Эрүүгийн хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн сургалт болов

2017 оны 02 сарын 24 6169

Эрүүгийн хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системийн танилцуулга сургалт Улсын Дээд шүүх дээр 2017 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр болж, тус шүүхийн шүүгч, ажилтнууд оролцов.  

Уг програмын сургалт улсын хэмжээнд орон нутгийн шүүхүүд дээр амжилттай явагдсан бөгөөд энэ удаагийн сургалт сүүлийнх нь болж байгаа аж.

“Эрүүгийн хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн систем”-ийн ажлын хэсэг гурван жил орчим ажилласны дүнд 2017 оны 3 дугаар сарын 1-нээс тус системийг ашиглахад бэлэн болоод байгаа юм.