ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 456 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 120 26.3%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 76 16.7%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 125 27.4%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 47 10.3%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 13 2.9%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 3 0.7%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 57 12.5%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 15 3.3%
НИЙТ 456 100 %

Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 0 хэрэг шийдвэрлэснээс

Энэ хугацаанд хяналтын шатны шүүх хуралдаан болоогүй байна !

Өдрөөр

Огноо Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
2020-01-08 1 3 1 1 0 0 2 0
2020-01-13 2 2 3 1 0 0 0 0
2020-01-15 3 1 0 0 0 0 0 1
2020-01-22 2 2 2 1 0 0 1 2
2020-01-27 4 3 0 0 0 0 0 0
2020-01-29 4 1 1 2 0 0 0 0
2020-02-05 3 1 5 2 1 0 1 0
2020-02-12 4 3 5 0 2 0 3 1
2020-02-17 9 2 1 0 0 0 1 0
2020-03-02 5 2 2 0 1 0 2 1
2020-03-09 4 5 2 1 0 0 2 0
2020-03-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-25 0 3 3 1 0 0 1 0
2020-03-30 1 5 4 1 0 0 0 0
2020-03-31 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-06 3 1 1 0 2 0 0 0
2020-04-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-13 2 1 0 0 0 0 1 0
2020-04-20 3 1 3 4 1 0 0 0
2020-04-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-27 5 1 3 1 0 0 1 0
2020-05-04 4 1 5 1 1 0 1 1
2020-05-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-11 6 2 2 0 1 0 1 2
2020-05-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-18 6 3 2 1 0 0 0 0
2020-05-25 6 2 2 1 1 0 2 1
2020-06-02 3 5 3 2 1 0 2 0
2020-06-08 2 1 2 0 0 0 0 0
2020-06-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-12 2 1 4 1 0 0 2 0
2020-06-15 1 0 3 0 0 0 0 1
2020-06-19 2 0 4 1 0 0 2 0
2020-06-22 1 0 0 1 0 0 3 0
2020-06-26 0 0 2 0 0 0 1 1
2020-06-29 0 0 1 0 0 0 0 0
2020-07-03 1 0 5 0 1 0 0 1
2020-07-06 0 0 4 0 0 0 1 1
2020-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-10 0 3 4 1 0 0 1 0
2020-07-17 0 2 3 0 0 0 5 0
2020-07-20 0 1 1 0 0 0 1 0
2020-07-24 0 0 2 4 0 0 2 0
2020-07-27 0 0 3 0 0 0 0 0
2020-07-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-16 2 1 8 2 0 0 0 0
2020-09-18 4 4 1 1 0 0 1 0
2020-09-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-23 0 1 0 2 0 0 1 0
2020-09-25 4 0 5 1 0 0 2 0
2020-09-30 0 0 2 0 0 0 0 0
2020-10-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-02 1 2 2 0 0 2 0 0
2020-10-07 1 0 3 0 0 0 2 0
2020-10-09 3 2 4 1 1 1 4 1
2020-10-14 4 2 2 2 0 0 2 0
2020-10-16 0 0 2 2 0 0 0 0
2020-10-21 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-10-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-23 5 2 4 2 0 0 1 0
2020-10-28 1 0 0 1 0 0 4 0
2020-10-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-30 3 1 2 0 0 0 0 1
2020-11-04 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-11-06 3 3 2 0 0 0 0 0
2020-11-11 0 0 0 3 0 0 1 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 3 0 1 0 0 0 0
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 2 0 0 1 2 0
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 2 0 0 0 0 2 0
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 4 0 0 0 0 0 0 0
Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 2 0 0 0 0
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 4 0 1 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 0 0 0 1 0 0
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 2 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 2 0 0 0 2 0
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 1 1 0 1 0 0
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 1 0 0 0 0
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 1 0 0 0 0
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2 0 3 0 0 0 0 1
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 3 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx 0 0 0 0 0 0 1 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 1 0 0 0 1 0
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 0 1 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх 1 0 0 0 0 0 0 0
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 0 0 1 0 0 0 0 0

Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 779 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 271 34.8%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 175 22.5%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 119 15.3%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 57 7.3%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 11 1.4%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 54 6.9%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 14 1.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 19 2.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 59 7.6%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
НИЙТ 779 100 %

Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 53 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 2 3.8%
Хүсэлтийг хангаагүй 51 96.2%
НИЙТ 53 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
2020-01-23 6 2 2 3 0 2 0 0 0 0
2020-01-24 9 2 0 1 0 2 0 0 1 0
2020-01-28 3 5 1 0 0 0 0 0 2 0
2020-01-30 4 3 1 1 0 0 0 0 2 0
2020-02-04 3 4 2 0 1 1 0 0 1 0
2020-02-06 5 1 2 1 0 1 0 1 1 0
2020-02-11 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-13 2 5 0 3 0 0 0 0 3 0
2020-02-18 1 4 4 0 0 4 0 0 0 0
2020-02-20 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0
2020-03-03 3 3 2 1 0 1 0 0 1 0
2020-03-05 4 0 3 1 0 0 1 0 1 0
2020-04-02 3 4 0 2 1 0 1 0 1 0
2020-04-09 3 2 2 4 0 2 0 1 0 0
2020-04-14 3 4 1 2 0 0 1 0 3 0
2020-04-16 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0
2020-04-23 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0
2020-04-30 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2020-05-08 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-05-14 3 5 1 2 0 0 1 0 1 0
2020-05-21 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0
2020-05-22 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2020-05-28 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-06-04 2 4 2 1 1 3 0 1 2 0
2020-06-09 2 2 0 1 0 1 1 0 3 0
2020-06-11 5 2 6 0 0 1 0 1 0 0
2020-06-30 8 4 2 1 1 1 0 1 5 0
2020-07-02 8 8 3 0 0 1 0 1 3 0
2020-07-07 7 4 3 1 1 0 0 2 2 0
2020-07-09 4 6 2 1 0 4 0 1 2 0
2020-07-16 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2020-07-21 10 2 2 1 1 1 0 1 1 0
2020-07-23 11 3 0 3 0 1 0 2 1 0
2020-07-28 8 4 3 1 0 2 0 3 0 0
2020-09-08 9 6 3 4 0 1 0 1 0 0
2020-09-10 7 9 2 1 1 1 0 1 1 0
2020-09-15 10 5 3 2 0 2 0 0 1 0
2020-09-17 8 9 1 1 0 1 0 1 1 0
2020-09-22 13 2 6 1 1 0 0 0 0 0
2020-09-24 17 2 5 0 0 0 0 0 1 0
2020-09-29 17 1 5 0 0 1 0 0 0 0
2020-10-01 10 1 4 2 0 1 2 0 0 0
2020-10-06 7 1 5 0 1 0 0 0 2 0
2020-10-08 5 2 2 2 0 5 0 0 2 0
2020-10-12 2 6 5 0 0 1 0 0 0 0
2020-10-13 1 2 4 1 0 3 0 0 1 0
2020-10-20 3 4 1 1 0 2 0 0 1 0
2020-10-22 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2020-10-23 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0
2020-10-27 6 4 0 1 0 0 0 0 1 0
2020-10-29 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0
2020-11-03 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0
2020-11-05 4 4 1 1 0 3 0 0 4 0
2020-11-10 5 3 4 0 0 0 0 1 0 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 363 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 114 31.4%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 151 41.6%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 26 7.2%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 5 1.4%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 26 7.2%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 11 3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 1 0.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 3 0.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 24 6.6%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 0 0%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 0 0%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 2 0.6%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 0 0%
НИЙТ 363 100 %

Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 28 хэрэг шийдвэрлэснээс

ТОЙМ Тоо Хувь
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан 2 7.1%
Хүсэлтийг хангаагүй 26 92.9%
НИЙТ 28 100 %

Өдрөөр

Огноо Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
2020-01-06 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01-13 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2020-01-20 2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2020-01-27 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-03 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-02-10 1 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-17 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-02-19 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2020-03-04 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2020-03-25 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-01 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-04-08 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-04-15 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-22 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-29 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-06 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-05-13 2 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2020-05-20 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-27 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-03 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-17 9 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-06-23 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-25 2 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2020-07-01 3 8 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
2020-07-06 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-08 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-07-20 1 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-22 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2020-07-27 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-14 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-16 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2020-09-23 1 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-09-28 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-30 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-10-05 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2020-10-07 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-14 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-19 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-26 1 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-02 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-11-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анхан шатны шүүхээр

Анхан шатны шүүх Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалд өөрчлөлт оруулсан Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 83 111 18 4 18 10 0 2 19 0 0 1 0
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шүүхийн Ёс зүйн хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ