Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Захиргааны хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-04-01 91 Дашдоржийн Мөнхтуяа "З М" ХХК Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
2019-03-18 68 Дашдоржийн Мөнхтуяа “Н с л” ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгалтын тасгийн татварын улсын байцаагч Б.С, С.Б нар
2019-02-18 43 Дашдоржийн Мөнхтуяа Н.Т Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
2019-05-20 164 Гочоогийн Банзрагч С.Б УЕП
2019-05-20 165 Гочоогийн Банзрагч ... дүүргийн ... дугаар хороодын ИНХ ... дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, ... дүүргийн ... дугаар хороодын 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр хуралдсан иргэдийн Нийтийн Хурлууд
2019-06-17 217 Гочоогийн Банзрагч “А м” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2019-06-10 204 Гочоогийн Банзрагч “Г К э Э” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл
2019-06-03 191 Лхүндэвийн Атарцэцэг Ц.О ЦЕГ-т
2019-05-29 180 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ЖЭМТ" ХХК ОӨУБЕГ, БОАЖЯ-ны ТХНУГ-ын дарга
2019-05-29 179 Лхүндэвийн Атарцэцэг "МК" ХХК БОАЖЯ
2019-05-29 178 Лхүндэвийн Атарцэцэг Д.Т БӨА-ийн БХБГ-ын дарга
2019-05-22 174 Лхүндэвийн Атарцэцэг Ш.М БӨА-ийн ӨС-ын УБүртгэгч
2019-05-20 162 Лхүндэвийн Атарцэцэг "БК ТМЗ" ХХК НДЕГ-ын дарга
2019-05-20 161 Лхүндэвийн Атарцэцэг К.К БӨА-ийн НДХ-ын УБ
2019-05-13 150 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ЦМС" ХХК НМХГ-ийн БТХ-ын УБ
2019-05-06 136 Лхүндэвийн Атарцэцэг "АХ" ХХК НЗД
2019-05-06 135 Лхүндэвийн Атарцэцэг "ИО" ХХК БОАЖС
2019-05-06 134 Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.А БА-ийн ЗД, тус аймгийн БСУ-ийн ГЗ-д
2019-04-29 122 Гочоогийн Банзрагч Б.А Хан-Уул Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга
2019-06-17 216 Гочоогийн Банзрагч В.Г Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2019-06-03 189 Гочоогийн Банзрагч “А с в” ХХК Эрчим хүчний зохицуулах хороо
2019-06-03 187 Гочоогийн Банзрагч Д.Б Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, тус дүүргийн Газрын алба
2019-05-22 176 Гочоогийн Банзрагч "З м" ХХК Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын Засаг дарга
2019-05-22 175 Гочоогийн Банзрагч А.Т Үндэсний аудитын газар
2019-05-13 153 Гочоогийн Банзрагч Б.Т Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайд
2019-05-06 133 Гочоогийн Банзрагч О.Л Завхан аймгийн Улиастай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга, тус сумын Засаг дарга, Жинст багийн Засаг дарга, тус багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын 2018 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаан даргалагч
2019-05-06 132 Гочоогийн Банзрагч М.Н Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
2019-04-29 123 Гочоогийн Банзрагч “Ч” ХХК Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Өмнөговь аймгийн Номгон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
2019-04-15 112 Гочоогийн Банзрагч Б.С ЦЕГ-ын дарга
2019-06-10 208 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "М" ХХК АМГТГ КХ
2019-06-10 207 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.Ү ТАЗ СЗ, СШК, ЭМГ
2019-06-10 206 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "К" ХХК БОАЖС
2019-06-03 196 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ “Б, х, н с г х х” ТББ Д аймгийн Х сумын ЗД
2019-06-03 195 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.П Ө аймгийн Б сумын ИТХ
2019-06-03 194 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Г.Д Б аймгийн Б сумын ЗД, ТАЗ СЗ
2019-05-22 177 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "А у у" ХХК А аймгийн ТХ
2019-05-08 142 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Э ш" ХХК АМГТГ КХ
2019-05-08 141 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Х.У Б аймгийн НХҮГДарга
2019-05-29 182 Бямбаагийн Мөнхтуяа С ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019-05-29 181 Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.А Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга
2019-04-29 124 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Х.Б СБД ЗД
2019-05-20 169 Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.У Нийслэлийн Засаг дарга
2019-04-22 116 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.Л НДЕГ
2019-04-15 105 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Г.Ж З аймгийн И сумын ЗД
2019-05-20 168 Бямбаагийн Мөнхтуяа М ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019-04-15 104 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Г х" ХХК БОАЖС
2019-05-20 167 Бямбаагийн Мөнхтуяа Т ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст
2019-04-08 99 Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "М Э И" ХК НЗД
2019-05-20 166 Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.Х Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
2019-05-15 159 Бямбаагийн Мөнхтуяа Х.Х Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
Нийт: 1644 шийдвэр. ( хуудас 33 ийн 5 )