Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-05-14 226 Гочоогийн Банзрагч "Б" ХХК, "Э" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-05-07 213 Гочоогийн Банзрагч "М" ХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч нар
2018-05-07 212 Гочоогийн Банзрагч "Ө" ХХК Нийслэлийн Засаг дарга, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
2018-05-28 245 Лхүндэвийн Атарцэцэг С" ХХК ХА-ийн ЗД, ГШ сумын ЗД
2018-05-07 214 Лхүндэвийн Атарцэцэг "Ө" ХХК БОАЖС
2018-05-02 207 Лхүндэвийн Атарцэцэг Я.А ХА-ийн ЗДТГД
2018-04-30 202 Лхүндэвийн Атарцэцэг Г.С ӨМА-ийн ХХ сумын ЗД
2018-05-30 198 Лхүндэвийн Атарцэцэг ОА-ийн ИТХТ СЕХ
2018-04-23 185 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.А МУЕА-т
2018-05-21 231 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн С.О Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга
2018-04-18 178 Лхүндэвийн Атарцэцэг "МДТ" ХХК НЗД
2018-05-21 230 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Ц Ө” ХХК Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн төв лаборатори
2018-05-14 223 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Э С и” ХХК, “Т з” хоршоо, “Ф Э” ХХК, “А м” ХХК-иуд Монгол Улсын Засгийн газар
2018-04-18 177 Лхүндэвийн Атарцэцэг Т.Ц ӨВА-ийн ЗД
2018-04-18 176 Лхүндэвийн Атарцэцэг Т.Ц АТГ
2018-04-09 160 Лхүндэвийн Атарцэцэг С.О нарын НГА, НИТХ, НЗД
2018-05-21 232 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Б” ХХК Баянгол дүүргийн Засаг дарга
2018-05-14 224 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.Ө, Б.Э, Л.Б нар Дундговь аймгийн Засаг дарга
2018-05-07 211 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Э Б П” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2018-05-21 229 Чулууны Тунгалаг Ш.Ж Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
2018-05-02 204 Гочоогийн Банзрагч Н.Т Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
2018-05-02 203 Гочоогийн Банзрагч "Д" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-04-23 186 Гочоогийн Банзрагч Ч.Т Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
2018-04-16 171 Гочоогийн Банзрагч Ц.Н Нийслэлийн Засаг дарга, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2018-04-16 170 Гочоогийн Банзрагч "Г" ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-04-16 169 Гочоогийн Банзрагч П.Н, Ж.И, Ж.Т нар Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2018-04-09 159 Гочоогийн Банзрагч С.М, Т.Н нар Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-04-02 147 Гочоогийн Банзрагч "Д" ХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч Ц.Х, Р.Д, Б.Б нар
2018-04-02 146 Гочоогийн Банзрагч Д.Д, Б.О, Б.О, Я.С нар Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга, Сүхбаатар дүүргийн Газрын алба
2018-05-14 219 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ М.Л Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Яргуйт багийн иргэдийн Нийтийн Хурал, Тооллогын комисс, сумын Засаг дарга
2018-05-14 220 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.Н Баян-Өлгий айгийн Бугат сумын ЗД
2018-05-07 215 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ж.Т СБД-ийн ЗД
2018-05-14 221 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.И Завхан аймгийн БОАЖГ-ын дарга
2018-04-02 145 Лхүндэвийн Атарцэцэг Т.Д ОӨУБЕГ
2018-04-02 143 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ӨТ" ХХК МУЗГ, АМГТГ
2018-05-02 209 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Ж.Д Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2018-05-02 208 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.Б Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2018-04-25 190 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Т.Д Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга
2018-05-02 206 Бямбаагийн Мөнхтуяа “М-А” ХХК Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг дарга
2018-05-02 205 Бямбаагийн Мөнхтуяа “Д б х” ХХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын Хяналт шалгалтын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ц.С, Х.Н нар
2018-05-07 218 Чулууны Тунгалаг Э.Ч, Д.М Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2018-05-07 217 Чулууны Тунгалаг Г.Б, Д.Ю, Г.О, Р.М, Ч.Н нар Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал, Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын анхдугаар хуралдаан даргалагч Б.Э
2018-05-02 210 Чулууны Тунгалаг “Ю С” ХХК Эрүүл мэндийн яам
2018-04-23 187 Гочоогийн Банзрагч "А и" ХХК Дорнод аймгийн Засаг дарга, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гурванзагал болон Чойбалсан сумдын иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурал
2018-04-30 200 Чулууны Тунгалаг “Б Т” ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2018-04-25 191 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “С” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2018-04-25 189 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Л.Г Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга
2018-04-18 182 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн П.Г, Б.О, Ш.З, Ч.А, Б.У, Д.Э нар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2018-04-18 179 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Э т” ХХК Дундговь аймгийн Засаг дарга, Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороо
2018-04-11 166 Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.А Архангай аймгийн Засаг дарга, Архангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга
Нийт: 1091 шийдвэр. ( хуудас 22 ийн 3 )