ЦАГААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ

Бүртгэлд 14664 хүн байна.
No Хэлмэгдэгчийн Шүүхийн тогтоол Цагаатгасан
No Овог нэр Аймаг сум Ажил, цол хэргэм Шийтгэсэн газар Ш.Огноо, Т.Дугаар Ял шийтгэл Магадлал Огноо
501 Эрэнцэн Мэнд Улаанбаатар Худалдаа ба аж үйлдвэр, тээвэр харилцааны нэвтрэлцэх холбооны яамны сайд сайд Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот улсын прокурорын тоот бичгийг баритлан 1960-06-15 35-48 цагаатгасан байна 21 1962-12-14
502 Ганбал Даншийцоодол Улаанбаатар БНМАУ-ын шүүх явдлын яамны сайд сайд ЗСБНХУ-ын Ерөнхий прокурорын 1960.6.15-ны өдрийн маш нууц 0000-00-00 35-43 цагаатгасан байна 22 1962-12-14
503 Цэрэнжав Лувсандоной Улаанбаатар Ардын Хувьсгалт цэргийн жанжны орлогч жанжны орлогч ЗСБНХУ-ын ерөнхий прокурорын 1960.6.15-ны маш нууц 0000-00-00 35-43 цагаатгагдсан байна. 23 1962-12-14
504 Довдоров Пунцаг Улаанбаатар 5 хорооны харьяат Дотоод яамны онц бүрэн эрхт комисс 1938-07-19 28 дээд хэмжээ 01 1963-03-16
505 Давга Дорж Сэлэнгэ Баруун бүрэн МАХН-ын Төв хорооны тэргүүлэгч гишүүн, Худалдаа тээврийн яамны сайд сайд Дотоод яаманд баривчлагдаж мөрдөгдөж байгаад үхсэн 1939.7 сард 0000-00-00 02 1963-03-16
506 Гүнжид Найдан Тодорхойгүй мөрдөгдөж байгаад нас барсан 0000-00-00 БНМАУ-ын АИХТ-ийн 1962.3.09 зарлигаар 03 1963-03-16
507 Сүх Цэрэнжав Хэнтий Мандал Улсын Дээд шүүх 1941-02-14 8 буудан алах 04 1963-03-16
508 Хайдав Дашням Тодорхойгүй Цэргийн 7 дугаар дивизийн комиссар комиссар ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-04-15 14 дээд хэмжээ 05 1963-03-16
509 Хайдав Лхамсүрэн Дорнод Баяндун ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-02-11 4 дээд хэмжээ 06 1963-03-16
510 Дорж Гончиг Хэнтий Зөвлөлт улсад цэргийн аж ахуйн дээд сургуульд суралцаж байсан оюутан байсан ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-04-08 13 дээд хэмжээ 07 1963-03-16
511 Сандуйжав Даваасамбуу Завхан Нөмрөг Дотоод яамны цэргийн шүүх 1939-11-13 27 8 жил хорих ялаар 08 1963-03-16
512 Цэвэл Сартуул Хэнтий Баян 1 дүгээр багийн дарга байсан багийн дарга ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-07 1 дээд хэмжээ 09 1963-03-16
513 Хужирт Нарийш Ховд Ботохара мөн сумын дарга байсан сумын дарга ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-09-27 33 дээд хэмжээ 10 1963-03-16
514 Цэнд Жамц Улаанбаатар Аж үйлдвэрийн комбинатын фабрикийн дарга дарга ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-05-13 18 10 жил хорих ялаар 11 1963-03-16
515 Цэрэн Ичинноров Улаанбаатар Сүхбаатарын хорооны ОСГ-ны 2 хороо ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-04-08 23 10 жил хорих ялаар 12 1963-03-16
516 Дондог Золбин Сэлэнгэ Түшин Цагааннуур ДЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс 1938-09-26 33 дээд хэмжээ 13 1963-03-16
517 Базар Буяндэлгэр Хэнтий Баян / СССР-ийн Хорь аймагт төрсөн/ Хэнтий аймгийн Баян сумын 1 багт малын ажилтай ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-02-21 6 буудан алах 14 1963-04-05
518 Жигмэд Бадам Хэнтий Биндэр ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 буудан алах 15 1963-04-05
519 Цэдэв Нанзад Хэнтий Дадал Хөдөлмөр нэгдлийн гишүүн, үхэрчин нэгдлийн гишүүн ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 10 жил хорих ялаар 16 1963-04-05
520 Гунгаа Чимэддорж Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-08-19 29 буудан алах 17 1963-04-05
521 Цэрэндорж Шаравнямбуу Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 10 жил хорих 18 1963-04-05
522 Жалсан Жамьяан Хэнтий Баян """Хамтын хүч"" нэгдлийн гишүүн " ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 10 жил хорих ялаар 19 1963-04-05
523 Цэвээн Эрдэнэ Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 буудан алах 20 1963-04-05
524 Цэвэг Дамбийням Хэнтий Баян ард, буриад ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 буудан алах 21 1963-04-05
525 Пунцаг Жамбаашарав Дорнод Очирбаянмөнх Гурванзагал сумын худалдаа, бэлтгэлийн ангид агент ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-03 21 10 жил хорих ялаар 22 1963-04-05
526 Цэдэн Цэвэгжав Улаанбаатар Ажилчны хороо, ОСГ-ны 6 дугаар хороо ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-05-13 18 10 жил хорих ялаар 23 1963-04-05
527 Золбин Шижээ Улаанбаатар Намын Төв хорооны дарга байсан, Москва дахь Гадаад хэвлэлийн газар ажиллаж байсан дарга ЗСБНХУ-ын ерөнхий прокурорын 1960.6.15-ны бичгийг баримтлан 0000-00-00 35-43 цагаатгасан байна. 24 1963-04-05
528 Бямбаа Ренчин Улаанбаатар ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс, тусгай комиссын 1941.12.31 1939-03-04 2 буудан алах, 10 жил хорих 25 1963-04-05
529 Гунгаа Гомбо Тодорхойгүй ДЯ-ны санхүүд нягтлан бодогч ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1939-03-04 2 дээд хэмжээ 26 1963-06-17
530 Ванчин Дорлигжав Сэлэнгэ Орхон МАХН-ын Төв хорооны тэргүүлэгч гишүүн, Гадаад яамын сайд, аймаг, хотын намын хороон дарга сайд ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-11-26 4 дээд хэмжээ 27 1963-06-17
531 Мөрцэрэн Гомбо Улаанбаатар 4 хороо, 12 хорины харьяат Цэргийн яамны дарга нарын хэлтсийн дарга цэргийн дарга ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-10-25 1 дээд хэмжээ 28 1963-06-17
532 Доной Мэнд Тодорхойгүй Баянтүмэнгийн нисэх отрядын техник ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-12-17 7 дээд хэмжээ 29 1963-06-17
533 Гэндэн Дашдорж Тодорхойгүй 5 дугаар дивизийн дарга Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллегийн 1939-11-02 61 дээд хэмжээ заагдаж, Улсын Бага хурлаас амь өршөөсөн 30 1963-06-17
534 Амирд Санжид Хэнтий Буянт Цэргийн театрын дарга театрын дарга ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-11 9 буудан алах 31 1963-06-17
535 Сэндэн Доёд Дорнод Очирбаянмөнх Дорнод аймгийн шүүх 1939-01-01 73 8 жил хорих ялаар 32 1963-06-17
536 Арилд Осор Дорнод Гурванзагал Хөдөө аж ахуйн нэгдэлд мужаан ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-07-01 25 10 жил хорих ялаар 33 1963-06-17
537 Дорж Базаржав Хэнтий Баян Дадал сумын малын их эмч ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 10 жил хорих ялаар 34 1963-06-17
538 Нетерван Дорж Хэнтий Дадал ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-18 6 10 жил хорих ял эдлэж байгаад хориход нас барсан 35 1963-06-17
539 Муухүү Дэмбэрэл Сэлэнгэ Шаамар сумын хоршооны дарга Дотоод яам баривчлан мөрдөж байгаад 1938-12-02 шоронд нас баржээ 36 1963-06-17
540 Аюуш Бадамцэрэн Сэлэнгэ Ерөө мал тариалангийн ажил эрхэлж байсан малчин ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-28 3 дээд хэмжээ 37 1963-06-17
541 Үржин Сэдэд Төв Мөнгөн морьт гэр малын ажилтай байсан тайж ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 буудан алах 38 1963-06-17
542 Дорж Баасанжав Улаанбаатар Амгалан Аж үйлдвэрийн комбинатын цэмбэний фабрикийн орлогч дарга Улсын Дээд шүүхийн 1940-08-17 32 10 жил хорих ялаар 39 1963-09-13
543 Эрэнцэн Дорж Хэнтий Батширээт ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 10 жил хорих ялаар 40 1963-09-13
544 Сүхбаатар Баяр Дорнод Булган Хоршооны ангийн хэлтсийн төлөөлөгч ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-11-02 2 дээд хэмжээ 41 1963-09-13
545 Нэрэн Лхамжав Дорнод Хунт ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-09-26 33 дээд хэмжээ 42 1963-09-13
546 Цагаан Дамдинсүрэн Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-11 9 10 жил хорих ялаар 43 1963-09-13
547 Сайнбуян Сэнгээ Дорнод Очирбаянмөнх ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-30 22 10 жил хорих ялаар 44 1963-09-13
548 Бадам Цэдэв Дорнод Сүмэн дэлгэр ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-25 11 буудан алах 45 1963-09-13
549 Содном Лодойсамбуу Сэлэнгэ Ерөө Төмөр замын Дархан станцид худгийн машинч ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-07-01 10 жил хорих ялаар 46 1963-09-13
550 Гэндэнжав Луточир Ховд Дарви цэргийн улс төрийн газрын дарга цэргийн дарга ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-10-01 буудан алах 47 1963-09-13
551 Гомбо Жамсран Дорнод Очирбаянмөнх Толгойт дахь авто 2 дугаар баазад агент ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1934-03-05 буудан алах, Улсын бага хурлаас амь өршөөгдөн 10жил болсон 48 1963-09-13
552 Шарбандь Ванчинхүү Тодорхойгүй ДЯ-ны Ховд хэлтэс, төвийн тусгай хэлтэст төлөөлөгч цэргийн тусгай ангийн дарга цэргийн дарга ЗСБНХУ-ын ерөнхий прокурорын 1963.6.15-ны албан бичгийг үндэслэн 0000-00-00 35-43 эсэргүү хэрэгт холбогдолгүй болгосон 49 1963-09-13
553 Санж Базарханд Тодорхойгүй ДЯ-ны мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга, эсэргүүцэн тагнах хэлтэст тасгийн дарга цэргийн дарга ЗСБНХУ-ын Ерөнхий прокурорын 1960.6.15-ны албан бичгийг баримтлан 0000-00-00 35-43 эсэргүү хэрэгт холбогдолгүй болгосон 50 1963-09-13
554 Цэвэг Долгоржав Дорнод Матад Дотоод яамны Хөвсгөл, Өвөрхангай аймгуудын дарга, 1939 онд ДЯ-ны улс төрийн хэлтсийн дарга хэлтсийн дарга ЗСБНХУ-ын прокурорын газрын 1960.6.15-ны албан бичгийг баримтлан 0000-00-00 35-43 эсэргүү хэрэгт холбогдолгүй болгосон 51 1963-09-13
555 Жамц Баясгалан Тодорхойгүй ДЯ-ны эсэргүүцэн тагнах хэлтсийн дарга хэлтсийн дарга ЗСБНХУ-ын прокурорын газрын 1960.6.15-ны албан бичгийг үндэслэн 0000-00-00 35-43 эсэргүү хэрэгт холбогдолгүй болгосон 52 1963-09-13
556 Сойр Галиндэв Увс Туруун Эрүүлийг хамгаалах яамны сайд сайд ЗСБНХУ-ын прокурорын газрын албан бичгийг үндэслэн 0000-00-00 35-43 эсэргүү хэрэгт холбогдолгүй болгосон 53 1963-09-13
557 Разивэг Исахан Баян-Өлгий ДЯЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-08-19 29 буудан алах ялаар 54 1963-10-23
558 Тукат Магадил Ховд Ботохара ДЯЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-08-19 29 буудан алах ялаар 55 1963-10-23
559 Ахмер Хизырын Ховд Үенч ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-09-10 31 буудан алах ялаар 56 1963-10-23
560 Аусилэм Шойкон Ховд Хошого ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-08-19 29 буудан алах ялаар 57 1963-10-23
561 Намсрай Лувсансодном Улаанбаатар ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-19 29 буудан алах ялаар 58 1963-10-23
562 Цог Шаравнямбуу Хөвсгөл Тосонцэнгэл Улсын Дээд шүүх 1941-04-15 41 буудан алах ялаар 59 1963-10-23
563 Чулуунгэрэл Хурлаат Улаанбаатар 5 дугаар хороо ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1937-11-16 3 дээд хэмжээ 60 1963-10-23
564 Халзан Буд Улаанбаатар Дархан хотод суудаг ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-03 21 10 жил хорих ялаар 61 1963-10-23
565 Жигмэд Буд Сэлэнгэ Сүхбаатар хотод энгийн ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-03 21 10 жил хорих ялаар 62 1963-10-23
566 Батмөнх Даваа Тодорхойгүй ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-24 24 буудан алах ялаар 63 1963-10-23
567 Эрэнцэн Лувсанжамц Дорнод Онгон мөн аймгийн худалдаа бэлтгэлийн удирдах газарт ажилтай Дорнод аймгийн шүүх 1939-06-22 75 6 жил хорих ялаар 64 1963-12-11
568 Буд Мижиддорж Дорнод Онгон Дорнод аймгийн шүүх 1939-06-22 75 дээд хэмжээ 65 1963-12-11
569 Даваа Юндэндаваа Хэнтий Баян ДЯ-ны онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-28 3 дээд хэмжээ 66 1963-12-11
570 Цэгмид Төмөр-Очир Улаанбаатар 3 хорооны 25 хорины харьяат ДЯ-ны тусгай комисс 1938-07-23 27 дээд хэмжээ 67 1963-12-11
571 Цэдэв Цэдэн Хэнтий Хэнтий мөрдөгдөж байгаад шийтгэсэн эсэх нь мэдэгдэхгүй 0000-00-00 сураггүй болсон 68 1963-12-11
572 Цэдэн Хайдавданзан Хэнтий Хэнтий ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 28 дээд хэмжээ 69 1963-12-11
573 Цэдэн Базар Хэнтий Биндэр ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-21 2 дээд хэмжээ 70 1963-12-11
574 Гомбосүрэн Жамаа Дорнод Хөлөнбуйр Шинэ зам нэгдлийн гишүүн, малчин ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-11 буудан алах, хөрөнгийг нь хураах 71 1963-12-11
575 Галсан Чадраабал Хэнтий Жаргалтхаан ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 дээд хэмжээ 72 1963-12-11
576 Санж Гомбодорж Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 дээд хэмжээ 73 1963-12-11
577 Хас Доржпүрэв Дорнод Очирбаянмөнх ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-11-22 37 дээд хэмжээ 74 1963-12-11
578 Барт Арандал Хэнтий Дадал ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 дээд хэмжээ 75 1963-12-11
579 Лэгдэн Цэвэг Хэнтий ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 76 1963-12-11
580 Сэрээтэр Доржбараг Архангай Хотонт Өмнөговь, Архангай аймгийн цэргийн хэлстийн дарга, аймгийн орлогч дарга,бүх цэргийн прокурор бүх цэргийн прокурор ЗХУ-ын ерөнхий прокурорын албан бичигт 0000-00-00 35-43 цагаатгагдсан байна. 77 1963-12-30
581 Өлзийт Бадрах Тодорхойгүй Улсын анхдугаар их хурлаас Улсын бага хурлын гишүүн, сангийн яамны сайд, МАХН-ын төв хорооны зохиолын хэлтсийн эрхлэгч сайд, бага хурлын гишүүн ЗСБНХУ-ын ерөнхий прокурорын 1960.6.15-ны албан бичгээр 0000-00-00 35-43 цагаатгагдсан 78 1963-12-30
582 Дондог Түдэв Төв Угтаал Улсын Төв театрын хөгжимчин ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-10 22 дээд хэмжээ 79 1963-12-30
583 Дорж Цэдэнжав Төв Баяндэлгэр ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-11-01 36 дээд хэмжээ 80 1963-12-30
584 Бадрах Лувсанжамц Төв Баян-Өлзийт ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1939-01-16 1 дээд хэмжээ 81 1963-12-30
585 Гантөмөр Чагдарсүрэн Төв Баяндэлгэр ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-07-23 27 дээд хэмжээ 82 1963-12-30
586 Раднаа Цэнд-Очир Төв Баян 6 дугаар дивизийн дарга дивизийн дарга Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги 1939-01-01 21 дээд хэмжээ 83 1963-12-30
587 Мангал Бэх-Очир Сэлэнгэ Сэлэнгэ МАХН-ын Төв хорооны гишүүн партизан байсан ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-10-25 1 дээд хэмжээ 84 1963-12-30
588 Рэнчин Данзан Булган Хантай ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-05-20 19 дээд хэмжээ 85 1963-12-30
589 Цэрэндорж Очир Сэлэнгэ Ерөө ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1937-12-17 7 дээд хэмжээ 86 1963-12-30
590 Санж Мягмар Улаанбаатар Хоршооллын хороо, ОСГ-ны 9 хороонд ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-04-22 15 10 жил хорих ялаар 87 1963-12-30
591 Хас Агшаа Улаанбаатар АНЯамны нэгдсэн үйлдвэрт цехийн дарга цехийн дарга Дорнод корпусын цэргийн шүүх 1935-01-01 29 6 жил хорих ялаар 01 1964-02-11
592 Жамсран Агваанзундуй Дорнод Баян-Уул артелийн ажилчин ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-04-01 12 10 жил хорих ялаар 02 1964-02-11
593 Дондов Буджав Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 дээд хэмжээ 03 1964-02-11
594 Дондов Дугар Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 дээд хэмжээ 04 1964-02-11
595 Дондов Цэдэв Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 дээд хэмжээ 05 1964-02-11
596 Цэдэв Чимэдцэрэн Хэнтий Баян ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-04 8 10 жил хорих ялаар 06 1964-02-11
597 Цэдэв Батдорж Тодорхойгүй СССР-с монголд орж ирсэн ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-03-11 9 дээд хэмжээ 07 1964-02-11
598 Дондог Дамдингомбо Улаанбаатар Найрамдалын хороо ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-06-17 23 10 жил хорих ялаар 08 1964-02-11
599 Магсар Чойдон Дорнод Чойбалсан хотын 5 хороо мөн аймгийн дүрслэх урлагийн салбарт аж ахуйн эрхлэгч эрхлэгч ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-21 2 10 жил хорих ялаар 09 1964-02-11
600 Цэвээн Өвгөнхүү Хэнтий Батноров ДЯ-ны дэргэдэх онц бүрэн эрхт комисс 1938-01-28 3 дээд хэмжээ 10 1964-02-11