Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намыг үүсгэн байгуулагч Ш.Төмөрсүхээс Улсын дээд шүүхэд 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр өргөдөл дахин ирүүлжээ.


 Уг өргөдөл нь “… ээлжит Их хурлаас сонгогдсон намын даргыг бүртгүүлэх” агуулгатай байна.