Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Иргэний хөдөлгөөний намын дарга Ө.Баяраа Улсын дээд шүүхэд 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр өргөдөл ирүүллээ.

 Уг өргөдөл нь “Намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгүүлэх” агуулгатай байна.