Улс төрийн намууд

Намын нэр Монгол Ардын нам /МАН/
Регистерийн дугаар 8488908
Бүртгэлийн дугаар 8082001001
Намын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ
Хаяг Улаанбаатар хот, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Алтангэрэлийн гудамж-3, Тусгаар тогтнолын ордон
Утас 11-323245
Факс 320368
Электрон шуудан mprp@mobinet.mn
Вэб сайт www.nam.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 1.Монгол Ардын хувьсгалт намын дүрэм /УДШ-ийн 1990.05.16.01 тогтоолоор бүртгэсэн/ 2.МАХН-ын XXI их хурлаас баталсан дүрэм /1992.03.25.04-ийн өдрийн УДШ-ийн тогтоол бүртгэсэн/ 3.1992.11.30.127 МАХН-ын нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрэм бүртгүүлэх /1992.12.04.13 тогтоолоор бүртгэсэн/ 1997.03.16. МАХН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 1997.04.01.01 УДШ-ийн тогтоолоор бүртгэсэн/ 2001.03.02.11 дүгээр тогтоолоор МАХН-ын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2001.11.30.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.30.04-р тогтоолоор МАХН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2005.04.27.07-р тогтоол бүртгэсэн/ 2005.06.18-ны өдөр МАХН-ны дүрмийг бүхэлд нь шинэчлэн найруулсныг баталсан /УДШ-ийн 2005.11.29.11-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.12.13-ны 10 дугаар МАХН-ын бага хурлын тогтоолоор дүрмийн зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2006.01.12.01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2007.10.25.10-р МАХН-ын XXV их хурлын тогтоолоор МАХН-ын дүрэм баталсан /УДШ-ийн 2007.11.16.07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2010.11.05-ын өдрийн 06-р тогтоолоор МАХН-ын XXVI Их хурлын тогтоолоор намын нэрийг өөрчлөх тухай, 2010.11.05-ны өдрийн 13-р тогтоолоор дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2010.11.12.02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2014.11.29-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2014.12.26-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2015.12.12-ны өдрийн III хурлын 09 дүгээр тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2016.01.22-ны 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Арлдын намын 28 дугаар Их хурлын 2017.11.20-23-ны өдрийн хуралдаанаар намын дүрмийн өөрчлөлт, намын даргаар У.Хүрэлсүх сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2017.12.18-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./ Монгол Ардын намын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн III Бага хуралдаанаар намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг /УДШ-ийн 2019.01.07-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2021.05.02-ны өдрийн Х хурлын 05 дугаар тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2021.05.24-ний 16 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 1921.03.01
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 1990 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006.07.10
2010.11.12
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 161300