Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-11-19 460 Чулууны Тунгалаг С.Н Нийслэлийн Тээврийн газар
2018-12-03 479 Дашдоржийн Мөнхтуяа “М у р” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-11-21 471 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Т к” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2018-11-19 459 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Т.Ц Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
2018-11-28 477 Дашдоржийн Мөнхтуяа Ш.Н Завхан аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга
2018-11-28 476 Дашдоржийн Мөнхтуяа Б.Б Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2018-11-19 464 Дашдоржийн Мөнхтуяа Ц.Б, С.Л нар СХД-ийн Засаг дарга
2018-11-19 465 Дашдоржийн Мөнхтуяа Ж.А, Т.Э, Д.Г нар болон “Л ц” ХХК Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар
2018-11-19 463 Гочоогийн Банзрагч С.С Нийслэлийн Засаг дарга
2018-11-19 462 Гочоогийн Банзрагч Г.А Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2018-11-14 450 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн С.Ө Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын Засаг дарга
2018-10-22 398 Чулууны Тунгалаг "Ш э" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-11-14 452 Чулууны Тунгалаг П.э ХХК Баянгол дүүргийн Татварын хэлтэс
2018-11-07 436 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “С х ч” ХХК Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг дарга
2018-11-05 430 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Г.Ц Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны дарга
2018-11-05 429 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Б” ХХК Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын Засаг дарга
2018-10-31 419 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн А.Д, Ө.Б, Б.Н нар Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2018-11-14 451 Чулууны Тунгалаг Б.Б Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
2018-11-05 428 Чулууны Тунгалаг Г.А Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст
2018-11-12 444 Дашдоржийн Мөнхтуяа “Д... т...” ХХК Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ж.О, С.Т нар
2018-10-29 413 Чулууны Тунгалаг Д.Н, Б.Ж, Я.А нар Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Газрын алба
2018-10-29 412 Чулууны Тунгалаг П.З Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга
2018-10-29 411 Чулууны Тунгалаг Г.У Нийслэлийн Засаг дарга
2017-10-31 425 Бямбаагийн Мөнхтуяа С.Д Увс аймгийн Наранбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд
2018-10-31 424 Бямбаагийн Мөнхтуяа С.Ч Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг дарга
2018-10-29 417 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.А Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2018-10-24 404 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.А, Г.Ц, С.С, Ц.М Сонгуулийн ерөнхий хороо
2018-10-24 403 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.М Архангай аймгийн Засаг дарга
2018-10-15 391 Бямбаагийн Мөнхтуяа З.А нарын 70 иргэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
2018-10-15 390 Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.О Архангай аймгийн Засаг дарга
2018-10-15 389 Бямбаагийн Мөнхтуяа ИДФ ХХК Гаалийн ерөнхий газрын дарга
2018-10-10 384 Бямбаагийн Мөнхтуяа Н.Г Орхон аймгийн Засаг дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
2018-11-07 440 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ А.Г Дорнод аймгийн Засаг дарга
2018-11-05 426 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Э Э Д" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-11-05 427 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Э Ю Э Д" ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагч нар
2018-10-29 418 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.Б Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд бөгөөд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга
2018-11-12 448 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ДС" ХХК ДУА-ийн ЗД
2018-11-12 447 Лхүндэвийн Атарцэцэг А.Э ГАА-ийн Д сумын ИТХ-ын дарга
2018-11-07 438 Лхүндэвийн Атарцэцэг Ц.А МУЕА
2018-11-12 446 Гочоогийн Банзрагч "Б" ХХК Цагдаагийн ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын Тендерийн үнэлгээний хороо
2018-11-07 437 Лхүндэвийн Атарцэцэг Я.Б ЭМЯ-ны ТНБД
2018-11-05 435 Лхүндэвийн Атарцэцэг Х.Б НХТЕГ
2018-11-12 445 Гочоогийн Банзрагч "С" ХХК Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү, аж ахуйн алба
2018-11-05 434 Лхүндэвийн Атарцэцэг К.Б БӨА-ийн ХХҮГ-ын дарга
2018-11-05 432 Гочоогийн Банзрагч "З" ОНӨААТҮГ-ын ажилтны Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Н.Т Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2018-11-05 433 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Б ОӨУБЕГ
2018-10-31 422 Лхүндэвийн Атарцэцэг О.Г ОӨУБЕГ
2018-10-29 414 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Д нарын НЗД, ХУДЗД, БГДЗД, СБДЗД
2018-11-05 431 Гочоогийн Банзрагч Д.Б Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
2018-10-31 421 Гочоогийн Банзрагч Г.Г Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Нийт: 1279 шийдвэр. ( хуудас 26 ийн 2 )