Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-01-03 06 Чулууны Тунгалаг С.Б Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дэргэдэх Ёс зүйн хороо
2018-01-03 05 Чулууны Тунгалаг "Ж" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2017-10-23 390 Лхүндэвийн Атарцэцэг Г.С ХНХСайд
2017-12-18 533 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ө а АН Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид
2017-12-20 535 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Х.Н Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2017-12-20 536 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Н.Г Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга
2017-12-20 534 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Г.М Баянзүрх дүүргийн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн хэлтэс
2017-12-11 514 Лхүндэвийн Атарцэцэг Х.А БӨА-ийн ЗД
2017-12-20 539 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн "Э ж" ХХК Дорноговь аймгийн Засаг дарга
2017-12-20 538 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Н.Э Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2017-12-13 524 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Т Г” ХК Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг дарга
2017-12-13 523 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн А.О Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
2017-12-13 522 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Ш м э” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2017-12-06 509 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн "Ч" ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2017-12-06 508 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.М Завхан аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга
2017-12-18 529 Дашдоржийн Мөнхтуяа “С в н” ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ц.О, З.Б нар
2017-12-18 530 Дашдоржийн Мөнхтуяа А.А Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга
2017-12-20 541 Дашдоржийн Мөнхтуяа Б.А Оюуны өмч, УБЕГ
2017-12-18 528 Дашдоржийн Мөнхтуяа Т.Л БОАЖ-ын сайд
2017-12-20 537 Лхүндэвийн Атарцэцэг Ц.А ӨМА-ийн ЗДТГД-д
2017-12-18 532 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Б нарын АМГ-ын КХ-т
2017-12-20 543 Бямбаагийн Мөнхтуяа С.Э Монгол Улсын Засгийн Газар
2017-12-18 531 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.А, Б.Д, З.О, О.О, П.С, Х.Т Нийслэлийн Засаг дарга
2017-12-20 542 Бямбаагийн Мөнхтуяа К.Бт Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга
2017-12-20 540 Бямбаагийн Мөнхтуяа “Ч ц” ХХК Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын Засаг дарга
2017-12-13 519 Бямбаагийн Мөнхтуяа “Т-Г УЦС” ХХК Говь-Алтай аймгийн Татварын хэлтсийн татварын хяналт шалгалтын тасгийн дарга, татварын улсын байцаагч нарт
2017-12-13 521 Чулууны Тунгалаг С.Б Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Уурхайчин багийн иргэдийн Нийтийн Хурал болон Баян-Өндөр сумын Засаг дарга
2017-12-13 520 Чулууны Тунгалаг "Т У" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2017-12-13 516 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Г НХААГ
2017-12-11 513 Лхүндэвийн Атарцэцэг "Э" ХХК Орхон аймгийн ЗД, АТТ
2017-12-18 527 Гочоогийн Банзрагч "Ц т" ХХК, "Э Ж Ж И" ХХК, "Э д" ХХК, "М а а" ХХК, "К Ж К Э" ХХК, Н.Ц нар Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
2017-12-18 526 Гочоогийн Банзрагч "А м" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2017-12-18 525 Гочоогийн Банзрагч Х.А Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн улсын байцаагч А.Ч
2017-12-11 512 Гочоогийн Банзрагч Г.О Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
2017-12-11 511 Гочоогийн Банзрагч Б.Д Нийслэлийн Засаг дарга
2017-12-13 518 Бямбаагийн Мөнхтуяа М.Н Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
2017-12-06 506 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.Н Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга
2017-11-27 488 Гочоогийн Банзрагч Г.Х, Б.Г, Б.Г нар Баягаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2017-11-21 484 Гочоогийн Банзрагч З.Д, Ц.Б нар Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга, Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал
2017-12-04 510 Чулууны Тунгалаг “Б О К” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2017-12-04 500 Чулууны Тунгалаг "О М" ХХК Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2017-12-06 507 Бямбаагийн Мөнхтуяа “Ч-Э” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2017-12-04 505 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Э ХНХ-ын сайд
2017-11-27 487 Лхүндэвийн Атарцэцэг С.О ОӨ, УБЕГ-т
2017-11-27 486 Лхүндэвийн Атарцэцэг Д.Ж ХСИС-ын захиралд
2017-11-27 485 Лхүндэвийн Атарцэцэг А.О, Ш.Д, Ц.М, Э.Э нарын ХСИС-ын захирал
2017-11-20 477 Лхүндэвийн Атарцэцэг "Б" ХХК СХД-ын ЗД-д
2017-11-20 476 Лхүндэвийн Атарцэцэг ТВ ХХК АМ,ГТГ-т
2017-11-13 458 Лхүндэвийн Атарцэцэг П.Г нарын 6 иргэний ЧД-ын ХХҮХ-т
2017-11-13 457 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Б ДОА-ын ХХҮГ-ын дарга
Нийт: 787 шийдвэр. ( хуудас 16 ийн 1 )