ЦАГААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ

Бүртгэлд 14664 хүн байна.
No Хэлмэгдэгчийн Шүүхийн тогтоол Цагаатгасан
No Овог нэр Аймаг сум Ажил, цол хэргэм Шийтгэсэн газар Ш.Огноо, Т.Дугаар Ял шийтгэл Магадлал Огноо
14610 Ей Му Жи Ли Юүн /Мөнхөө/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14611 Вон Ван Юу Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14612 Би Гүн Цай Хан Жиу Гүй Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14613 Гу Лу Жин Гау Юу /Далай/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14614 Лу Юу Лиу Ван Шин /Баянсан/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14615 Лу Лу Хэн Цай /Цагаандорж/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14616 За Жи Гүй /Өлзийбаяр/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14617 Бво Фу Цува Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14618 Ти Тан Зян Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14619 Зу Жиу Жин /Улаандай/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14620 Лү Чи Ли Лү Та Ан /Буянжав/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14621 Ти Ти Гүй Бүн /Хишигт/ Хятад улсын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-09-23 33 цаазаар авах 434 2013-10-18
14622 Ван Ван Чин Хятад улсын харьяат Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар 1953-04-15 447 6 жил хорих 435 2013-10-18
14623 Дүүдэй Жамъян Увс Тэс Увс аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1942-02-13 5 3 жил хорих 436 2013-10-18
14624 Михайл Антонович Таракановский ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14625 Семъен Васильевич Афанасьев ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14626 Алексей Филимонович Хлебников ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14627 Георгий Георгиевич Абросимов ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14628 Степан Федерович Антипин ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14629 Георгий Евгеньевич Бузин ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14630 Александр Иванович Фролов ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14631 Ефим Васильевич Афанасьев ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14632 Александр Кузьмич Асташев ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-07
14633 Никита Николаевич Полов ЗСБНХУ-ын харьяат Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-02-25 7 Буудан алах 45 2014-02-25
14634 Вандан Цоодол Өвөрхангай Дэлгэрэхбулаг Цэргийн Дээд шүүх таслах газар 1943-04-07 3 8 жил хорих 56 2014-02-21
14635 Шархин Хирваа Өвөрмонгол Улсын Дээд шүүх 1946-02-07 8 10 жил хорих 57 2014-02-21
14636 Лонх Ашхаваа Өвөрмонгол Улсын Дээд шүүх 1946-02-07 8 10 жил хорих 57 2014-02-21
14637 Увшин /Үбзин/ Сагадай Хятад улсын харьяат Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1946-07-10 55 10 жил хорих 118 2014-04-09
14638 Авдолдой Касен Хятад улсын харьяат Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1946-07-10 55 25 жил хорих 118 2014-04-09
14639 Хуйхвай Хошваан Хятад улсын харьяат Улсын Дээд шүүх 1946-08-27 651 25 жил хорих 118 2014-04-09
14640 Чүлтэм Дарам Ховд Хайрхан Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1954-10-04 56 8 жил хорих 355 2014-10-10
14641 Шадав Балчин Ховд Хайрхан Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1954-10-04 56 10 жил хорих 355 2014-10-10
14642 Цэрэндорж Өлзийсүрэн Цэцэрлэгмандал аймгийн Гурвансайхан уулын харьяа Түр зуурын Шүүх таслах газар 1926-09-06 2 жил 5 сар хорих 259 2014-07-02
14643 Бутач /Дарь/ Чанрав Цэцэрлэгмандал аймгийн Гурвансайхан уулын харьяа Түр зуурын Шүүх таслах газар 1926-09-06 1 жил хорих 259 2014-07-02
14644 Жагварал Дандар Цэцэрлэгмандал аймгийн Гурвансайхан уулын харьяа Түр зуурын Шүүх таслах газар 1926-09-06 2 жил хорих 259 2014-07-02
14645 Бутач /Пагамжав/ Содномванчиг Цэцэрлэгмандал аймгийн Гурвансайхан уулын харьяа Түр зуурын Шүүх таслах газар 1926-09-06 2 жил 5 сар хорих 259 2014-07-02
14646 Пунцаг Түвдэн Цэцэрлэгмандал аймгийн Гурвансайхан уулын харьяа Түр зуурын Шүүх таслах газар 1926-09-06 2 жил 5 сар хорих 259 2014-07-02
14647 Дугар Жадамба Дорнод Жаргалант ДЯЯ-ны хязгаарын газрын цэргийн шүүх 1939-11-11 26 4 жил 6 сар хорих 61 2011-02-18
14648 Буянцогт Норовсамдан Архангай Чулуут БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар 1941-07-04 108 10 жил хорих 62 2011-02-18
14649 Лханаа Цэвээндорж Завхан Жавхлант БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар 1941-07-04 108 10 жил хорих 62 2011-02-18
14650 Бутач Лхамхүү Тодорхойгүй ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс 1938-10-10 31 Буудан алах 63 2011-02-18
14651 Молом Цэнд-Аюуш Архангай Бат-Өлзий Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар 1932-04-02 152 3 жил хорих 64 2011-02-18
14652 Лхажав Гомбожав Дорнод Гурванцагаан БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар 1935-12-15 55 Буудан алах 65 2011-02-18
14653 Наваан Магсар Улаанбаатар БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар 1935-12-15 55 Буудан алах 65 2011-02-18
14654 Намжил Бүрэн Дорнод Хунт БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар 1935-12-15 55 Буудан алах 65 2011-02-18
14655 Дарь Намжилдорж Өмнөговь Хонгор БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар 1935-12-15 55 Буудан алах 65 2011-02-18
14656 Арслан Балгансүрэн /Балган/ Дорнод Хэрлэн ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс 1934-09-24 10 7 жил хорих 66 2011-02-18
14657 Шоорхой Аюурзана Увс Өмнөговь Увс аймгийн шүүн таслах газар 1940-01-13 5 6 жил хорих 67 2011-02-18
14658 Рааш Чойндон Тодорхойгүй Биеийн байцаалт тодорхойгүй Бүрэн эрх бүхий тусгай комисс 1930-04-30 3 Буудан алах ял 94 2017-04-17
14659 Рааш Гэндэн Тодорхойгүй Биеийн байцаалт тодорхойгүй Бүрэн эрх бүхий тусгай комисс 1930-04-30 3 5 жилийн хорих ялаар 94 2017-04-17
14660 Батхуяг Чулуунжав Тодорхойгүй 1952-07-17 73 3 жил хорих ял 56 2016-03-04
14661 Аварзэд Цагаанхүү Тодорхойгүй 1952-07-17 73 1 жил 6 сар хорих ял 56 2016-03-04
14662 Өлзий Ядам Увс Зүүнхангай 1952-12-09 82 2 жил хөдөлмөрийн лагерьт хорих 103 2016-04-18
14663 Готов Жамбаа Төв Баянзүрх сум Төмөр зам Улаанбаатар хотын ардын
14664 Лувсан Дамба Дорнод Mандал Лам Шүүх цаазын бичиг 1932-04-08 51 1 жил хорих 520 2018-12-05
14665 Батбуян Галсансамбуу Архангай Хотонт Лам Архангай аймгийн ардын шүүх таслах газар 1937-12-11 28 10 жилийн хорих ял 157 2019-04-05
14666 Дорж Адъяа Архангай Булган Зүүн хязгаарын цэргийн шүүн таслах газар 1938-01-24 4 Дээд хэмжээ, буудан алах 168 2019-04-12
14667 Жамц Зундуй Өвөрмонголын Улаанцавын чуулганы Дунд гүний хошууны харьяат Онцгой бүрэн эрхт комисс 1937-12-31 09 Дээд хэмжээ, буудан алах 130 2019-03-20
14668 Баяр Гэндэн Дорноговь Эрдэнэ Онцгой бүрэн эрхт комисс 1937-11-02 02 Дээд хэмжээ, буудан алах, эд хөрөнгө хураах 129 2019-03-20
14669 Вандансэн Рэндоо Өвөрхангай Өлзийт Эзэрхэг засгийн үед зайсан хэргэм цол Өвөрхангай аймгийн Шүүн таслан газар 1932-05-15 137 3 жилийн хорих, эд хөрөнгө хураах 156 2019-04-05
14670 Тогмид Дугарсүрэн /Нам/ Улаанбаатар Хан-Уул дүүрэг Увс аймгийн тариалан сум 1965-01-23 22 Гэр бүлийхний хамт нутаг заах Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 181/ШШ2019/01109 2019-05-09
14671 Норов Лувсан-Ёндон Хэнтий Мөнххаан Мөнххаан хийдийн эсэргүү бүлгэмийн удирдагч, захирагч Онцгой бүрэн эрхт комиссын 1938-03-25 11 дээд хэмжээ, буудан алах 433 2019-09-25
14672 Сандаг Гончиг Өмнөговь Дэлгэрхаан эзэрхэг засгийн үед дөтгөөр зэргийн хамжлагатай тайж тушаалыг хүлээж байсан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ерөнхий шүүх таслах газрын 1932-05-10 168 3 жилийн хорих, эд хөрөнгө хураах 423 2019-09-23
14673 Иш Самданжамц Хэнтий Цэнхэрмандал "Ёнзонхамба Ц.Лувсанхаймчигаар толгойлуулсан хувьсгалын эсэргүү лам нарын төв” хэмээх байгууллагад элсэн орсон. Онцгой бүрэн эрхт комиссын 1938-10-24 35 дээд хэмжээ, буудан алах 432 2019-09-25