Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-06-18 001/ХТ2019/00962 Пунцагийн Золзаяа Д.Т “Т Б”ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01004 Пунцагийн Золзаяа “Ю П Г” ХХК, “Н Я Х П” ХХК “МУ-ын Х Б”ХХК, “Т О С К”ТӨҮГ
2019-06-25 001/ХТ2019/01007 Пунцагийн Золзаяа Ч.А “Т Х Б” ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01008 Пунцагийн Золзаяа “Х Т”ХХК “Ш О”ХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01005 Пунцагийн Золзаяа “О И М”ХХК “Н Т Г”ХХК-ний “Ү Э Х”нд
2019-06-25 001/ХТ2019/01006 Пунцагийн Золзаяа Б.Б, О.З нар В.Л
2019-06-25 001/ХТ2019/01003 Пунцагийн Золзаяа “А-А”ХХК “ММС П”ХХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00965 Пунцагийн Золзаяа Ц.Б “Ж"
2019-06-18 001/ХТ2019/00967 Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК Б.О, Т.Б, “А” ХХК, “С Д Э К”ХХК, “С-Ө”ХХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00961 Пунцагийн Золзаяа “М Г”ХХК “Х С” ХХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00964 Пунцагийн Золзаяа Ч.А, Н.Цнар “Э Г”ХХК, Ц.Л, Б.Э нарт
2019-06-18 001/ХТ2019/00963 Пунцагийн Золзаяа Д.Б, Л.Э нар Д.Т
2019-06-18 001/ХТ2019/00960 Пунцагийн Золзаяа Б.Н НШШГГ
2019-06-18 001/ХТ2019/00966 Пунцагийн Золзаяа “А” ББСБ ХХК “М.Ш”ХХК
2019-06-11 001/ХТ2019/00891 Пунцагийн Золзаяа Э.Ц Б.М
2019-06-11 001/ХТ2019/00891 Пунцагийн Золзаяа С.Б С.С, С.Б нарт
2019-06-11 001/ХТ2019/00890 Пунцагийн Золзаяа О.Э “Э Ү” ХХК
2019-06-11 001/ХТ2019/00900 Пунцагийн Золзаяа Ж.М М-О ХННУБТЗ
2019-06-11 001/ХТ2019/00889 Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019-06-11 001/ХТ2019/00889 Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019-06-04 001/ХТ2019/00848 Пунцагийн Золзаяа “Ш К”ХХК Г.Э
2019-06-04 001/ХТ2019/00859 Пунцагийн Золзаяа “Х” ХХК Б.З
2019-06-25 001/ХТ2019/00999 Дашхүүгийн Цолмон Ш Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2019-06-04 001/ХТ2019/00849 Пунцагийн Золзаяа “Т Б”ХХК ТАДЭБС ХХК, А.С, “З Б Д С”д
2019-06-25 001/ХТ2019/00997 Дашхүүгийн Цолмон Г ХХК “О ” ХХК, “О ”ХХК нар
2019-06-04 001/ХТ2019/00853 Пунцагийн Золзаяа С.А Т.Ц
2019-06-04 001/ХТ2019/00849 Пунцагийн Золзаяа НГ ХХК “М Т”ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01000 Дашхүүгийн Цолмон Б , Ц , Н , Ш , Д , Ч , Р нар А ХХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00852 Пунцагийн Золзаяа Д.Н Ц.З
2019-06-04 001/ХТ2019/00850 Пунцагийн Золзаяа “Г” ХХК “А”ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/00998 Дашхүүгийн Цолмон А ХХК Ж ХХК
2019-06-20 001/ХТ2019/00981 Дашхүүгийн Цолмон Б Г
2019-06-20 001/ХТ2019/00984 Дашхүүгийн Цолмон Т ХХК Ш ХК
2019-06-20 001/ХТ2019/00974 Дашхүүгийн Цолмон “М ” ТБАГУТҮГ Г ХХК
2019-06-20 001/ХТ2019/00980 Дашхүүгийн Цолмон К ХХК Х, Б
2019-06-20 001/ХТ2019/00985 Дашхүүгийн Цолмон П Баянхонгор аймгийн Заг сумын дунд сургууль
2019-06-20 001/ХТ2019/00975 Дашхүүгийн Цолмон З Б
2019-06-11 001/ХТ2019/00888 Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Ш.Т-д
2019-06-11 001/ХТ2019/00885 Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Х-т
2019-06-11 001/ХТ2019/00893 Цэндийн Амарсайхан Ц.О-ийн БДСГазарт
2019-06-11 001/ХТ2019/00882 Цэндийн Амарсайхан ХХААХҮЯ-ны харьяа АДОБАЗахиргаа “Х” ХХК-д
2019-06-11 001/ХТ2019/00897 Цэндийн Амарсайхан “У” ХХК-ийн “И” ХХК-д
2019-06-11 001/ХТ2019/00881 Цэндийн Амарсайхан “С” ХХК-ийн Б.Ө-д
2019-06-11 001/ХТ2019/00879 Цэндийн Амарсайхан “П” ХХК, Д.А нарын “Б” ХХК-д
2019-06-11 001/ХТ2019/00886 Цэндийн Амарсайхан Н.Т-ын Ц.Б-т
2019-06-11 001/ХТ2019/00883 Цэндийн Амарсайхан Б.Л-гийн ХХЕГ нарт
2019-06-11 001/ХТ2019/00899 Цэндийн Амарсайхан Ж--гийн Д.М-, Ч.М- нарт
2019-06-11 001/ХТ2019/00884 Цэндийн Амарсайхан Д.У-гийн МСҮТ-д
2019-06-11 001/ХТ2019/00880 Цэндийн Амарсайхан Г.Б-ы Д.Г-од
2018-06-11 001/ХТ2019/00896 Цэндийн Амарсайхан Б.Э-ын Д.Э-од
Нийт: 5190 шийдвэр. ( хуудас 104 ийн 1 )