ЦАГААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ

Бүртгэлд 14664 хүн байна.
No Хэлмэгдэгчийн Шүүхийн тогтоол Цагаатгасан
No Овог нэр Аймаг сум Ажил, цол хэргэм Шийтгэсэн газар Ш.Огноо, Т.Дугаар Ял шийтгэл Магадлал Огноо
14510 Доо Чулуунбат Өвөрхангай Эрдэнэцогт БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар 1942-01-04 8 7 жил хорих 852 2012-12-21
14511 Жигжид Дамдинжав Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 3 жил хорих 850 2012-12-21
14512 Бат хэмээх Сун Чун Мин Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 3 жил хорих 850 2012-12-21
14513 Балдар Шадав Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 1 жил хорих 850 2012-12-21
14514 Шагдар Ядамжав Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 1 жил хорих 850 2012-12-21
14515 Мэнд Гонжоон Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 1 жил хорих 850 2012-12-21
14516 Тарваев Дамбий Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 3 жил хорих 850 2012-12-21
14517 Пүрэв Осоржамц Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 2 жил хорих 850 2012-12-21
14518 Бавуу Цэдэнжамц Тодорхойгүй ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1931-04-11 5 1 жил хорих 850 2012-12-21
14519 Баяр Гомбо Сэлэнгэ Хангал БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 4 жил хорих 851 2012-12-21
14520 Санж Авирмэд Ховд Дарви БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 4 жил хорих 851 2012-12-21
14521 Сумъяа Гомбо Улаанбаатар БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 10 жил хорих 851 2012-12-21
14522 Дашдаваа Цэдэндамба Төв БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 5 жил тэнсэж хянан харгалзах 851 2012-12-21
14523 Лхам Ёндончүлтэм Дорнод Гүнхудаг БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 8 жил хорих 851 2012-12-21
14524 Дорж Гажимаа Улаанбаатар БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 10 жил хорих 851 2012-12-21
14525 Дулам Цэдэндорж Улаанбаатар БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 5 жил хорих 851 2012-12-21
14526 Лувсанжав Чүлтэмжамц Хэнтий Баянцагаан БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 3 жил хорих 851 2012-12-22
14527 Гарамжав Гончиг Тодорхойгүй Ерөө БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 4 жил хорих 851 2012-12-21
14528 Өнөр Ширнэн Ховд БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 3 жил хорих 851 2012-12-21
14529 Лхамжав Жамбалдорж Улаанбаатар БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Хувьсгалт улаан цэргийн 2 дугаар морин корпусын шүүх таслах газар 1933-04-12 33 5 жил хорих 851 2012-12-21
14530 Ян Доу Ян Ван Хуан Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-10-22 88 6 жил хорих 67 2013-02-15
14531 Мүн Гован И Мүн Жу Бун Хятад Улс Хэбэй муж ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1941-07-24 5 6 жил хорих 68 2013-02-15
14532 Сүн Жиян Хуй Сүн Бин Цүва Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-12-27 111 6 жил хорих 69 2013-02-15
14533 Ян Шү Юн Ян Ван Шин Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-10-11 78 4 жил хорих 70 2013-02-15
14534 Жан Жин Бу Жан Жин Юн Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1943-05-05 2 10 жил хорих 71 2013-02-15
14535 Го Ва Фү Го Хуан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүх 1942-03-28 29 7 жил хорих 72 2013-02-15
14536 Жя Жин Жя Сү Чин Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1941-07-24 5 7 жил хорих 73 2013-02-15
14537 Чу Шин Чу Чин Юн Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1941-12-31 7 6 жил хорих 74 2013-02-15
14538 Жан Ко Пу Жан Юн Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1941-07-24 5 5 жил хорих 75 2013-02-15
14539 Ван Юн Ян Ван Юн Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-07-21 41 6 жил хорих 76 2013-02-15
14540 Зан Зан Жян Гүн Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-04-08 13 10 жил хорих 349 2013-09-11
14541 Сүй Жи Чин Сүй Дэн Гүй Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1950-05-06 13 5 жил хорих 350 2013-09-11
14542 Ян Ян Бү Чин Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1953-05-11 27 8 жил хорих 351 2013-09-11
14543 Ли Ли Сүнь Шан Хятад улсын харьяат Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар 1953-04-16 446 5 жил хорих 352 2013-09-11
14544 Зундуй Бадарч Завхан Баян-Уул Завхан аймгийн ардын шүүн таслах газар 1951-09-26 64 10 жил хорих 353 2013-09-11
14545 Чин Ко Кой То буюу Цогт Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-07-01 25 Буудан алах 257 2013-05-31
14546 Жан Мин Фу /Бү/ Жан Фу /Бү/ Шү Хятад улсын харьяат Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1949-12-07 138 3 жил хорих 258 2013-05-31
14547 Ли Чин Ши Ли Му /Мо/ Дай /Буяндалай/ Хятад улсын харьяат Чойбалсан аймгийн шүүн таслах газар 1947-09-09 140 8 жил хорих 259 2013-05-31
14548 Лу Юү Лу Тай Ван Хятад улсын харьяат Төв аймгийн шүүн таслах газар 1949-11-26 139 3 жил хорих 260 2013-05-31
14549 Ян Ци Зюань Жэнь Ци Жин Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 Буудан алах 261 2013-05-31
14550 Пун Цин Суй Ван Жин Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 Буудан алах 261 2013-05-31
14551 Пи Эн Жи Тянь Бу буюу Дорж Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 Буудан алах 261 2013-05-31
14552 Фу Чи Ло Фу Цо /Фу Зинь/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 Буудан алах 261 2013-05-31
14553 Лу Хо Лу Хан Цай буюу Цагаандорж Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 Буудан алах 261 2013-05-31
14554 Чжан По /Бо/ Юн Чжан Фү /Фе/ Чин/Чен/ Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1953-06-13 46 8 жил хорих 262 2013-05-31
14555 Су Су Гуй/Гүй/ Шин Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1953-06-01 2 7 жил хорих 263 2013-05-31
14556 Вы Күй Вы Лян Шян Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1953-06-17 47 10 жил хорих 264 2013-05-31
14557 Фэн Ший Лу Фэн Гэн Моу Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1952-04-01 15 5 жил хорих 265 2013-05-31
14558 Вон Вон Ю Жи Хятад улсын харьяат Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар 1953-04-15 445 5 жил хорих 266 2013-05-31
14559 Ли Зэ Чжү Ли Хан Чин буюу Давхарбаяр Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1951-05-08 19 4 жил хорих 280 2013-06-05
14560 Жан /Жин/ Жин Юу Дэн Хятад улсын харьяат Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1951-09-01 107 7 жил хорих 281 2013-06-05
14561 За Цунь За Шу Чуан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1951-03-05 6 7 жил хорих 282 2013-06-05
14562 Фан Хуа Си Фан Дэ Шин Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1951-04-13 16 6 жил хорих 283 2013-06-05
14563 Ше Бин Ше Суан /Далай/ Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1951-09-01 32 5 жил хорих 284 2013-06-05
14564 Дүн Дүн Фү Гүй Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1952-04-11 20 8 жил хорих 300 2013-06-14
14565 Жян Жан Шян буюу Цагаадай Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-07-29 28 10 жил хорих 301 2013-06-14
14566 Ма Ма Жин Сан Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1952-04-29 02 8 жил хорих 302 2013-06-14
14567 Чожин Мухаштай Баян-Өлгий Улаанхус Баян-Өлгий аймгийн ардын шүүх таслах газар 1953-03-06 17 8 жил хорих 303 2013-06-14
14568 Ү Жин Цай Ү Жин Сан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Цэргийн коллег 1953-03-21 04 10 жил хорих 304 2013-06-14
14569 Чин Чин Шин Жи Хятад улсын харьяат Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар 1947-10-11 115 8 жил хорих 193 2013-04-24
14570 Хэ Жү Ян Хэ Шин Диан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1949-10-31 150 3 жил хорих 194 2013-04-24
14571 Хэ Жү Ян Хэ Шин Диан Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег 1949-10-31 150 3 жил хорих 194 2013-04-24
14572 Му Му Шү Хятад улсын харьяат Булган аймгийн шүүх таслах газар 1948-02-03 23 8 жил хорих 195 2013-04-24
14573 Чин Юү Тай Чин Юү Ли Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүх таслах газрын Эрүүгийн коллег 1947-08-22 98 10 жил хорих 196 2013-04-24
14574 Ван Жун Ван Күй Чин Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-12-04 105 4 жил хорих 197 2013-04-24
14575 Ван Сан Чин Ван Шин Ван Хятад улсын харьяат Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1950-04-06 35 6 жил хорих 214 2013-05-08
14576 Сүн Чин Сүн Чин Нан /Нэн/ Хятад улсын харьяат Чойбалсан аймгийн ардын шүүх таслах газар 1948-03-13 44 10 жил хорих 215 2013-05-08
14577 Жи Ху Юань /Зая/ Жи Бу Шин Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүх 1946-02-22 83 8 жил хорих 216 2013-05-08
14578 Хо Лин Хо Лин Бу /Улаандай/ Хятад улсын харьяат Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1950-04-06 36 6 жил хорих 217 2013-05-08
14579 Чин Чин Хуа хэмээх Насанжаргал Хятад улсын харьяат Хэнтий аймгийн шүүх 1950-08-14 53 10 жил хорих 218 2013-05-08
14580 Жан Жин Па Жан Жун Гоу Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1946-02-19 2 8 жил хорих 232 2013-05-15
14581 Хо Чун Юн Хо Ван Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1945-10-22 87 4 жил хорих 233 2013-05-15
14582 Юүн Ши Агданбуу Солонгос улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-08-29 57 7 жил хорих 234 2013-05-15
14583 Лү Юн Пү Мэндбаяр /Лү Юй Ян/ Хятад улсын харьяат Архангай аймгийн шүүх таслах газар 1948-12-30 154 7 жил хорих 235 2013-05-15
14584 Хо Хо Бай Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1949-03-07 38 5 жил хорих 236 2013-05-15
14585 Цо Лин Руй Цо Нон Фу /Далай/ Хятад улсын харьяат Дорноговь аймгийн шүүх таслах газар 1947-09-06 69 8 жил хорих 146 2013-04-03
14586 Зо И Ян Зу Жан /Халзан/ Хятад улсын харьяат Төв аймгийн шүүн таслах газар 1950-02-16 20 3 жил хорих 147 2013-04-03
14587 Ли Сай Ли Жуан Юан Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег 1948-04-29 50 7 жил хорих 148 2013-04-03
14588 Ши Ин Ши Юан Тин Хятад улсын харьяат Төв аймгийн шүүн таслах газар 1949-06-27 94 4 жил хорих 149 2013-04-03
14589 Лю Да Хян Лю Ян Дүн Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1948-10-04 146 6 жил хорих 150 2013-04-03
14590 Ян Пуй Ян Жин Мин Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-05-05 33 3 жил хорих 159 2013-04-10
14591 Ши Ван Ши Мин Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1941-07-24 5 7 жил хорих 160 2013-04-10
14592 Лю Ван Жүван Лю Хан Чин Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-12-20 110 7 жил хорих 161 2013-04-10
14593 Жан Шин Дүн Жан Ван Бин Хятад улсын харьяат ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1948-07-31 8 10 жил хорих 162 2013-04-10
14594 Ван Вэн Сян Ван Чин Цай Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1947-09-08 113 10 жил хорих 163 2013-04-10
14595 Ко Пи Ко Ши Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1948-05-14 58 10 жил хорих 177 2013-04-17
14596 Ко Жин Ко Ван Юан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1947-08-29 105 10 жил хорих 178 2013-04-17
14597 Ма Ван Тай Ма Шү Тян Хятад Улс Хэбэй муж Улсын дээд шүүх таслах газар 1941-11-18 99 4 жил хорих 179 2013-04-17
14598 Ян Ши Ян Тай Ши Хятад улсын харьяат Улсын дээд шүүх таслах газар 1947-09-08 112 8 жил хорих 180 2013-04-17
14599 Бай Бай Жин Сан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег 1949-04-08 51 5 жил хорих 181 2013-04-17
14600 Лү Сү Лү Ню Дай Ши Хятад улсын харьяат Дорнод аймгийн Ардын шүүх таслах газар 1942-03-14 7 7 жил хорих 433 2013-10-18
14601 Тү Тү Юүн Сиян Хятад Улс Хэбэй муж Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14602 Ван Жин Ван Ли Ян Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14603 Зан Зан Цай Хан Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14604 Ми Ми Цай Гүн Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14605 Чүй Ши Шүй Ван Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-09-18
14606 Ян Чин Ян Ян Чин Ниян /Бат/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14607 Би Ни Рин Тиян Бу Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14608 Зу Зу Чид Тан /Мөнхөө/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14609 Ху Би Ти Пин Сини Гүй /Шушима/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18