Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-02-12 001/ХТ2019/00177 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Б Г.Г
2019-02-12 001/ХТ2019/00175 Батсүрэнгийн Ундрах Х.И М.Г
2019-02-12 001/ХТ2019/00176 Батсүрэнгийн Ундрах "...консалтинг" ХХК З.Х
2019-01-31 001/ХТ2019/00158 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Б И.Н-Эрдэнэ
2019-01-31 001/ХТ2019/00161 Батсүрэнгийн Ундрах Ө.Э, Л.Б нарын У.Б, Л.О нар
2019-02-19 001/ХТ2019/00222 Гүррагчаа Алтанчимэг А Б ХХК Б.С
2019-02-19 001/ХТ2019/00221 Гүррагчаа Алтанчимэг А.С Т Б ХХК А ХХК УБЕГ
2019-02-14 001/ХТ2019/00199 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.Е Ц сумын бүрэн дунд сургуульд
2019-02-14 001/ХТ2019/00200 Гүррагчаа Алтанчимэг И З ББСБ ХХК Б.Г
2019-02-12 001/ХТ2019/00178 Гүррагчаа Алтанчимэг М К ХЗХ С.Г
2019-02-12 001/ХТ2019/00179 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Ч УБТЗ
2019-02-12 001/ХТ2019/00180 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.С Дархан-Уул аймгийн О сумын ** дугаар сургуульд
2019-01-31 001/ХТ2019/00156 Гүррагчаа Алтанчимэг И Р Т.Э
2019-01-31 001/ХТ2019/00149 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Г Орхон аймаг дахь ШШГА
2019-01-31 001/ХТ2019/00148 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б Т Б ХХК
2019-01-29 001/ХТ2019/00137 Гүррагчаа Алтанчимэг К Б ХХК М Д ХХК
2019-01-29 001/ХТ2019/00136 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Д ГК ХХК
2019-01-31 001/ХТ2019/00162 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Н ...их сургууль
2019-01-24 001/ХТ2019/00118 Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ Эрх хүлээн авагч Б.М, З.Я нар
2019-01-29 001/ХТ2019/00140 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Г "...банк" ХХК
2019-01-24 001/ХТ2019/00117 Гүррагчаа Алтанчимэг О.С
2019-01-31 001/ХТ2019/00157 Батсүрэнгийн Ундрах ...аймгийн...сумын Засаг дарга Н.Н
2019-01-31 001/ХТ2019/00159 Батсүрэнгийн Ундрах Ө.Э "...нэгтгэл" ХХК
2019-01-24 001/ХТ2019/00115 Батсүрэнгийн Ундрах С.П Б.Д
2019-01-24 001/ХТ2019/00114 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Ц А.А
2019-01-24 001/ХТ2019/00116 Гүррагчаа Алтанчимэг Л.Н Б.А
2019-01-22 001/ХТ2019/00094 Гүррагчаа Алтанчимэг Х.Б *** цэцэрлэг
2019-01-17 001/ХТ2019/00083 Гүррагчаа Алтанчимэг УШ ХХК ҮЧ ХХК
2019-01-17 001/ХТ2019/00084 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.М ХХААХҮЯ-ны харъяа ЖДҮХС
2019-01-15 001/ХТ2019/00069 Гүррагчаа Алтанчимэг Х.К МСҮТ
2019-01-15 001/ХТ2019/00066 Гүррагчаа Алтанчимэг СТ ХХК СДЗДТГ
2019-01-15 001/ХТ2019/00067 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Г ДАС ХХК
2019-01-17 001/ХТ2019/00077 Батсүрэнгийн Ундрах “... Капитал ББСБ” ХХК Х.Г
2019-01-15 001/ХТ2019/00068 Гүррагчаа Алтанчимэг М К ХХК Б.Э
2019-01-17 001/ХТ2019/00080 Батсүрэнгийн Ундрах "Г" ХХК "Ш-Аранжин" ХХК
2019-01-15 001/ХТ2019/00070 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Ц ЭМХТөв
2019-01-17 001/ХТ2019/00082 Батсүрэнгийн Ундрах “... интернэшнл” ХХК, Ц.Г нар "...банк" ХХК
2019-01-15 001/ХТ2019/00071 Гүррагчаа Алтанчимэг А.Г Өмнөговь аймаг дахь ШШГА
2019-01-17 001/ХТ2019/00078 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Ж "...банк" ХХК
2019-01-10 001/ХТ2019/00043 Гүррагчаа Алтанчимэг Я.Н П.Б
2019-01-10 001/ХТ2019/00036 Батсүрэнгийн Ундрах М.Б
2019-01-10 001/ХТ2019/00042 Гүррагчаа Алтанчимэг ИШ ХХК БСШУСЯ, ХХААХҮГ
2019-01-15 001/ХТ2019/00056 Батсүрэнгийн Ундрах Г.Х "...даатгал" ХХК
2019-01-15 001/ХТ2019/00058 Батсүрэнгийн Ундрах Д.У "...Эм Ди" ХХК
2019-01-10 001/ХТ2019/00041 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Г З.О
2018-12-28 001/ХТ2019/00009 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Т МОГ ХХК
2019-01-15 001/ХТ2019/00057 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б
2018-11-28 001/ХТ2019/00013 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.С Б.О
2018-12-28 001/ХТ2019/00011 Гүррагчаа Алтанчимэг А Э ББСБ ХХК Н.Д
2019-01-10 001/ХТ2019/00035 Батсүрэнгийн Ундрах Ө.Г "М..трейд" ХХК
Нийт: 4306 шийдвэр. ( хуудас 87 ийн 1 )