Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A

Ерөнхий шүүгчийн 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн

43 дугаар захирамжийн хавсралт


Д/Д АЛБАН ТУШААЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
1. Танхимын тэргүүн болон шүүгчид Даваа-Мягмар 08.30-11.30
2. Тамгын газрын даргаДаваа-Баасан 13.30-16.30
3. Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга Сар бүрийн 4 дэх долоо хоногийн Пүрэв 13.30-16.30
4. Шүүгчийн туслах шинжээч Цагаатгалын ажил хариуцсан шинжээч Даваа-Баасан 08.30-11.30
13.30-16.30
5. Мэдээлэл лавлагааны ажил хариуцсан ахлах шинжээч Бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан шинжээч Даваа-Баасан 08.30-12.30
13.30-17.30