Ардчилсан намын дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгэв

2017 оны 03 сарын 31 5102

Монгол Улсын Дээд шүүх Ардчилсан Намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай тус намаас гаргасан хүсэлтийг  2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хэлэлцлээ.  

Уг асуудлыг  өмнө нь Дээд шүүхийн 2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн бөгөөд энэ хуралдаанаас гарсан 01 дүгээр тогтоолд заасан намын дүрмийн өөрчлөлттэй холбоотой  бичиг баримтын дутууг шүүхэд ирүүлсэн, тогтоолд заасан алдаа, зөрчлөө зассан байх тул   Ардчилсан намын Үндсэн дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлт нь Үндсэн хууль, Улс төрийн намын тухай болон бусад хуульд нийцэж байна хэмээн Дээд шүүх үзэж, Ардчилсан намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгэв.