Ө, Д.Г, С.Г, Х.Д, Х.Днарын “Ж П Э”ХХК-д
2019-01-15 001/ХТ2019/00060 Дашхүүгийн Цолмон Х Б
2019-03-12 001/ХТ2019/00326 Пунцагийн Золзаяа “К Э” ББСБ ХХК Ш.Бт
2019-01-15 001/ХТ2019/00059 Дашхүүгийн Цолмон З Б , Б , Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019-01-15 001/ХТ2019/00061 Дашхүүгийн Цолмон А Я, О
2019-03-12 001/ХТ2019/00327 Пунцагийн Золзаяа Ж.М Я.Э
Нийт: 4465 шийдвэр. ( хуудас 90 ийн 1 )